Nasz cel i wartości

Jak możemy Ci pomóc?

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Stora Enso?

Jak możemy Ci pomóc?

Wyśłij nam wiadomość
Wyszukaj kontakt
Poszukaj pracy w Stora Enso
Znajdź pracę

Stora Enso współpracuje z ludźmi i w ramach społeczności na całym świecie poprzez nasze działania, sprzedaż i łańcuchy dostaw. Na każdym kroku bierzemy pod uwagę nasze działania i ich wpływ na innych.

Nasz cel to „Czynienie dobra na rzecz ludzi i naszej planety. Zastąpienie materiałów nieodnawialnych produktami odnawialnymi” potwierdza nasze przekonanie, że wszystko, co dziś produkujemy z materiałów opartych na surowcach kopalnych, jutro będzie można wyprodukować z drzew.

Obejmijmy przywództwo i czyńmy to, co właściwe

Dzięki naszym wartościom, „Obejmijmy przywództwo” i „Czyńmy to, co właściwe”, staramy się dawać przykład i być liderem we wszystkich aspektach naszej działalności, a także w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ośmielamy się przejmować inicjatywę i ciągle zadajemy sobie pytanie, co jeszcze możemy zrobić i co możemy zrobić lepiej.

Zrównoważona przyszłość

Nasz cel i wartości ciągle podkreślają nasze nieustanne zaangażowanie w promowanie bardziej zrównoważonej przyszłości, mniej zależnej od paliw kopalnych, oraz wspieranie bioekonomii, w której produkcja i konsumpcja produktów opiera się na drewnie jako odnawialnym źródle energii. Produkty oparte na drewnie mogą magazynować CO2 i zastąpić takie materiały nieodnawialne, jak tworzywa sztuczne, szkło, stal, beton i paliwa kopalne. Ze względu na globalne ocieplenie, wzrost liczby ludności, urbanizację, zmieniający się styl życia i świadomość ekologiczną, drzewa mogą stanowić ważny element rozwiązania dla klientów i ich konsumentów na drodze do zrównoważonej bioekonomii.

Odpowiedzialne metody pracy

Nasze zaangażowanie w materiały odnawialne nie dotyczy jedynie surowców. Jest również powiązane z identyfikowalnością zasobów i odpowiedzialnością, produkcją i efektywnością materiałową, logistyką i łańcuchem dostaw. Od lasu lub plantacji po produkt końcowy: pracujemy w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem lokalnych zasad i przepisów. Kontynuujemy nasze dążenia do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, a także koncentrujemy się na prawach człowieka i inwestycjach lokalnych w społeczności, w których działamy. Wszystko, co robimy, ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów i oferowanie najlepszego wyboru dla rozwiązań odnawialnych.

Renewable Future blogOur podcastNajnowsze informacje

Co to jest materiał odnawialny?

To materiał, który nie ulegnie wyczerpaniu: drzewa można sadzić i ponownie uprawiać. Produkty wykonane z drewna przyczyniają się do wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego i budowania bardziej zrównoważonego świata.

Szybkie łącza