Teisinis pranešimas

Kaip galime jums padėti?

Ar norite sužinoti daugiau apie Stora Enso?

Kaip galime jums padėti?

Atsiųskite mums žinutę
Kontaktų ieškokite čia

„Stora Enso Oyj“ ir „Stora Enso Group“ vertina jūsų susidomėjimą mūsų produkcija ir apsilankymą mūsų svetainėje. Šis teisinis pranešimas yra bendras visoms „Stora Enso Group“ svetainėms. Tačiau gali būti papildomos informacijos konkrečiose skirtingų „Stora Enso Group“ bendrovių svetainėse arba „Stora Enso“ svetainėse, teikiančiose specialias paslaugas, tokias kaip elektroninis verslas.

PRIEŠ NAUDODAMI „STORA ENSO“ SVETAINĘ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NUOSTATAS IR SĄLYGAS

Prisijungdami ir naudodamiesi www.storaenso.com jūs sutinkate su šiomis sąlygomis.

Pranešimas apie autorių teises

Autorių teisės šioje svetainėje, įskaitant be apribojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, įrenginius, garsą, garso elementus ir kodą, esančius joje, ir šios svetainės bendros „išvaizdos“ autorių teises priklauso „Stora Enso“ ir jos filialams. (Visos teisės saugomos.)

Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštiško „Stora Enso“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadravimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šia svetaine ir (arba) jos turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas ar leidinius. Jokia nuoroda į šią svetainę negali būti įtraukta į bet kurią kitą svetainę be „Stora Enso“ išankstinio raštiško leidimo. Šios svetainės turinio pakeitimai yra aiškiai draudžiami.

Jūs turite teisę kopijuoti ir spausdinti šios svetainės ištraukas asmeninio nekomercinio naudojimo reikmėms su sąlyga, kad tokiose kopijose ar išspausdintuose dokumentuose išsaugomi visi autorių teisių ar kiti nuosavybės pranešimai ir bet kokių teisių į tokią informaciją atsisakymas.

Šioje svetainėje pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų „Stora Enso“ reputacijai.

Prekių ženklai

Jei šioje svetainėje nenurodyta kitaip, visi logotipai ir gaminių pavadinimai yra „Stora Enso“ prekių ženklai. (Visos teisės saugomos.)

Garantijų atsisakymas ir atsakomybės apribojimas

Šioje svetainėje pateikiama informacija „TOKIA, KOKIA YRA“. Nors šioje svetainėje pateikta informacija gaunama arba kaupiama iš šaltinių, kurie, mūsų manymu, yra PATIKIMI, „STORA ENSO“ NEGALI SUTEIKTI IR NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, DĖL BET KOKIOS ČIA PATEIKTOS INFORMACIJOS AR DUOMENŲ TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO AR IŠSAMUMO IR AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ PERKAMUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. „STORA ENSO“ NEATSAKO JOKIAI ŠALIAI UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS AR KITOKIUS PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL NAUDOJIMOSI ŠIA SVETAINE, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ, VERSLO PERTRAUKIMĄ AR PROGRAMŲ AR KITŲ DUOMENŲ PRARADIMĄ JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMO SISTEMOJE, NET JEI MES AIŠKIAI INFORMUOJAME APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ARBA ŽALOS GALIMYBĘ. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama atsisakyti numanomų garantijų; tokiu atveju pirmiau minėtos nuostatos tokiose jurisdikcijose netaikomos.

Jokia medžiaga šioje svetainėje neturėtų būti aiškinama kaip patarimų ar rekomendacijų teikimas, ir šia svetaine neturėtų būti remiamasi priimant sprendimus ar atliekant veiksmus.
Nei „Stora Enso“, nei jos filialai, direktoriai, pareigūnai ar darbuotojai, nei bet kuris trečiosios šalies pardavėjas neatsako ar neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kurią patyrėte šios svetainės gedimo arba veikimo nutraukimo atveju arba kurie atsiranda dėl bet kurios kitos šalies, dalyvaujančios pateikiant šią svetainę ar joje esančius duomenis, veiksmų ar neveikimo, taip pat dėl bet kokių kitų priežasčių, susijusių su jūsų prieiga prie svetainės ar jos medžiagos, negalėjimu jos pasiekti ar naudoti, nepriklausomai nuo to, ar aplinkybes, dėl kurių kyla tokia priežastis, „Stora Enso“ arba bet kuris pardavėjas, teikiantis programinės įrangos ar paslaugų palaikymą, galėjo kontroliuoti. „Stora Enso“, jos filialai ar bet kurios tokios šalys jokiu atveju neatsako už jokius tiesioginius, specialius, netiesioginius, pasekminius, atsitiktinius nuostolius ar bet kokią kitą žalą, net jei „Stora Enso“ ar bet kuri kita šalis buvo informuota apie tokią galimybę.

