Jak możemy Ci pomóc?

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Stora Enso?

Jak możemy Ci pomóc?

Wyśłij nam wiadomość
Wyszukaj kontakt
Znajdź kontakt
Poszukaj pracy w Stora Enso
Znajdź pracę

Zrównoważona gospodarka

Zrównoważona gospodarka stanowi integralną część strategii biznesowej firmy Stora Enso i jest fundamentem wszystkich naszych działań. Uczestniczymy w procesie transformacji systemu materiałów w trzech obszarach, w których wywieramy największy wpływ i mamy największe możliwości działania: zmian klimatu, bioróżnorodności i cyrkulacji zasobów. Dokładamy starań, aby prowadzić naszą codzienną działalność biznesową w odpowiedzialny sposób. Więcej szczegółowych informacji na temat naszych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki można znaleźć w naszej anglojęzycznej witrynie internetowej.

 

Zachęcamy wszystkich naszych interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, do zgłaszania wszelkich podejrzanych przypadków niewłaściwego postępowania lub nieetycznego zachowania. Można tego dokonywać za pośrednictwem różnych kanałów zgłaszania skarg (w języku angielskim).

Jak realizujemy cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Firma Stora Enso wspiera cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (CZR). Za najbardziej strategiczne dla naszej działalności zostały uznane poniższe trzy cele:

  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja — CZR 12
  • Podjęcie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu — CZR 13
  • Ochrona ekosystemów lądowych — CZR 15

Więcej informacji na temat naszego podejścia do Celów Zrównoważonego Rozwoju można znaleźć w naszej witrynie (w języku angielskim).

Nie udało Ci się znaleźć tego, czego szukasz?

Więcej informacji o wynikach, celach i sprawozdawczości firmy Stora Enso w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w anglojęzycznej wersji naszej witryny internetowej.

Dokumenty

Zrównoważona gospodarka (In English)

Kontakt ds. ochrony danych osobowych

Urszula Dzwigała
Specjalista ds. ochrony danych osobowych w Stora Enso Poland i w Stora Enso Narew:
+ 48 601 915 749
urszula.dzwigala@storaenso.com

 

Szybkie linki