Biokompositer – Ersätter plast med förnybara material

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Jag har en fråga om Biokompositer
Jag leter en person ansvarig för Biokompositer

Hållbara alternativ till plast

Biokompositer från Stora Enso är ett innovativt sätt att ersätta konventionell plast. Granulatet består av en kombination av polymerer och FSC®-certifierat nordiskt trä från hållbart brukade skogar.

Det har aldrig varit lättare eller mer kostnadseffektivt att ersätta fossilbaserad plast

Det kan ersätta polyeten (PE), polypropen (PP), polystyren (PS), och även mer komplexa material som glasförstärkt polypropen (GFPP), ABS och polykarbonat.

Vårt 100 % biobaserade material minskar koldioxidutsläppen avsevärt

Biokompositer baserade på eco-polymerer har till och med negativa koldioxidutsläpp, då kol lagrats i materialets träfibrer. Vid förbränning släpps mindre koldioxid ut i atmosfären jämfört med fossilbaserade polymerer.

 

Lämpar sig för cirkulära lösningar och går att återvinna i den ordinarie plaståtervinningen

Biokompositer möjliggör cirkularitet eftersom samma material kan återanvändas upp till fem gånger med bibehållna mekaniska egenskaper. Vid återvinningen kan biokompositerna separeras för återvinning genom olika metoder, inklusive densitetsbaserade och NIR-baserade metoder. 

Biokompositer fungerar i befintliga maskiner och processer

Trots att materialet innehåller naturliga fibrer har det liknande egenskaper som fossilbaserad plast, vilket möjliggör en smidig övergång till ett hållbart alternativ. 

Processtekniker för biokompositer

Formsprutning

Portföljen av formsprutad biokomposit innehåller flertalet varianter av materialet beroende på tekniska krav, preferenser och produktkrav.
Formsprutning

3D-utskrift

Eftersom de taktila egenskaperna liknar trä möjliggör 3D-utskrift av kompositmaterial en unik design som väcker intresse.
3D-utskrift

Cirkularitet för biokompositer

Biokompositer möjliggör ett cirkulärt kretslopp, bort från den traditionella slit och släng-modellen.

Vi kan optimera materialanvändningen genom att utforma ett system som ökar möjligheten att återanvända, återvinna och återtillverka produkter med hjälp av våra biokompositer.

  

Kontakta oss för mer information

 

 

Snabblänkar