Bridge: Mellanprogramvara och molnplattform

Mellanprogramvara och molnplattform med RFID-teknik – länka RFID-enheter till företagsappar

Vi på Stora Enso vill hjälpa dig att bygga en bro mellan det fysiska och det digitala på din väg mot digital transformation. Med Bridge by Stora Enso kan du inte bara koppla samman olika system, du kan dessutom föra varor, varumärkesägare och konsumenter närmare varandra.

Säkra alla dina RFID-dataflöden och skapa en tillförlitlig infrastruktur för avläsning med Bridge by Stora Enso. Bridge är en integrerad programvarulösning som ger dig datainsamling, -analys och -visualisering via molnet.

Mellanprogramvara med RFID-teknik

Bridge mellanprogramvara med RFID-teknik är programvaran som fungerar som en bro mellan dina RFID-läsare och din verksamhet. Den här länken hjälper dig att

 • hantera dina RFID-enheter
 • samla in och integrera RFID-taggdata
 • strukturera och filtrera dessa data
 • spåra och tilldela RFID-tagg-id:n
 • aggregera och skicka data från molnet till företagets programvara.

Programstandarder som stöds

Bridge Middleware är framtidssäkrat och följer GS1:s EPCglobal®-standarder. Det erbjuder en mängd olika supportalternativ för läsare så att du kan utforma den bästa lösningen för dina unika behov:

 • GS1 EPC
 • ALE för XML-händelser på applikationsnivå
 • LLRP/HLRP-läsarprotokoll
 • Open API, REST, OpenID, HTTPS

Bridge molnplattform

Bridge Cloud är en enda standardiserad integrationspunkt som ger dig tillgång till en närmast oändlig mängd affärs- och konsumenttillämpningar. Du får fullständig överblick över leveranskedja och lager i realtid.

 • Utnyttjar Microsoft Azure för skalbarhet och tillförlitlighet, för såväl små som stora uppdrag
 • Stöder flera användare
 • Skyddar kunddata med hjälp av säkra protokoll som garanterar krypterad kommunikation mellan molnplattform och mellanvara
 • Inbyggt stöd för automatiserad RFID-läsning, programuppgradering, övervakning av läsresultat samt styrning av fjärrkonfigurationer

Broschyrer