Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Stora Enso i Almedalen 2018

​Stora Enso är på plats under Almedalsveckan, 1-8 juli 2018, med ett antal talespersoner. Vi kommer att delta i öppna seminarier, rundabordssamtal och möten med politiker och andra beslutsfattare.

Hoppas vi ses under Almedalsveckan!

ÖPPNA SEMINARIER SOM STORA ENSO HAR REPRESENTANTER I:

Måndag 2 juli kl.10.30
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Region Dalarnas seminarium: Framtidens karriärvägar är hotade av urbaniseringsmyten - hur vi byter spår?
Måndag 2 juli kl.13.15
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Business Sweden/Dagens industris seminarium: Global försäljning på komplexa marknader
Måndag 2 juli kl.15.00
Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, deltar i Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingens seminarium: Hur får vi mer återvinning?
Måndag 2 juli kl.15.30
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Hållbar Utveckling Sveriges seminarium: Agenda 2030 - kan vi skapa ett hållbart samhälle redan 2022?
Måndag 2 juli kl.17.00
Anton Kullh, Kommersiell chef träprodukter, deltar i Folkhem Träs seminarium: Varför borde fler bostäder byggas i trä?
Tisdag 3 juli kl.11.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Stora Ensos seminarium: Är hållbarhet en förutsättning för export?
Tisdag 3 juli kl.12.25
Karl-Henrik Sundström, Koncernchef & vd, deltar i Finalcial Times/Dagens Industris seminarium: Sustainability in the global financial society – is it for real this time?
Tisdag 3 juli kl.13.00
Karl-Henrik Sundström, Koncernchef & vd, deltar i Stora Ensos/Dagens Industris seminarium: Adjö till plasten - om lösningar som räddar våra hav och skapar nya möjligheter för skogsindustrin
Tisdag 3 juli kl.13.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Industriarbetsgivarnas seminarium: Vad händer med jobben - digitaliseringens konsekvenser för företagens kompetensförsörjning
Tisdag 3 juli kl.13.30
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Sveriges Lantbruksuniversitets seminarium: Vad räcker skogen till?
Tisdag 3 juli kl.14.50
Karl-Henrik Sundström, Koncernchef & vd, deltar i Serendipity Challenges seminarium: Dags för viktiga beslut – vilka leder Sverige in i framtiden?
Onsdag 4 juli kl.08.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Skogsindustriernas seminarium: Förpackningar kan sätta stopp för världssvälten
Onsdag 4 juli kl.15.00
Karl-Henrik Sundström, Koncernchef & vd, deltar i Skogsindustriernas seminarium: Kampen om biomassan - värdet för både klimatet och ekonomin behöver avgöra hur skogen används
Onsdag 4 juli kl.15.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Serendipity Challenges seminarium: Vad utmärker Sveriges främsta inom hållbarhet?
Torsdag 5 juli kl.08.30
Stora Enso arrangerar frukostmöte på Gotlands första flervåningshusprojekt i trä tillsammans med Arriba Bygg, Murman arkitekter och Kuststadens projektutveckling. För mer information vänligen kontakta sara.kvarfordh@storaenso.com
Torsdag 5 juli kl.11.00
Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, deltar i Stora Ensos seminarium: Ökad digitalisering i industrin - ett hot mot jobben eller nyckeln till framtidens konkurrenskraft
Torsdag 5 juli kl.13.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Inframs seminarium: Infrastrukturens betydelse för exportföretagen - en fråga för hela landet
Torsdag 5 juli kl.14.00
Per Lyrvall, Sverigechef, deltar i Institutet mot mutor/Mannhemier Swartlings seminarium:  Etiska dilemman på komplexa marknader - vad kan uppstå och hur ska man agera?
Torsdag 5 juli kl.15.00
Anton Kullh, Kommersiell chef träprodukter, deltar i Trästad Sveriges seminarium: Från kantigt till något annat- att ta ut svängarna i det industriella träbyggandet

SÖKER NI EFTER PANELDELTAGARE TILL ERA SEMINARIER?
Om ni önskar att någon från Stora Enso ska ingå i er seminariepanel eller har övriga frågor om vårt deltagande i Almedalen vänligen kontakta Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations & Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90