Detaljhandel och konsumtionsvaror

RFID-lösningar för detaljhandel och omnikanalmarknadsföring

I vår tid av globala leveranskedjor och medvetna konsumenter med höga krav erbjuder RFID-tekniken ett vinnande koncept för framgångsrika affärer. Den vinner allt snabbare mark som ett sätt för detaljister och andra aktörer att få en tydligare bild av leveranskedjor, lagerhållning och konsumentbeteenden.

Få en tydligare bild i ett föränderligt handelslandskap

Intelligent Packaging by Stora Enso hjälper ledande detaljister och varumärkesägare över hela världen att införa framgångsrika RFID-satsningar. Vi erbjuder fälttestade, anpassade lösningar som bidrar till produktivare processer och lagerhållning, förhöjd kundupplevelse och ökad försäljning.

Anpassade för detaljhandel och omnikanalmarknadsföring

Oavsett om du bara vill köpa RFID-taggar eller behöver en fullständig lösning med läsare, programinfrastruktur och dataanalys samarbetar vi med dig för att tillgodose dina unika behov.

Några av de fördelar du kan utnyttja:

  • Öka lageröverblick och -precision upp till närmare 100 procent
  • Undvik svinn, lageröverskott, lagerbrist och spill
  • Förhindra intrång och produktförluster
  • Minska mängden manuellt arbete och förbättra lagerhållning och medarbetarnas produktivitet
  • Skapa en bättre varumärkesupplevelse med ökat kundengagemang
  • Öka din försäljning

Broschyrer