Ekonomisk agenda

Våra produkter är tillverkade av förnybara material och är svaret på en ökad medvetenhet om hållbarhet. Vi säkerställer dessutom ansvarsfulla inköp av varor och tjänster.