Kā mēs varam jums palīdzēt?

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Stora Enso?

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Nosūtiet mums ziņu
Meklējiet kontaktpersonas šeit
Atrast kontaktpersonu
Interesē darba iespējas
Meklēt darba sludinājumus

Ilgtspējība

Ilgtspējība ir neatņemama Stora Enso biznesa stratēģijas daļa — tā ir visa mūsu darba pamatā. Mēs ieguldām darbu materiālu sistēmu pārveidē trīs jomās, kurās mums ir vislielākā ietekme: klimata izmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un materiālu aprite. Mēs nodrošinām, ka mūsu ikdienas darbs tiek veikts atbildīgi. Detalizēta informācija par mūsu darbu ilgtspējības jomā pieejama mūsu tīmekļa vietnes versijā angļu valodā.

Mēs iesakām gan iekšējiem, gan ārējiem sadarbības partneriem ziņot par iespējamiem pārkāpumiem vai neētisku rīcību, izmantojot dažādus ziņošanas kanālus (angļu valodā).

Kā mēs savā darbībām iekļaujam ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus?

Stora Enso atbalsta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, un mūsu saimnieciskajā darbībā kā stratēģiski būtiskākie ir noteikti trīs mērķi:

  • atbildīgs patēriņš un ražošana (12. ilgtspējīgas attīstības mērķis);
  • darbība klimata jomā (13. ilgtspējīgas attīstības mērķis);
  • dzīve uz zemes (15. ilgtspējīgas attīstības mērķis).

Vairāk par mūsu pieeju ilgtspējīgas attīstības mērķiem varat izlasīt mūsu tīmekļvietnē (angļu valodā).

Vai neatradāt meklēto?

Vairāk informācijas par Stora Enso darbību ilgtspējības jomā, mērķiem un ziņojumiem atradīsiet mūsu tīmekļvietnes angļu valodas versijā.

Ātrās saites