Totalt bidrag till samhället

Vår positiva inverkan på samhället

Stora Enso har runt 26 000 medarbetare och verksamheter i över 30 länder globalt – inklusive bruk, huvudkontor och säljkontor. På många platser är vi en viktig arbetsgivare, skattebetalare och samarbetspartner för lokala entreprenörer, och vår närvaro kan ha stor betydelse för samhället. Som ett hållbart företag vill vi belöna våra aktieägare, men inte på bekostnad av vår planet eller andra intressenter.

 

Totalt bidrag till samhället – Stora Enso

 

Stora Enso samarbetar med lokalsamhällen världen över genom sin verksamhet, sin försäljning och sina leveranskedjor. Stora Enso medför en mängd positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter för samhället, som direkta och indirekta anställningsmöjligheter, skatter och utdelningar, samt produkter som utgör förnybara alternativ till icke-förnybara material. Mer information om hur vi skapar värde och bidrar till samhället finns i Strategy 2018. Information om Stora Ensos årliga skatteavtryck i de länder där vi bedriver verksamhet finns i Financials 2018

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.