Investerare

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra hållbarhetsresultat och hållbarhetsrapportering, och att informera investerare om våra framsteg, mål och framtida riktning.

 

Framsteg

2018 diskuterades ESG-ämnen (frågor om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning) i 7 % av alla Stora Ensos aktiviteter kopplade till investerare. Över 60 externa deltagare, vilket motsvarade 9 % av samtliga deltagare, deltog i dessa diskussioner vid enskilda möten, konferenssamtal, ett gruppmöte och ett webbinarium. Diskussionerna fokuserade på Stora Ensos hållbarhetsstrategi och -aktiviteter.

I september 2018 undertecknade Stora Ensos CFO ett stöduttalande från A4S för att främja förbättrad rapportering av risker och möjligheter kopplade till klimatet. Financial Stability Boards (FSB) Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommenderar ett mer omfattande ramverk för rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter. Under 2018 lanserade vi även ett ramverk för gröna obligationer som en del i vårt arbete för en hållbar ekonomi. Målet är att erbjuda en låneform som stöder hållbarhetsfokuserade investeringar i räntebärande instrument och att rapportera direkt klimatpåverkan av vissa investeringar och affärsaktiviteter.

Så här arbetar vi

Stora Ensos främsta aktieägare är långsiktiga investerare som värderar hållbara affärsrutiner och ständigt bevakar och utvärderar vårt resultat.

Vi har en aktiv och öppen dialog med våra investerare kring miljö, sociala frågor och bolagsstyrning via personliga möten, konferenssamtal, seminarier och webbsändningar. Vi delar dessutom regelbundet information om vårt hållbarhetsresultat med aktieägarna i våra delårsrapporter, årsredovisningar, webbuppdateringar samt nyhetsbrev till investerare och övriga intressenter.

Våra riktlinjer

  • Informationspolicy
  • Stora Ensos uppförandekod

Möjligheter och utmaningar

Allt fler investerare inser vikten av att väga in hållbarhetsaspekten i sina investeringsbeslut och utforskar sätt att integrera ESG-faktorer (dvs. miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) i sina investeringsstrategier. Investerare ser även hållbarhet som en viktig tillväxtfaktor för företag, och hållbarhetsrapportering som ett viktigt verktyg för att identifiera investeringsmöjligheter som kan generera långsiktigt värde för aktieägarna. Det uppmuntrar företagen att satsa på mer hållbara processer eftersom investerarna förväntar sig att deras investeringar ska löna sig ekonomiskt.

Stora Ensos investerarrelationer styrs av olika lagar och regler, inklusive EU:s marknadsmissbruksförordning, den finska börslagen, Nasdaq-regler i Stockholm och Helsingfors samt den finska finansinspektionens standarder.

 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.