Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Stora Enso i Almedalen 2017

Stora Enso är på plats under Almedalsveckan med ett antal talespersoner. Vi kommer att delta i öppna seminarier, rundabordssamtal, politikermöten och i utställningen om industrins hållbarhetsagenda. Hoppas vi ses under Almedalsveckan!
ÖPPNA SEMINARIER SOM STORA ENSO HAR REPRESENTANTER I:

Söndag 2 juli kl.16.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i SIWI Swedish Water House seminarium: Vatten, skog, människor – Hur återskapar vi produktiva landskap?
Måndag 3 juli kl.09.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Region Dalarnas seminarium: Sverige, det nya drömlandet för storinvesteringar?
Måndag 3 juli kl.10.15
Måndag 3 juli kl.13.45
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Global utmanings seminarium: Morgondagens hållbara affärsmodeller och näringslivspolitik

Måndag 3 juli kl.15.20
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Region Värmlands seminarium: Behovet av infrastruktur över gränsen
Tisdag 4 juli kl.09.00
Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions, deltar i Veidekkes seminarium: Ur miljösynpunkt - ska vi bygga i trä eller betong?
Tisdag 4 juli kl.11.00
Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, deltar i Stora Ensos seminarium: Etik - viktigt på riktigt?
Tisdag 4 juli kl.13.00
Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, deltar i Dagens Industris/Stora Ensos seminarium: Trähus - Sveriges nästa exportsuccé
Tisdag 4 juli kl.13.30
Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions, deltar i Växjö kommuns seminarium: Varför ska en kommun bygga i trä
Tisdag 4 juli kl.16.50
Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, deltar i Serendepity Innovations seminarium: Dags för viktiga beslut - vilka leder Sverige i framtiden?
Onsdag 5 juli kl.08.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Skogsindustriernas/Industrin tar matchens seminarium: Elektrifierad industri - bra för klimatet
Onsdag 5 juli kl.09.30 
Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, deltar i Skogsindustriernas/Industrin tar matchens seminarium: Tar varuägare ansvar som beställare? Ställ en transportköpare mot väggen
Onsdag 5 juli kl.10.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i PwC:s seminarium: Tonen på toppen - en fråga om etik eller regelefterlevnad?
Onsdag 5 juli kl.11.00
Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, deltar i Stora Ensos seminarium: Ett fossilfritt Sverige - hur då?
Onsdag 5 juli kl.11.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i EU-kommissionens seminarium: Snurra min jord - hänger alla med i globaliseringen?
Onsdag 5 juli kl.15.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Skogsindustriernas/Industrin tar matchens seminarium: Elefanter i klimatpolitiken - klimatfrågorna vi inte pratar om – varför?
Onsdag 5 juli kl.16.00
Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, deltar i Dagens Indsutri/business Swedens seminarium: Hur slår en global konflikt mot svenska företag?
Torsdag 6 juli kl.09.45
Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions, deltar i Business Arena Almedalen/Fastighetsnytt Förlags saminarium: Serieproduktion – lösning eller fallgrop?
Torsdag 6 juli kl.11.00
Jessika Szyber, Alffärsutvecklingschef Building Solutions, deltar i Global utmanings seminarium: Trähus – så kan de bromsa klimatförändringar och minska ojämlikheter
Torsdag 6 juli kl.12.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i 2022-initiativets seminarium: Agenda 2030 – Can Bio-economy, Circularity, Digitalization and Peas solve Climate and other Goals? 
Torsdag 6 juli kl.13.45
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Skogsindustriernas/Industrin tar matchens seminarium: Varning för urspårning! Kan investeringar i infrastruktur bygga en hållbar framtida industri?
Torsdag 6 juli kl.19.30
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Aktuell Hållbarhets seminarium på Stora Hållbarhetskvällen: Näringsliv vs politik. Vart är miljö- och hållbarhetsagendan på väg egentligen?

Söker ni efter paneldeltagare till era seminarier?
Om ni önskar att någon från Stora Enso ska ingå i er seminariepanel eller har övriga frågor om vårt deltagande i Almedalen vänligen kontakta Sara Kvarfordh, Kommunikationschef, Mediarelationer och Public Affairs Sverige, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90