Stora Enso investerar i produktionslinje för granulerat lignin

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2020-12-04 kl. 9.00 EET

Stora Enso investerar 14 MEUR i byggnationen av en granulerings- och förpackningsanläggning för lignin. Anläggningen gör ligninet enklare att förpacka och hantera än i pulverform. Enligt Stora Ensos strategi är lignin en av de främsta innovationsmöjligheterna för att skapa tillväxt inom nya användningsområden, exempelvis energilagring, bindemedel och kolfiber. Granuleringsanläggningen kommer att inrymmas i Stora Ensos bruk i finska Sunila.

Lignin är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett träd. För närvarande levereras det lignin som produceras vid bruket i Sunila, Lineo™ by Stora Enso, i pulverform. Det används till exempel som fenolersättning i lim, som biobaserat bindemedel i stället för bitumen i asfalt, eller i bioplast. I framtiden kan det användas i energilagringssystem, exempelvis för batterier till elfordon, i biobaserade bindemedel i plywood och för framställning av kolfibermaterial.

Genom att producera lignin i granulerad form blir produkten enklare att hantera och förpacka. Detta stärker ytterligare Stora Ensos möjligheter att ersätta fossilbaserade råmaterial och skapa en mer hållbar leveranskedja.

– Genom investeringen kan vi ge våra kunder ett effektivare sätt att hantera torrt lignin och leverera det i bulkbehållare. Utöver att vi kan minska kostnaderna för förpackning och transport kommer det att gå enklare och snabbare att förpacka granulerat lignin jämfört med det pulver som vi använder i dag, som kräver specialutrustning, berättar Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials.

Byggnationen av granuleringsanläggningen beräknas påbörjas i slutet av Q2 2021 och vara slutförd under Q2 2022.

Stora Enso har framställt lignin i industriell skala vid bruket i finska Sunila sedan 2015. Brukets årliga produktionskapacitet är 50 000 ton, vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com


STORA ENSO OYJ


Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Snabblänkar