Köp stallpellets

Stora Ensos premiumpellets för stallströ tillverkas av barrved från hållbart brukade och närliggande skogar. Gör något gott för din häst – köp Stora Enso stallpellets online.

Återkommande kund

Logga in för orderhistorik

Köp stallpellets - 6 mm

Från 2 595 kr/pall
Produkten kommer att läggas till i din varukorg.
Köp stallpellets
Beställ minst Pris/pall 
12 2 480 kr
 4 2 560 kr
Klarna
 • Fri hemleverans
 • Alltid i tid 
 • Flexibel betalning

Leveranstiden är normalt inom 5 arbetsdagar efter beställningsdag.  

Leverans sker mellan 06.00 – 22.00.

Maila oss om ni har frågor: pellets@storaenso.com

Gör dig redo för leverans

 • Säkerställ att platsen där pallarna skall placeras är tydligt utmärkt av dig. Det är viktigt att platsen är möjlig att nå med de fordon som används.
 • Säkerställ att beställd vara får plats på anvisad plats.
 • Säkerställ att mottagningsplats är iordningställd för mottagning inom leveranstiden.
 • Säkerställ framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad.
 • Säkerställ att våra anvisningar om lagring och hantering av pallarna följs. Ansvaret för varan efter leverans övergår till dig.

Leverantören ansvarar för

 • Leverans av rätt vara enligt kvalitetsanalys
 • Leverans av rätt mängd enligt beställning (bulkleverans +/- 200 kg) inom överenskommen tid
 • Leverans till mottagarens bulkkoppling vid bulkleverans eller anvisad lossningsplats för pallar

Chauffören skall vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger

Vanliga frågor

Hur tillverkas pellets?
När vi tillverkar Stora Enso pellets använder vi i huvudsak egna biprodukter som faller vid försågningen på våra egna sågverk. Vi har integrerat pelletsproduktionen direkt efter såglinjen, allt fallande sågspån landar i spånfickan före torken.

Torkningen sker med varmluft där bland annat spillvärmen från virkestorkarna används. Redan torra råvaror såsom kutterspån och torrflis blandas i lagom proportioner med torkat sågspån för att sedan malas till en fraktion som lämpar sig att pelletera. Genom att styra flödet genom våra pelletspressar når vi kontinuerligt högsta pelletskvalité, jämn volymvikt och fukthalt. Efter pelletspressarna kyls pelletsen ned för att sedan läggas i vårt lager i avvaktan på leverans till dig. Före utleverans siktar vi alltid vår pellets för att än en gång säkerställa utlovad leveranskvalité.

Med vårt val av torkningsmetod kontaminerar vi inte sågspånet med några främmande partiklar, vi kommer därigenom att nå samma askhalt på vår pellets som sågspånet innehåller i spånfickan.

Kan min pellets lagras utomhus?
Pellets får inte komma i kontakt med fukt eller vatten, om så sker återgår all pellets till spån och expanderar ca 4 gånger. Pellets på pall med oskadat skyddsemballage kan lagras utomhus men vi rekommenderar ändå att använda väderskydd, typ presenning eller liknande.

Måste jag vara hemma när min pellets levereras?
Nej, det behövs inte.

Det är däremot viktigt att följande åtgärder är vidtagna:

 • Se till att vägen är till lossningsplatsen alltid är framkomlig inom leveranstidsfönstret, som är inom sju arbetsdagar efter orderdagen, leverans kan i leverantörens val ske under helger och storhelger.
 • Att vid leverans av bulkpellets skall förrådet alltid vara klart för mottagning från och med första möjliga leveransdag tills leverans har skett.
 • Att vid leverans av pellets på pall i småsäck alltid märka ut eller ange tydligt i fritextfältet vid orderläggning var pallarna önskas placerade, leverans sker med kran eller truck i leverantörens val.

Reklamation

Om köparen vill reklamera vara eller tjänst skall han inkomma till Stora Enso i skälig tid efter det att han/hon märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation på förbrukad vara godkänns ej. Leverantören skall ges möjlighet att ta prover på reklamerad vara.