Inkommande och utgående gods

RFID-lösningar för snabbare och pålitligare hantering av inkommande och utgående gods

Oavsett bransch eller vilken typ av produkt som tillverkas är förbättrad lagerhållning avgörande för att maximera affärerna. Med RFID kan du bearbeta inkommande och utgående gods snabbt, exakt och automatiskt.

Håll jämna steg med verksamheten med Stora Ensos intelligenta RFID-förpackningar i kombination med RFID-kompatibla lager och datacenter. Med våra lösningar kan du lämna försvunna produkter, felaktiga lagerantal och kundklagomål bakom dig och i stället se fram emot högsta möjliga effektivitet.

Spara enorma mängder tid och arbete

Att ta emot och inventera inkommande gods är en tidskrävande process där det ofta uppstår fel, i synnerhet om personalen måste lossa pallar och läsa av varorna en och en. Med RFID kan du däremot identifiera flera hundra objekt samtidigt med närmare 100 procents exakthet – utan mänsklig interaktion eller fri sikt.
Till skillnad från streckkoder behöver inte personalen skanna. Du kan installera obemannade RFID-läsare på gaffeltruckar, grindar, lastportar och terminaler för att automatiskt identifiera och registrera alla förpackningar som passerar.
Manuell kontroll av utgående leveranser är precis lika tidskrävande och opålitligt. Ofullständiga eller felaktiga leveranser kan orsaka kostsamma dominoeffekter längs hela leveranskedjan. Resultatet blir produktionsstopp, lagerbrist och till och med uteblivna intäkter.

Fördelar med RFID för inkommande och utgående gods

RFID innebär stora fördelar för i stort sett alla företag som regelbundet skickar eller tar emot produkter. Vi förklarar hur.

Minskade kostnader för arbetskraft

  • Mindre manuell hantering
  • Snabbare genomströmning
  • Personalen kan lägga sin tid på uppgifter med större mervärde
  • Större produktionseffektivitet
  • Ökad dataprecision
  • Färre produktionsstörningar
  • Minskad risk för förseningar

Lägre kostnader till följd av misstag

  • Färre leveransfel
  • Färre kundreklamationer
  • Minskad tidsåtgång för att åtgärda fel

Broschyrer