Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Kommentarer till Expressens artikel om Östersjön

​Tidningen Expressen har idag (lördag 6 januari) publicerat en artikel om miljön i Östersjön där Stora Ensos anläggning i Nymölla pekas ut som en av fabrikerna som påverkar miljön negativt. Här får platschef Michael Lindemann svara på några frågor med anledning av artikeln.
Hur ser ni på Hanöbuktens situation?
Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön på olika sätt och vi jobbar hela tiden för att minimera vår miljöpåverkan. Undersökningar som gjorts visar inget som tyder på att hälsotillståndet för fiskar i havsområdet utanför Nymölla påverkas negativt av företagets utsläpp. Hanöbuktens situation är en komplex frågeställning där många aktörer bidrar med utsläpp från åar och vattendrag. Självklart bryr vi oss om och tar ansvar för den belastning vi själva orsakar.

Vad är det som ni släpper ut?
Det är renat avloppsvatten som släpps ut från fabriken och våra utsläpp till vatten av bl.a fosfor, kväve och organiska ämnen (COD) ligger under de gränsvärden som är fastlagda i vårt tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Varför ser vattnet på filmen svart ut?
Vattnet är inte svart, däremot brunaktigt. Beträffande skogsindustriella avloppsvatten så avspeglar inte färgen avloppsvattnets föroreningsgrad. Det orenade avloppsvattnet är faktiskt ljusare än det renade avloppsvattnet. Det som är kvar efter den biologiska reningen är vissa lösta ligninämnen, som är bruna och som ger avloppsvattnet dess färg. Det är samma sorts ämnen (humusämnen) som färgar våra sjöar och vattendrag bruna.

Hur påverkas bottenmiljön?
Avloppsvattnet blir inte kvar vid tuberna utan stiger mot ytan snabbt eftersom det är sött. Utspädningen är ca 100 ggr inom det nått ytan. Att det på något sett skulle påverka syrehalten vid botten är orealistiskt. Sedimentundersökningar utförda längs tuberna visar också att det inte är syrebrist.

Vad gör ni för att minska utsläppen?
Nymölla Bruk satsar stora resurser på att minska utsläppen av organiska ämnen. Avloppsvattnet renas genom ultrafiltrering och i en aktivslamanläggningen.

Vi är också medlem i Vattenvårdsförbundet, som undersöker havsområdet i västra Hanöbukten. Sedan 1991 samordnar Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten kontrollen i västra Hanöbukten. Varje år undersöks havsområdet utanför Nymölla. 

Går det att läsa om Nymöllas miljöpåverkan någonstans?
Vi redovisar våra utsläpp till luft och vatten i vår Miljöredovisning som finns tillgänglig här.
Om resultaten av Vattenvårdsförbundets undersökningar kan man läsa på www.hanomiljo.se/