Lagerstyrning

RFID för snabb, korrekt inventering och lagerstyrning

Få full koll på din lagerhållning med RFID-lösningar för lagerstyrning. Du får närmare 100 procents precision och heltäckande överblick över ditt lager, när och var som helst.

Överblick och kontroll över lagerhållningen är avgörande för en välfungerande lagerverksamhet. Men för många företag kan lagerstyrningen vara svår att hantera, med driftstörningar, felaktiga data, omräkningar, manuella fel och övertidsarbete. Inte så konstigt att många företag bara inventerar sitt lager en eller två gånger om året.

Så här kan Stora Ensos lösning för lagerstyrning med radiofrekvensidentifiering (RFID) hjälpa ditt företag.

Få fullständig överblick över ditt lager

Stora Ensos RFID-lösningar för lagerstyrning hjälper dig att snabbt och effektivt identifiera och rapportera de ingående och utgående leveranserna av enorma mängder gods. De hjälper dig även att automatisera beställningar, fakturering och inventering.

Med hjälp av lagerstyrning med RFID-teknik vet du exakt vilka varor som finns i lager, vilka som plockas eller läggs undan, vilka förpackningar som närmar sig utgångsdatum och vilka varor som håller på att ta slut och behöver fyllas på.

Läs av fler förpackningar snabbare

RFID-läsare överträffar streckkodsläsning både vad gäller hastighet och exakthet. Ingen fri sikt krävs och flera hundra förpackningar per sekund kan läsas av automatiskt. Du kan montera obemannade läsare på gaffeltruckar, grindar, lastportar och terminaler för att automatiskt identifiera och registrera alla förpackningar som passerar.

Undvik onödigt lageröverskott och bundet kapital

Lageröverskott vill ingen ha. Det leder till avskrivningar, ökar risken för inkurans, tar upp fysisk plats och kostar pengar helt i onödan.

Med hjälp av tillförlitliga realtidsdata kan du minska lagernivåerna och därmed även det bundna kapitalet. Intelligenta förpackningar med RFID-teknik hjälper leverantörerna att förbättra produktionsplaneringen och minskar behovet av extrabeställningar.

Färre manuella arbetstimmar och vanliga fel

RFID-taggar genererar och rapporterar data automatiskt när de skannas. Det kräver mindre manuellt arbete, vilket innebär att din personal får tid att utföra uppgifter med större mervärde. Du kan drastiskt minska antalet fel och tidsåtgången för att åtgärda fel till följd av manuell räkning och omräkning.

Förbättrad produktionseffektivitet

Eftersom du kan se exakt var varje objekt eller förpackning befinner sig i varje del av leveranskedjan kan du undvika lageröverskott, underskott och försenade leveranser. Och när du kan inventera utan avbrott i verksamheten ökar du produktiviteten.

Broschyrer