Jak możemy Ci pomóc?

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Stora Enso?

Jak możemy Ci pomóc?

Wyśłij nam wiadomość
Wyszukaj kontakt
Znajdź kontakt
Poszukaj pracy w Stora Enso
Znajdź pracę

Praca

Lokalne witryny z ofertami pracy

Praca w Stora Enso

Stora Enso oferuje możliwości kariery zapewniające zadowolenie i satysfakcję, jak również możliwość przyczynienia się do bardziej odnawialnej i zrównoważonej przyszłości. Poniżej zamieszczamy krótkie wprowadzenie do niektórych zagadnień. Jeśli dołączysz do zespołu Stora Enso, będziesz często o nich słyszeć. Pełne informacje na temat oferowanych stanowisk pracy można znaleźć w sekcji „Careers” naszej anglojęzycznej wersji witryny internetowej.
W firmie Stora Enso wierzymy, że wszystko, co dziś produkujemy z materiałów opartych na surowcach kopalnych, jutro będzie można wyprodukować z drzew. Jeśli podzielasz ten pogląd, wyrusz w tę podróż wspólnie z nami!

Satysfakcjonująca ścieżka kariery

Kształtujesz własną karierę w Stora Enso, a my dokładamy starań, by zapewnić Ci podróż, która jest satysfakcjonująca, inspirująca i motywująca. Może ona wiązać się z oddelegowaniem do pracy za granicą, programami rozwoju przywództwa oraz studiami podyplomowymi. Kładziemy szczególny nacisk na planowanie rozwoju zawodowego, który pozwoli wykorzystać Twoje wyjątkowe talenty.
W firmie Stora Enso dołączysz do około 21 000 współpracowników — szerokiego grona ludzi o zróżnicowanym pochodzeniu i umiejętnościach, z których wszyscy skupiają się na potencjale biomateriałów, papieru, opakowań i konstrukcji drewnianych.

To Twoja szansa na czynienie tego, co właściwe

Jako pracownik firmy Stora Enso przyczynisz się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata, pomagając opracowywać rozwiązania w zakresie pochodzących z lasów materiałów odnawialnych, które mogą zastąpić materiały nieodnawialne w różnych zastosowaniach.

Zgodnie z naszymi wartościami, „przewodzić” i „czynić to, co właściwe”, staramy się pomagać naszym pracownikom w znalezieniu odpowiedniej dla nich równowagi między pracą a życiem prywatnym — dlatego nieustannie pracujemy nad satysfakcją, motywacją i rozwojem pracowników.

Wartość dzięki różnorodności

Wierzymy, że różnorodność umacnia naszą przewagę konkurencyjną, i dążymy do tego, by nasz zespół odzwierciedlał profil społeczeństw, w których działamy. Zróżnicowane zespoły robocze umożliwiają nam badanie różnych perspektyw i kwestionowanie naszego sposobu myślenia, co przyczynia się do lepszego podejmowania decyzji. Wymiary takie jak kompetencje i doświadczenia, płeć, wiek, pochodzenie kulturowe i osobowość są ważne dla firmy Stora Enso na jej drodze do różnorodności. Oczywiście kluczowym warunkiem wstępnym zróżnicowania pracowników jest tworzenie środowiska pracy, w którym szanuje się i docenia indywidualne różnice.

What a tree can do

Szybkie linki