wellforpackningar_packoplock

E-handelskunderna vill ha koldioxidneutrala förpackningar

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Den svenska förpackningsleverantören Packoplock har märkt av en välkommen förändring inom e-handeln – såväl konsumenter som försäljare har börjat efterfråga koldioxidneutrala förpackningar till följd av ökad miljömedvetenhet. För Packoplock var lanseringen av en koldioxidneutral förpackningslinje ett naturligt steg för att hjälpa kunderna att nå sina klimatmål.

Leder vägen mot koldioxidneutral e-handel

I takt med att e-handeln fortsätter att växa ökar även antalet e-handlare – och de behöver starka samarbetspartners som kan hjälpa dem med allt de behöver för att kunna packa och leverera kundernas beställningar på ett så säkert och – framför allt – miljövänligt sätt som möjligt.

Det är här den svenska förpackningsleverantören Packoplock kommer in i bilden. De förser små och medelstora e-handelsföretag med lådor, papperspåsar och andra produkter för att frakta de värdefulla varor som beställs online.

Det som utmärker Packoplock är deras åtagande att bekämpa klimatförändringar. Detta åtagande sträcker sig till och med bortom deras egen verksamhet. Packoplock arbetar inte bara för att nolla sina egna koldioxidutsläpp, de hjälper även aktivt sina kunder att nå sina klimatmål.

– Vi ville lansera en helt koldioxidneutral förpackningslinje för våra kunder. Vi visste att det fanns en efterfrågan, och vi visste att vi skulle lyckas tack vare vår starka drivkraft, säger Mikael Holmberg, vd på Packoplock.

Produktsida för CarbonZero

Packoplock Scandinavia AB

Grundades 2007
100 medarbetare
Över 82 000 kunder
40 MEUR i omsättning 2020
Huvudkontor i Norrköping
Försäljning i hela Skandinavien
Utsläppsmål 0 %

Besök dem på
www.packoplock.se i Sverige, www.napakka.fi i Finland eller www.husted-emballage.dk i Danmark.

Stora steg mot koldioxidneutralitet

Packoplock vill erbjuda sina kunder en så klimatneutral förpackningsportfölj som möjligt. Därför kommer deras råmaterial från hållbart brukade skogar och det är också därför de fokuserar på att sänka utsläppen från transporterna samt inom kontorsverksamheten. Packoplocks kunder vill samma sak och hade framför allt ett önskemål: De vill att deras produkter skall fraktas i koldioxidneutrala förpackningar.

Eftersom all produktion orsakar utsläpp ville Packoplock hitta ett sätt att kompensera de utsläpp som inte gick att undvika för att på så sätt uppnå en koldioxidneutral verksamhet.

Här var CarbonZero från StoraEnso den perfekta lösningen. CarbonZero är en tjänst som erbjuder kunderna en möjlighet att kompensera utsläppen från produktionsprocessen. Kompensationen sker genom klimatneutrala projekt via Stora Ensos kompensationspartner South Pole, och alla projekt är certifierade av Gold Standard. Dessutom sker kompensationen baserat på detaljerade livscykelanalyser (LCA) som Stora Enso utför för kundernas räkning.

Miljöarbetet börjar med att förstå livscykeln

– Om du verkligen vill veta hur stora utsläpp din produktion orsakar måste du göra en grundlig livscykelanalys (LCA). Det innebär att vi beräknar utsläppen i varje fas av förpackningens livscykel, från vaggan till graven. Eftersom våra kunder har anpassade lösningar och produkter utformade efter deras specifika behov finns det många variabler att ta ställning till. Beräkningarna är komplicerade och tidskrävande, men resultatet gör det väl värt mödan, säger Johan Lunabba, SVP, Sustainability på Stora Enso.

Livscykelanalyser kräver tid och kunskap för att få rätt resultat, och många mindre företag har inte resurser att genomföra detta. Genom att låta Stora Enso ta hand om LCA-beräkningarna kan företag förstå vilken klimatpåverkan produkterna de köper har och sedan använda resultatet i sin miljörapportering, samt för att nå sina klimatmål.

”Vi visste att det fanns en efterfrågan för koldioxidneutrala förpackningar, och vi brann för detta. Vi visste att vi skulle lyckas.”

Mikael Holmberg

Det är dags att agera nu, och allt vi gör påverkar

Mikael Holmberg berättar att konsumenterna i de nordiska länderna har blivit mycket mer medvetna om klimatförändringarna under de senaste tre åren. Och de börjar även inse att åtgärderna för att skapa en mer klimatpositiv värld är lika enkla och naturliga som att borsta tänderna.

– Se dig omkring. Atmosfären är förorenad, haven är fyllda av plast. Vi kände att vi måste göra något åt det här, och vi har möjlighet att göra det. Detta är något som kommer från hjärtat. Vi försöker öka miljömedvetenheten och minimera koldioxidutsläppen i allt vi gör.

90 % koldioxidneutralitet i Skandinavien inom 2 år

Mikael Holmberg har en ambitiös men viktig vision för framtidens förpackningar, inte bara för Packoplock utan även för andra liknande företag. – Vi hoppas att 90 % av e-handelsförpackningarna i Skandinavien ska vara koldioxidneutrala inom två år.

– Eftersom vi kan sälja produkter som redan är klimatkompenserade blir det enkelt för våra kunder att ta ytterligare ett steg mot en totalt sett mer klimatneutral produktion, fortsätter Mikael Holmberg. – Vi är övertygade om att koldioxidneutrala förpackningar skapar ett enormt mervärde för våra kunder. Det här alternativet sporrar dem dessutom att arbeta ännu hårdare och även göra andra delar av produktionen koldioxidneutral.

Johan Lunabba tillägger: – Vi är mycket stolta och glada över vårt samarbete med Packoplock, eftersom de bästa resultaten uppnås gemensamt. För mig är det uppenbart att vi har gått från renodlade transaktioner till ett djupare samarbete som skapar nya möjligheter för båda företagen. Tack vare våra expertkunskaper inom klimatfrågor och LCA-beräkningar kan vi minimera koldioxidutsläppen inom hela värdekedjan, vilket gynnar våra kunder, deras kunder och i slutändan hela planeten.

Kontakta oss

Ditt godkännande är frivilligt. Du kan när som helst återkalla det genom att avsluta prenumerationen, antingen via länken som finns med i varje mail eller genom att kontakta Stora Enso enligt uppgifterna i vår sekretesspolicy. Stora Enso hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. För mer information, besök vår sekretesspolicy. Observera att vi även spårar trafiken från vår e-postmarknadsföring.