Ilgtspējība

Ilgtspējība uzņēmumā Stora Enso ietver sociālo, vides un ekonomisko atbildību par mūsu darbību visas vērtību ķēdes garumā, integrējot cilvēktiesības visā, ko darām. Detalizēta informācija par mūsu darbu ilgtspējības jomā pieejama mūsu tīmekļa vietnes versijā angļu valodā.

Mūsu  ilgtspējības darba pamatā būtiska ir attiecību veidošana ar iesaistītajām pusēm, un mūsu mērķis ir nodrošināt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā. Mūsu ilgtspējības programmā apskatīti deviņi ilgtspējības temati, kas definēti kā būtiski Stora Enso un tā galvenajām iesaistītajām pusēm:

Cilvēktiesību ievērošana ir tik nozīmīga mūsu ilgtermiņa veiksmes daļa, ka tā ir viens mūsu ilgtspējības programmas pamatelementiem.

Mēs iesakām gan iekšējiem, gan ārējiem sadarbības partneriem ziņot par iespējamiem pārkāpumiem vai neētisku rīcību, izmantojot dažādus ziņošanas kanālus (angļu valodā).

Kā mēs savā darbībām iekļaujam ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus?

Stora Enso atbalsta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, un mūsu saimnieciskajā darbībā kā stratēģiski būtiskākie ir noteikti trīs mērķi:

  • atbildīgs patēriņš un ražošana (12. ilgtspējīgas attīstības mērķis);
  • darbība klimata jomā (13. ilgtspējīgas attīstības mērķis);
  • dzīve uz zemes (15. ilgtspējīgas attīstības mērķis).
  • Vairāk par mūsu pieeju ilgtspējīgas attīstības mērķiem varat izlasīt mūsu tīmekļvietnē (angļu valodā).

    Vai neatradāt meklēto?

     

    Vairāk informācijas par Stora Enso darbību ilgtspējības jomā, mērķiem un ziņojumiem atradīsiet mūsu tīmekļvietnes angļu valodas versijā.