Investerare

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra hållbarhetsresultat och hållbarhetsrapportering, och att informera investerare om våra framsteg, mål och framtida riktning.

Framsteg

2019 emitterade Stora Enso sina första gröna obligationer, till ett värde av 6 000 MSEK. Dessutom utfärdades ett grönt lån till ett värde av 1 000 MSEK i maj 2019. Intäkterna från båda dessa användes enbart till finansiering av

Stora Ensos förvärv av skogstillgångar i Sverige och var helt redovisade i slutet av 2019. De förvärvade skogstillgångarna är till 100 % certifierade av FSC och PEFC.

Stora Enso belönades med Finance for the Future Awards från Accounting for Sustainability (A4S) under 2019, där även koncernens miljömässiga ledarskap fick beröm.

Så här arbetar vi

Stora Ensos främsta aktieägare är långsiktiga investerare som värderar hållbara affärsrutiner och ständigt bevakar och utvärderar vårt resultat.

Vi har en aktiv och öppen dialog med våra investerare kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning via personliga möten, konferenssamtal, seminarier och webbsändningar. Vi delar dessutom regelbundet information om vårt hållbarhetsresultat med aktieägarna i våra delårsrapporter, årsredovisningar, webbuppdateringar samt nyhetsbrev till investerare och övriga intressenter.

Våra riktlinjer

Möjligheter och utmaningar

Allt fler investerare inser vikten av att väga in hållbarhetsaspekten i sina investeringsbeslut och utforskar sätt att integrera ESG-faktorer (dvs. miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) i sina investeringsstrategier. Investerare ser även hållbarhet som en viktig tillväxtfaktor för företag, och hållbarhetsrapportering som ett viktigt verktyg för att identifiera investeringsmöjligheter som kan generera långsiktigt värde för aktieägarna. Det uppmuntrar företagen att satsa på mer hållbara processer eftersom investerarna förväntar sig att deras investeringar ska löna sig ekonomiskt.

Stora Ensos investerarrelationer styrs av olika lagar och regler, inklusive EU:s marknadsmissbruksförordning, den finska börslagen, Nasdaq-regler i Stockholm och Helsingfors samt den finska finansinspektionens standarder.

 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.