Zrównoważona gospodarka

Zrównoważona gospodarka w Stora Enso obejmuje społeczną i ekonomiczną odpowiedzialność naszych przedsiębiorstw, a także tą dotyczącą kwestii ochrony środowiska naturalnego – w całym łańcuchu wartości z włączeniem praw człowieka do wszystkich naszych działań. Więcej szczegółowych informacji na temat naszych prac na rzecz zrównoważonej gospodarki można znaleźć w naszej anglojęzycznej witrynie internetowej.

Relacje z interesariuszami i istotność kierują naszą pracą na rzecz zrównoważonej gospodarki, a naszym celem jest zapewnienie pozytywnego całkowitego wkładu w społeczeństwo. Nasz Plan zrównoważonego rozwoju obejmuje dziewięć tematów, które zostały uznane za istotne dla firmy Stora Enso i jej kluczowych interesariuszy:

Poszanowanie praw człowieka jest uważane za tak integralną część naszego długoterminowego sukcesu, że jest to nadrzędny temat naszego Planu zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy wszystkich naszych interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, do zgłaszania wszelkich podejrzanych przypadków niewłaściwego postępowania lub nieetycznego zachowania. Można tego dokonywać za pośrednictwem różnych kanałów zgłaszania skarg (w języku angielskim).

Jak realizujemy cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Firma Stora Enso wspiera cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (CZR). Za najbardziej strategiczne dla naszej działalności zostały uznane poniższe trzy cele:

  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja — CZR 12
  • Podjęcie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu — CZR 13
  • Ochrona ekosystemów lądowych — CZR 15

Więcej informacji na temat naszego podejścia do Celów Zrównoważonego Rozwoju można znaleźć w naszej witrynie (w języku angielskim).

Nie udało Ci się znaleźć tego, czego szukasz?

Więcej informacji o wynikach, celach i sprawozdawczości firmy Stora Enso w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w anglojęzycznej wersji naszej witryny internetowej.