Juridiskais paziņojums

Stora Enso Oyj un Stora Enso grupa novērtē jūsu interesi par mūsu produktiem un to, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni. Šis ir vispārīgs juridiskais paziņojums Stora Enso Grupas tīmekļa vietnei. Taču atsevišķās Stora Enso grupas uzņēmumu tīmekļa vietnēs un Stora Enso tīmekļa vietnēs, kurās sniegti īpaši pakalpojumi, piemēram, e-tirdzniecība, var būt sniegta papildu informācija.

PIRMS STORA ENSO TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS!

Piekļūstot un izmantojot www.storaenso.com, jūs piekrītat tālāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Paziņojums par autortiesībām

Autortiesības šajā tīmekļa vietnē, tostarp, bet neaprobežojoties ar visiem dokumentiem, failiem, tekstu, attēliem, grafiku, ierīcēm, skaņu, audiovizuālajiem elementiem un tajos un šīs tīmekļa vietnes vispārīgajā izskatā ietverto kodu, pieder Stora Enso un tā saistītajiem uzņēmumiem (visas tiesības aizsargātas).

Neskatoties turpmāk skaidro norādīto, daļas vai visa satura pavairošana, nodošana, izplatīšana vai glabāšana jebkādā formā, tostarp profilēšana, jebkādu atvasinātu darbu radīšana, balstoties uz šo tīmekļa vietni un/vai tās saturu, iekļaušana citās tīmekļa vietnēs, elektroniskās izgūšanas sistēmās vai publikācijās ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas Stora Enso atļaujas. Saites uz šo tīmekļa vietni aizliegts iekļaut citās tīmekļa vietnēs bez iepriekšējas rakstiskas Stora Enso atļaujas. Šīs tīmekļa vietnes satura mainīšana ir stingri aizliegta.

Jums ir tiesības pavairot un izdrukāt šīs tīmekļa vietnes fragmentus personīgai un nekomerciālai izmantošanai, pieņemot, ka šādas kopijas vai izdrukas saglabā visus autortiesību vai citus īpašumtiesību paziņojumus un leģendas, kā arī visas atrunas, kas ietvertas šādā informācijā.

Šajā tīmekļa vietnē esošo informāciju var izmantot informatīvos nolūkos, minot informācijas avotu. Turklāt jums ir tiesības pavairot un izdrukāt preses relīzes un citus dokumentus, kas klasificēti kā publiski. Informācijas saturu aizliegts mainīt, un informācija jāizmanto tā, lai nekaitētu Stora Enso reputācijai.

Preču zīme

Ja vien šajā tīmekļa vietnē nav norādīts citādi, visi logotipi un produktu nosaukumi ir Stora Enso (visas tiesības aizsargātas) preču zīmes.

Garantiju atruna un atbildības ierobežošana

Informācija šajā tīmekļa vietnē sniegta tāda, kāda tā ir pašlaik („as is“). Lai arī šajā tīmekļa vietnē jums sniegtā informācija tiek iegūta vai apkopota no avotiem, kurus mēs uzskatām par uzticamiem, STORA ENSO NEVAR UN NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS, VAI JEBKĀDUS APSTIPRINĀJUMUS, PAR JEBKURAS ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS VAI DATU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU VAI PILNĪGUMU, UN PILNĪBĀ ATSAKĀS NO JEBKURĀM TIRDZNIECĪBAS GARANTIJĀM VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. STORA ENSO JEBKĀDU PERSONU PRIEKŠĀ NAV ATBILDĪGS PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM UN CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS DĒĻ, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PŖATRAUKŠANU VAI PROGRAMMU VAI CITU DATU ZUDUMU JŪSU INFORMĀCIJAS APSTRĀDES SISTĒMĀ, PAT JA MĒS ESAM INFORMĒTI PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU. Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt netiešās garantijas, un tādā gadījumā iepriekš minētais šajās jurisdikcijās netiek piemērots.

Neko šajā tīmekļa vietnē nevajadzētu interpretēt kā padomu vai ieteikumu, un uz šo vietni nevajadzētu paļauties, pieņemot jebkādu lēmumu vai veicot jebkādu darbību.
Ne Stora Enso, ne kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem, kā arī neviena trešās persona–piegādātājs nebūs atbildīgs un nav nekādā veidā atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums radies, ja tas radies šīs tīmekļa vietnes kļūmes vai darbības pārtraukšanas dēļ vai ja tas izriet no jebkuras citas personas darbības vai bezdarbības, kas iesaistīta šīs tīmekļa vietnes vai tajā esošo datu pieejamības nodrošināšanā, vai citu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei, nespēju piekļūt šai tīmekļa vietnei vai tās materiāliem, neatkarīgi no tā, vai apstākļi, kas rada šo iemeslu, var būt bijuši Stora Enso vai jebkura piegādātāja, kas nodrošina programmatūru vai atbalsta pakalpojumus, kontrolē. Nekādā gadījumā Stora Enso, tā saistītie uzņēmumi vai citas personas nav atbildīgas jūsu priekšā par tiešiem, īpašiem, netiešiem, izrietošiem, nejaušiem vai jebkāda cita veida zaudējumiem, pat ja Stora Enso vai jebkura cita persona ir informēta par tādu iespējamību.

