Deklaracja prywatności Stora Enso

Stora Enso jest zobowiązana do ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób Stora Enso Oyj i jej autoryzowani partnerzy i podmioty stowarzyszone przetwarzają dane osobowe otrzymane za pośrednictwem stron internetowych, serwisu internetowego Stora Enso oraz innych interakcji z klientami i partnerami.

Stora Enso przetwarza twoje dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

Odwiedzający stronę internetową

Mamy nadzieję, że na stronie znajdziesz interesujące Cię informacje i pragniemy poinformować, że:

W skrócie, Polityka prywatności i plików cookie Stora Enso określa, jakie dane są gromadzone i w jakim celu, w jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie, jakie informacje są udostępniane innym, gdzie informacje są przesyłane i jak długo są przechowywane. Ponadto opisuje twoje prawa dotyczące twoich danych osobowych, które zebraliśmy.

Zasady prywatności i plików cookie witryny internetowej

Klienci

Niniejszym informujemy, że:

  • Jeśli jesteś naszym klientem, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w naszej Informacji o zasadach prywatności w Rejestrze klientów i sprzedaży.

Zbieramy dane osobowe klientów głównie w celu realizacji umowy lub nawiązania relacji z klientami oraz zarządzania nimi i ich rozwijania oraz obsługi funkcji biznesowych i komunikacji w Stora Enso.

Dostawcy

Niniejszym informujemy, że:

  • Jeśli jesteś naszym dostawcą, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w naszej Informacji o zasadach prywatności dla dostawców oraz Rejestrze interesariuszy.

Przetwarzamy dane osobowe dostawców głównie w celu ułatwienia firmie Stora Enso działań związanych z zaopatrzeniem, zakupami, przetwarzaniem faktur i zarządzaniem umowami.

Inni interesariusze

Niniejszym informujemy, że:

  • Jeśli jesteś prywatnym właścicielem obszarów leśnych, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w naszej Informacji o zasadach prywatności w Rejestrze właścicieli lasów.
  • Jeśli ubiegasz się o pracę w naszej firmie, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w naszej Informacji o zasadach prywatności w Rejestrze rekrutacji.
  • Jeśli jesteś naszym byłym pracownikiem, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w naszej Informacji o zasadach prywatności dla pracowników (przekazanej Ci osobno).
  • Jeśli jesteś biegłym, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w naszej Informacji o zasadach prywatności w Rejestrze rekrutacji.
  • Jeśli jesteś członkiem najbliższej rodziny pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę w Stora Enso, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w naszej Informacji o zasadach prywatności dla dostawców oraz Rejestrze dostawców i interesariuszy.
  • Jeśli jesteś podmiotem zewnętrznym komunikującym się z firmą Stora Enso, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w naszej Informacji o zasadach prywatności dla dostawców oraz Rejestrze dostawców i interesariuszy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli chcesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, prosimy o skorzystanie z tych formularzy:

Formularz zapytania o dane osobowe dla klientów, dostawców i innych interesariuszy:
Formularz zapytania o dane osobowe dla byłych pracowników i osób ubiegających się o pracę:

Zmiany w zasadach prywatności

Staramy się ciągle rozwijać tę witrynę, a zasady ochrony prywatności firmy Stora Enso mogą być czasem zmieniane. W przypadku znaczących zmian prześlemy powiadomienie z dokładniejszymi informacjami, jeśli wymagają tego przepisy prawa. Witamy ponownie w naszej witrynie i zalecamy ponowne odwiedzenie jej przy okazji, aby zobaczyć najnowszą wersję. Zasady te zostały ostatnio zaktualizowane w maju 2018 r.

Ewentualne dodatkowe pytania i uwagi na temat Stora Enso jako administratora danych kierować pod adres:

Prywatność danych / Stora Enso Oyj
IT i cyfryzacja
Papiernie Imatra
55800 IMATRA
Finlandia

E-mail:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111