Se berättelsen om ECO

ECO RFID-taggteknik är ett naturligt steg i Stora Ensos tekniska utveckling. Stora Enso levererar marknadsledande förnybara lösningar inom förpackning, biomaterial, träkonstruktion och papper världen runt. Det gör oss till en nyckelspelare i bioekonomin. Våra material är förnybara och kan återanvändas och återvinnas

ECO™ by Stora Enso

ECO. Unik och hållbar RFID-taggteknik.
Naturligt, rent och högteknologiskt.

Vår nya, hållbara taggteknik ECO RFID har utvecklats för företag som värnar om miljön. ECO RTT gör det möjligt att skriva ut en RFID-etikett på förnybart papper, utan plastlager eller skadliga kemikalier. Utöver miljöaspekten står ECO även för ekonomi – tekniken möjliggör stora volymer och hög kvalitet samtidigt som den är kostnadsneutral.

>Piktogram, Eco by Stora Enso<

Unik teknik

Stora Ensos äganderättsskyddade, patenterade ECO-teknik ger dig ett innovativt och praktiskt genomförbart alternativ till traditionella tillverkningsprocesser. Det är en enkel, snabb och kostnadseffektiv metod.

Den möjliggörs med hjälp av en additiv tillverkningsprocess med en antenn utan lim, snabb chipmontering och förenklad etikettkonvertering som kräver färre materiallager.


Unik RFID-struktur utan kemikalier

ECO använder ett hållbart, fiberbaserat papperssubstrat och en ledare med låg kostnad som har högre ledningsförmåga.

Under konverteringen fungerar antennens papperssubstrat som ytmaterial, vilket innebär att du inte behöver något ytterligare laminatlager.


Konkurrenskraftigt pris

ECO RFID-taggar tillverkas med en additiv teknik som skapar mycket små koldioxidutsläpp. Det innebär att du kan samla alla processer under ett tak och komprimera leveranskedjan.

Förenklade maskiner med hög kapacitet ger lägre produktionskostnader. En tunn etikettstruktur ger lägre materialförbrukning och fraktkostnader.


Vår taggportfölj

Stora Enso har ett brett urval av egna RFID-taggar. Utöver modeller som bygger på ECO-teknik producerar vi även traditionella RFID-taggar lämpade för specifika miljöer.

Genom att ersätta plast med förnybara material som papper, kartong, wellpapp och andra träbaserade lösningar kan utvecklingen mot en grönare planet påskyndas.