Stora Enso negarantē, ka šajā vietnē vai serverī nav vīrusu vai citu postoša rakstura elementu, piemēram, tārpu, Trojas zirgu un ļaunprātīgu skriptu.

Jebkura Stora Enso dokumentācija var saturēt tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. Šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav paredzēta izplatīšanai vai izmantošanai jebkurai personai vai organizācijai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana vai izmantošana ir pretrunā tiesību aktiem vai kas Stora Enso vai tā saistītajiem uzņēmumiem paredzētu jebkādu reģistrācijas prasību izpildi šādā jurisdikcijā vai valstī.

Ne informācija, ne viedoklis, kas iekļauts šajā tīmekļa vietnē, nav Stora Enso vai tā saistīto uzņēmumu uzaicinājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot jebkādus pakalpojumus, produktus, daļas vai citus finanšu instrumentus vai sniegt ieguldījumu konsultācijas vai pakalpojumus.

Izmaiņas tīmekļa vietnē

Šajā tīmekļa vietnē esošo informāciju var tikt mainīta jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma vai paziņošanas pienākuma. Stora Enso patur tiesības pārskatīti lapas vai aizliegt piekļuvi tām jebkurā laikā.
Lietotāja iesniegta informācija un materiāli.

Ja jūs šajā tīmekļa vietnē iesniedzat jebkādu informāciju vai materiālus, kas paredzēti iekļaušanai šajā tīmekļa vietnē, jūs piekrītat, ka šāda informācija un materiāli tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepatentētiem. Iesniedzot informāciju vai materiālus, jūs piešķirat Stora Enso un tā saistītajiem uzņēmumiem visā pasaulē beztermiņa, bezatlīdzības, neekskluzīvu licenci izmantot, atklāt, pavairot, mainīt, pielāgot, publiski attēlot un tulkotu visu vai daļu šādas informācijas vai materiāla jebkuram mērķim bez ierobežojumiem. Stora Enso patur tiesības pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt vai izdzēst visus materiālus, kas iesniegti iekļaušanai tīmekļa vietnē.

Trešo personu saturs

Šajā tīmekļa vietnē var tikt iekļauts trešajām personām piederošs saturs, piemēram, raksti un kopsavilkumi. Stora Enso nekontrolē šādu trešo personu radīto saturu un nesniedz nekādas garantijas un/vai nekādus apliecinājumus par jebkādu šādu trešo personu radīto saturu, un neapstiprina un neuzņemas nekādu atbildību par saturu, neatkarīgi no tā, vai tas ir faktisks, iespējams, izrietošs vai sodāms. Stora Enso neuzņemas nekādu atbildību, kas izriet no apgalvojumiem, ka jebkurai trešajai personai piederošs saturs pārkāpj kādas citas personas intelektuālā īpašuma tiesības.

Saites
Saites uz trešajām personām piederošām tīmekļa vietnēm tiek norādītas tikai mūsu lietotāju ērtībai. Stora Enso nekontrolē šādu trešo personu tīmekļa vietnes un nesniedz nekādas garantijas un/vai nekādus apliecinājumus par jebkādām šādām trešajām personām piederošajām tīmekļa vietnēm, kam jūs varat piekļūt ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību. Stora Enso neapstiprina un neuzņemas nekādu atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu vai tīmekļa vietņu izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai tas ir faktisks, apgalvots, izrietošs vai sodāms. Lietotāji uzņemas visu risku, atverot trešo personu tīmekļa vietnes.

Sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas satur teksta informāciju, kas tiek saglabāta jūsu datorā. Jebkura ar sīkdatņu starpniecību apkopotā informācija tiks izmantota tikai, lai uzlabotu šīs tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Vairāk informācijas par sīkdatnēm atradīsiet Stora Enso Privātuma politikā. 

Kontaktinformācija

Sazinieties ar Stora Enso pa e-pastu: general.enquiries@storaenso.com

Ātrās saites