Produkter och tjänster

Stora Enso erbjuder en mängd olika flexibla lösningar för RFID-taggning med UHF- eller NFC-teknik, eller en kombination av båda. Välj bland mobila och fasta RFID-läsare som överför realtidsdata till vår programvara i molnet, och få detaljerad inblick i din verksamhet.

Vi erbjuder hängtaggar, inbäddade NFC-taggar för konsumentvaror, förpackningsetiketter för tillämpning i leveranskedjan, UHF-taggar eller -etiketter för krävande industriprodukter, kabeletiketter, taggar som skyddar mot intrång, taggar för användning direkt på metall, taggar för böjda ytor och mycket mer.

Läs mer om våra produkter och tjänster