Stora Enso har avslutat MBL-förhandlingar om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2021-07-01 kl. 9.30 EEST

Stora Enso har slutfört MBL-förhandlingar om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden. Nedstängningen kommer att ske senast i slutet av det tredje kvartalet 2021. 

I april 2021 tillkännagav Stora Enso planerna på en permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden på grund av en vikande pappersmarknad. Som ett resultat av förhandlingen har beslut fattats om att massa- och pappersproduktionen stängs permanent senast 30 september 2021. Kundtjänstcentret i Kvarnsveden stängs senast 31 december 2021. Energiproduktionen kommer att fortsätta vara i drift, dock endast för att producera fjärrvärme och för att värma upp byggnader på anläggningen.

När planen för nedstängning tillkännagavs i april, beräknades den maximala personalpåverkan vara 440 personer. Till följd av beslutet om nedstängning kommer MBL-förhandlingar att inom kort inledas gällande påverkan på de anställda. Inga uppsägningar kommer att genomföras innan dessa förhandlingar har avslutats.

Stora Enso har påbörjat ett arbete för att hitta framtida affärsmöjligheter för anläggningen i Kvarnsveden. Processen sker i samarbete med Borlänge kommun och andra regionala och nationella intressenter. Anläggningen i Kvarnsveden har stor potential för framtida användning, en stark industriell infrastruktur, järnvägsförbindelse till Göteborgs hamn, samt anslutning till det statliga elnätet och tillgång till rent vatten.

Stora Enso fortsätter att producera superkalendrerat papper (SC) vid Langerbrugge i Belgien och Maxau i Tyskland, samt förbättrat tidningspapper på Anjala i Finland och Sachsen i Tyskland.

Tidigare releaser om planen för Kvarnsveden och Veitsiluoto:

20 april 2021: Stora Enso inleder plan för att permanant stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto

17 juni 2021: Stora Enso slutför fackliga förhandlingar i Veitsiluoto

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare, och försäljning i över 50 länder och 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, v g kontakta:

Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Snabblänkar