Miljöagenda

Som ett företag för förnybara material som minimerar avfallsmängden verkar Stora Enso i centrum för bioekonomin och bidrar till den cirkulära ekonomin. Hållbart skogsbruk säkrar tillgången på våra förnybara resurser, skyddar den biologiska mångfalden och bidrar till att bekämpa den globala uppvärmningen.