Stora Enso avyttrar sitt bruk i Pfarrkirchen

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2020-01-08 kl. 15.00 EET

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sitt bruk för sågat konstruktionsvirke (KVH) i tyska Pfarrkirchen till fonden LEO II. – VV1 GmbH, förvaltad av riskkapitalbolaget DUBAG Group.

Avyttringen är en del av Stora Ensos lönsamhetsprogram och ligger i linje med företagets strategiska transformation med fokus på integrerade bruk för produktion av träprodukter. Bruket i Pfarrkirchen har ett gott anseende på marknaden, är väl utrustat samt förfogar över ett team med mycket kompetent personal, men det är inte integrerat med ett sågverk. Den nya ägaren har större möjligheter att ge bruket den uppmärksamhet det förtjänar och säkra dess långsiktiga utveckling. Affären beräknas vara slutförd under första kvartalet 2020. Stora Ensos operativa rörelseresultat och nettoskuld kommer inte att påverkas nämnvärt.

– Vi är stolta över att Stora Enso har valt DUBAG Group och dess fond LEO II. som partner för en hållbar framtid för KVH-anläggningen i Pfarrkirchen och Stora Ensos avyttring. Anläggningen i Pfarrkirchen och dess 90 medarbetare har gedigen erfarenhet inom produktion av högkvalitativ KVH och vi ser fram emot att fortsätta förvalta dess framgångsrika arv i framtiden, säger Christoph Mödder, delägare i DUBAG Group.

Avyttringen förväntas minska Stora Ensos årliga omsättning med 40 MEUR. Den kommer även att minska Stora Ensos produktionskapacitet för KVH med cirka 145 000 m3.

Om DUBAG Group
DUBAG Group är ett företag specialiserat på investeringsrådgivning med huvudkontor i München. Företaget erbjuder rådgivning och driver riskkapitalfonder med fokus på uppköp och aktiv drift av företag i särskilda situationer, till exempel företagsavknoppningar. För närvarande investerar DUBAG Group medel från fonden LEO II. Fonden skapades i september 2019 och har fått kapitalutfästelser från ett antal institutionella investerare. www.dubag.eu

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Lilja
EVP, Communications
Tel. +46 72 221 9228

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767
 

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Kontakter

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Lilja
EVP, Communications
Tel. +46 72 221 9228

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest