package

TCO (Total costs optimization) jeb kopējo izmaksu optimizācija

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Stora Enso?

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Man ir jautājums par TCO .
Meklēju kontaktpersonu, kas atbild par TCO .

Mēs esam pārliecināti, ka varam jums palīdzēt optimizēt jūsu iepakojuma risinājuma kopējās izmaksas. Lai to izdarītu, mēs veicam jūsu kopējo iepakošanas izmaksu analīzi no pasūtīšanas brīža līdz nonākšanai veikalu plauktos, lai rastu jaunus risinājumus. Mūsu analīzē mēs ņemam vērā iepakojuma materiālus un dizainu, pasūtīšanas procesu, noliktavas vienību pārvaldību, kravas automašīnas uzkraušanas efektivizāciju, servisa līmeni līdz nonākšanai mazumtirdzniecībā un galīgo iepakošanas procesu.

Kā efektīvi samazināt iepakojuma izmaksas, saglabājot kvalitāti?

Praktiski ikvienā uzņēmumā var atrast opciju optimizēt izmaksas, tomēr, lai šādas iespējas saskatītu, nepieciešams eksperta redzējums un konkrēts darbības plāns.

Stora Enso aktīvi darbojas visā iepakojuma piegādes ķēdē, sākot ar kartona ražošanu un dizaina izstrādi un beidzot ar iepakošanas procesa automatizāciju. Daudziem mūsu klientiem visos šajos posmos ir iespējams radīt iepriekš neapjaustu papildus vērtību iepakojuma efektivitātes uzlabošanā, taču jābūt lietpratējam, lai zinātu, kur to meklēt un ko darīt. Mūsu eksperti no attiecīgajiem departamentiem visā šajā procesā ar jums cieši sadarbosies.

Mūsu piedāvājums izmaksu optimizācijā

Mūsu eksperti analizēs jūsu kopējās iepakošanas izmaksas, lai atklātu iespējas, kā optimizēt šādas jomas:

 • Iepakojuma materiāls un dizaina risinājumi izmaksu samazināšanai
 • Drukas tehnoloģija, t.i., ražošanas optimizācija ar optimālu krāsu skautu un minimālu tehnisko īpašību zudumu
 • Iepakojuma veidu skaita samazināšana
 • Pārvietošana, kraušana un uzglabāšana
 • Loģistika un transports
 • Izmantojiet izmaksu optimizācijas rezultātus

Jums radītā vērtība ar izmaksu optimizāciju

Iepakojuma/kastes izmaksu optimizācija sniedz virkni būtisku ieguvumu ikvienam uzņēmumam:

 • Samazinātas iepakošanas kopējās izmaksas;
 • Samazināts sabojātās produkcijas apjoms;
 • Optimizēts pakošanas process;
 • Samazināta iepakojuma izgatavošanas ietekme uz vidi;
 • Atbalsts ilgtspējas mērķu sasniegšanā;
 • Uzlabots servisa līmenis.

Stora Enso iesaistās dažādos iepakojuma optimizācijas posmos, sākot no iepakojuma ražošanas līdz iepakošanas līnijas automatizācijai.

Lai uzlabotu jūsu produkcijas iepakošanu un samazinātu iepakojuma kopējās izmaksas, mūsu speciālisti cieši sadarbosies ar jums, lai radītu labāko iespējamo risinājumu!

Ātrās saites