Circular life of Biocomposites

Återvinning av produkter för att skapa nya

Biokompositmaterial har stor betydelse i det pågående arbetet för att ersätta fossilbaserade material med förnybara och minska utsläppen av fossila växthusgaser.

I en cirkulär ekonomi utvecklar vi ständigt nya innovationer för att skapa biobaserade produkter som kan återvinnas och återanvändas så att material som annars skulle bli till avfall får nya användningsområden. Detta bidrar till att stegvis ersätta en attityd präglad av slit och släng med en mer hållbar livsstil.

Vi är övertygade om att utvecklingen av den cirkulära ekonomin kommer att kräva kontinuerliga insatser från såväl lagstiftare och företag som konsumenter.

>Barn med leksak, biokompositmaterialets cirkulära livscykel<

Stora Enso och återvinning

  • Stora Enso utvecklar cirkulära lösningar tillsammans med sina kunder.
  • Stora Enso samarbetar kontinuerligt med återvinningsanläggningar för att undersöka möjligheter och alternativ för insamling, sortering och återvinning.
  • Olika tekniker är under utveckling för att till exempel kunna separera fibrer och polymerer i biokompositmaterial till olika komponenter.

Bidrar till bioekonomin

Skogsindustrin har mycket att bidra med i bioekonomin: Träfiberbaserade produkter lagrar kol och kan ersätta icke förnybara material som plast. Genom att utnyttja material och resurser effektivt är vi en central del av bioekonomin, som även är en cirkulär ekonomi. I dessa cykler utformas biobaserade material och de produkter som tillverkas av dem för långvarig användning.