Stora Enso introducerar produktlinje för biobaserat förpackningsskum

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2021-11-30 kl. 9:00 EET

Stora Enso utökar sitt förpackningssortiment med en ny produktlinje för biobaserat skummaterial av träfiber. Produkterna är helt återvinningsbara och kan användas i stötdämpande och värmerisolerande förpackningar. Träfiberbaserat skum har låg vikt och tillgodoser behovet av klimatvänliga, förnybara och cirkulära skyddsmaterial i innerförpackningar.

Stora Ensos sortiment består av Fibrease™ by Stora Enso samt Papira® by Stora Enso. Båda skummaterialen har flera tekniska och miljömässiga fördelar, och kunderna kan välja det skum som uppfyller just deras förpackningskrav. Skummaterialen kan användas för att skydda ömtåliga varor och är utformade för isolerande förpackning av temperaturkänsliga produkter. Fibrease är redan kommersiellt tillgängligt, och produktionen av Papira har påbörjats vid pilotanläggningen på svenska Fors bruk efter den investering som tillkännagavs i augusti 2020.

Fossilbaserade förpackningar utgör 40 % av all plast i världen och är en stor bidragande orsak till miljöföroreningar. Idag används fossilbaserade material såsom plastfolie och polystyrenskum i hög utsträckning som skydd och isolering i förpackningar. Med Fibrease och Papira introducerar Stora Enso nu förnybara och klimatvänliga alternativ till fossilbaserade skyddsförpackningar. De biobaserade skummaterialen kommer från certifierat virke och kan hanteras i pappersåtervinningen.

– Dagens konsumenter vill minska plastanvändningen och maximera återvinningen. Samtidigt växer behovet av skyddande förpackningar till följd av ökande krav inom e-handel och kylkedjelogistik. Med våra biobaserade skummaterial hjälper vi kunderna att skapa miljövänliga och cirkulära förpackningslösningar, samtidigt som vi tillgodoser behovet av material som kan skydda och värmeisolera innehållet, säger Markus Mannström, chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso.

Målet med Stora Ensos nya pilotanläggning är att utvärdera och validera Papira som förpackningsmaterial genom kundtester. Stora Ensos bruk i svenska Fors, där pilotanläggningen för Papira ligger, producerar lättviktskartong för konsumentförpackningar.

Om Stora Ensos träfiberbaserade skumprodukter

Fibrease™ by Stora Enso tillverkas av upp till 98 % förnybara material och är utformat för att ersätta PU-skum (polyuretan-skum) och expanderad polystyren (EPS) samt formgjutna fossilbaserade lösningar. Fibrease är ett mjukt och spänstigt material som fungerar som ett memoryskum och som kan bearbetas med hjälp av olika typer av skärtekniker och termoformning. Det har hög isoleringskapacitet och lämpar sig väl för termiska förpackningar, exempelvis inom dagligvaruhandel online samt läkemedelsleveranser. Skummet kan hanteras i pappers- och kartongåtervinningen och är perfekt lämpat för att återvinnas i slutna kretslopp och bli till nya material och produkter.

Papira® by Stora Enso är helt biobaserat och biologiskt nedbrytbart skum som är fullständigt återvinningsbart i den vanliga pappersåtervinningen. Det är ett styvt och samtidigt flexibelt skum som ger effektivt skydd mot stötar och utgör ett plastfritt alternativ till polymerskum som polyeten (PE), polystyren (EPS) och polyuretan (PU). Papira är utformat för optimalt skydd av ömtåliga, känsliga och värdefulla konsumentvaror som elektronik samt industrikomponenter. Materialet kan bearbetas med olika skärtekniker och lager kan sammanfogas till mer komplicerade former

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Tillförordnad EVP, Communications and Marketing, Stora Enso
tel. +46 72 221 9228

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 23 000 medarbetare och 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Tillförordnad EVP, Communications and Marketing, Stora Enso
tel. +46 72 221 9228

Attachments and Images

Snabblänkar