Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Stora Enso i Almedalen 2017

Stora Enso kommer att ha ett antal talespersoner på plats under Almedalsveckan. Vi kommer att publicera info om samtliga seminariepaneler vi deltar i så snart detta är klart.

Om ni önskar att någon från Stora Enso ska ingå i er seminariepanel eller har övriga frågor om vårt deltagande i Almedalen vänligen kontakta Sara Kvarfordh, PR Specialist Sverige, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90