„Stora Enso“ negarantuoja, kad šioje svetainėje ar serveryje nėra virusų ar kitų žalingo pobūdžio elementų, tokių kaip kirminai, Trojos arkliai ir kenkėjiškos programos.

Bet kuriame „Stora Enso“ dokumente gali būti techninių netikslumų ar spausdinimo klaidų. Šioje svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ar naudoti jokiems asmenims ar subjektams bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kur toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kurių „Stora Enso“ ar jos filialams būtų taikomas bet koks registracijos reikalavimas tokioje jurisdikcijoje ar šalyje.

Nei šioje svetainėje esanti informacija, nei nuomonė nėra „Stora Enso“ ar jos filialų raginimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti bet kokias paslaugas, produktus, akcijas ar kitas finansines priemones arba teikti konsultacijas dėl investicijų ar paslaugas.

Svetainės pakeitimai

Šioje svetainėje pateikta informacija gali būti pakeista bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo. „Stora Enso“ pasilieka teisę bet kada peržiūrėti puslapius arba panaikinti prieigą prie jų.

Naudotojo pateikta informacija ir medžiaga.

Jei pateiksite bet kokią informaciją ar medžiagą, skirtą įtraukti į šią svetainę, jūs sutinkate, kad tokia informacija ir medžiaga bus laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota. Pateikdami informaciją ar medžiagą, jūs suteikiate „Stora Enso“ ir jos filialams pasaulinę, nuolatinę, nemokamą, neišimtinę licenciją naudoti, atskleisti, kopijuoti, modifikuoti, pritaikyti, viešai rodyti ir versti visą ar bet kokią tokią informaciją ar medžiagą bet kokiems tikslams be apribojimų. „Stora Enso“ pasilieka teisę savo nuožiūra ir be įspėjimo pašalinti arba ištrinti bet kokią medžiagą, pateiktą įtraukti į interneto svetainę.

Trečiųjų šalių turinys

Šioje svetainėje gali būti trečiosioms šalims priklausančio turinio, pavyzdžiui, straipsnių ir santraukų. „Stora Enso“ nekontroliuoja tokio trečiųjų šalių turinio ir nesuteikia jokių garantijų ir (arba) neprisiima atsakomybės už tokį trečiųjų šalių turinį bei nepatvirtina ir neprisiima jokios atsakomybės už faktinį, tariamą, pasekminį ar baudžiamąjį turinį. „Stora Enso“ neprisiima atsakomybės, kylančios iš įtarimo, kad bet kuris trečiajai šaliai priklausantis turinys pažeidžia kieno nors intelektinės nuosavybės teises.

Nuorodos
Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines pateikiamos tik iš pagarbos mūsų naudotojams. „Stora Enso“ nekontroliuoja trečiosioms šalims priklausančių svetainių ir neteikia jokių garantijų tokioms trečiosioms šalims priklausančioms svetainėms, kurias galite pasiekti per šią svetainę. „Stora Enso“ nepatvirtina ir neprisiima jokios atsakomybės už faktinį, tariamą, pasekminį arba baudžiamąjį tokių svetainių turinį ar naudojimą. Vartotojas savo rizika įeina į trečiosios šalies svetainę.

Slapukai

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kuriame yra tekstinė informacija, laikoma jūsų kompiuteryje. Visa informacija, surinkta naudojant slapukus, bus naudojama tik siekiant palengvinti naudojimąsi šia svetaine. Daugiau informacijos apie slapukus rasite „Stora Enso“ privatumo politikoje

Kontaktinis asmuo

Galite kreiptis į „Stora Enso“ el. paštu: general.enquiries@storaenso.com

Greitos nuorodos