Stora Enso får högsta betyg inom hållbarhetskommunikation

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE den 25 september 2019 kl. 15:00 EEST

Stora Enso har fått högsta betyg för sin hållbarhetskommunikation i en studie som bedömer 95 företag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Studien genomförs i syfte att utforska och mäta offentligt tillgänglig hållbarhetskommunikation, eftersom det har konstaterats att företag spelar en avgörande roll för att förbättra den hållbara utvecklingen. Rapporten har sammanställts av Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Företagen som ingår i studien med titeln ”Walking the Talk”, betygsätts enligt vad de säger att de ska göra (”talk”) och vad de säger att de har gjort (”walk”) inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

Stora Enso uppnådde, tillsammans med ett annat företag, den högsta totalpoängen på 37/40 och fick den högsta möjliga poängen på 20/20 inom kategorin ”talk”. I kategorin ”walk” uppnådde Stora Enso den höga poängen på 17/20.


– Vi är stolta över att våra satsningar inom transparent kommunikation har fått genomslag. Som ett hållbarhetsdrivet företag värderar vi det här erkännandet mycket högt, säger Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör på Stora Enso. – Det är väldigt givande att få ett fint betyg inom ett område som ligger så högt upp på vår företagsagenda och som vi lägger mycket tid och resurser på, tillägger Noel Morrin, global hållbarhetschef på Stora Enso.

Utöver MISUM-rapporten har Stora Ensos årsredovisning 2018, inklusive hållbarhetsrapporten, topprankats av ReportWatch. Vår årsredovisning fick högsta betyg, A+, bland över 300 årsredovisningar globalt. Bland annat fick årsredovisningen beröm för det välskrivna och intressanta innehållet som enligt utlåtandet är både omfattande och lättförståeligt.


MISUM-rapporten kan laddas ned här.


För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

 

Kontakter

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349