Stora Enso lanserar ett nytt koncept för kontorsbyggnader i trä

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2019-11-18 kl. 9.00 EET

Stora Enso lanserar ett nytt byggkoncept som hjälper arkitekter, ingenjörer och fastighetsutvecklare att designa kontorsbyggnader i trä. Konceptet ger råd och vägledning kring användning av prefabricerade byggkomponenter i trä. Det omfattar även information som underlättar beslutsprocessen för alla de stora intressenter som är involverade i kontorsbyggnationen.

Byggmaterial står för 40 procent av alla material som används i världen i dag, och 11 procent av koldioxidutsläppen globalt. Träkomponenter och byggkoncept för trä är förnybara och hållbara alternativ till ändliga resurser som används till material som betong och stål och leder till minskade koldioxidutsläpp inom byggindustrin. Stora Enso har tagit fram ett nytt, flexibelt kontorskoncept av trämoduler som motsvarar alla krav på öppna ytor, ett flexibelt bärande rutnät och möjligheterna kring dragning av installationer. Konceptet gör det möjligt att anpassa huskroppens form, materialval för de olika byggkomponenter samt ger förslag på stomkomplettering för att uppfylla byggnadskrav så som akustik och brand.

– Genom att ersätta betong i byggnader mot produkter i massivt trä som CLT (korslimmat trä) eller LVL (laminerat fanervirke) kan vi uppnå en positiv miljöeffekt eftersom trä lagrar koldioxid under hela dess livscykel. Genom att använda trä kan vi minska koldioxidutsläppen med upp till 75 procent, säger Sebastián Hernández, R&D Manager for Building Concepts på Stora Enso.

Dessutom ger hus i trä många hälsofördelar. Människor presterar bättre och upplever ett större välbefinnande i träbyggnader. Nyligen genomförda studier1 visar att synligt trä på arbetsplatsen kan förbättra personalens hälsa och välbefinnande med 13 procent, och produktiviteten med 8 procent. Hållbarhet och välbefinnande är också viktiga orsaker till att Stora Enso tagit beslut att flytta sitt huvudkontor i Helsingfors till ett nytt träkontor.

– Arbetsgivare och fastighetsägare eftersträvar i allt högre grad kontorsbyggnader som uppfyller deras hållbarhetskrav och tydligt visar att de värdesätter de anställdas och boendes hälsa och välbefinnande. Vårt nya huvudkontor i Helsingfors kommer att designas med utgångspunkt i vårt kontorskoncept och kommer att bli ett exempel på en modern träbyggnad i absolut världsklass, säger Jari Suominen, Executive Vice President på Stora Ensos division Wood Products.

Kontorskonceptet ingår i Building Concepts by Stora Enso och är uppföljningen till de första koncepten som lanserades 2016 och som omfattar bostadshus upp till 12 våningar.

Livesändningen av den digitala lanseringen av Building Concepts by Stora Enso för kontorsbyggnader är öppen för alla och äger rum den 19 november kl. 14 CET. Anmälan: storaenso.com 

1)        KNOW Andrew, PARRY-HUSBANDS Howard, Workplaces: Wellness + Wood=Productivity, Pollinate, Forests and Wood Products Australia, februari 2018

För ytterligare information, kontakta:
Cathrine Wallenius
SVP Communications
Stora Enso Wood Products division
tel. +46 70 2092429

Som en del i bioekonomin är Stora Enso en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Kontakter

För ytterligare information, kontakta:
Cathrine Wallenius
SVP Communications
Stora Enso Wood Products division
tel. +46 70 2092429