Effektiv packning av plantor för Svenska Skogsplantor

Publicerat 30 mars 2021
En effektiv förpackningsprocess leder till högre produktivitet och effektivitet, nyckeln till höjd affärspotential i verksamheten. Svenska Skogsplantor, Stakhedens Plantskola i Ludvika, utvecklade sin packprocess med en optimerad förpackningsmaskin för effektivare packning och hantering av plantor i sin produktion.

Ny förpackningsmaskin gav fördubblad kapacitet

I augusti 2020 installerades en ny förpackningsmaskin hos Stakheden Plantskola i Ludvika, i form av en W50- wraparound maskin. En flexibel maskin som är optimerad för minskat svinn och effektivare packning och hantering av plantor i packprocessen. Resultatet gav Stakhedens Plantskola ett jämnare flöde och de kunde därmed fördubbla kapaciteten i packprocessen, från planta till packning.

Vilka är Svenska Skogsplantor

Svenska Skogsplantor bildades 1994 och är idag ett rikstäckande affärsområde inom Sveaskog med specialistkompetens på frö, plantor och ett brett utbud av tjänster inom skogskötselområdet. Svenska Skogsplantor omsätter ca 400 miljoner och har ca 100 anställda.

 

Stora Enso Packaging Automation

Automatiserade förpackningssystem anpassad till er verksamhet öppnar upp nya möjligheter för att spara bland annat: produktionstid, främja miljön och minska kostnader. Är ni intresserade av hur vi kan hjälpa er att effektivisera er packprocess?

Kontakta oss

Packa plantor i well, går det?

Vår resa mot en hållbar framtid börjar redan på plantskolan! Med en effektiv förpackningsprocess och hållbara förpackningar som ersätter plast minskar vi vår miljöpåverkan. Kolla in det automatiserade förpackningssystemet hos vår plantskola i Sör Amsberg.
Läs mer

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest