Powiadomienie dotyczące prywatności witryny internetowej Stora Enso

16.09.2022

Firma Stora Enso Oyj i jej spółki zależne („Stora Enso”) dokładają wszelkich starań, aby chronić prywatność odwiedzających („Użytkownik”) podczas odwiedzania naszej witryny internetowej storaenso.com lub korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Niniejsze powiadomienie zawiera informacje na temat rodzaju danych osobowych gromadzonych przez Stora Enso oraz sposobu i celów ich przetwarzania. Niniejsze powiadomienie ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych i witryn podrzędnych Stora Enso, o ile w określonej witrynie nie poinformowano inaczej.

Administrator danych

Stora Enso Oyj i jej spółki zależne są wspólnie administratorami danych w odniesieniu do danych osobowych. Stora Enso Oyj wspólnie przetwarza i udostępnia dane zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej swoim spółkom zależnym. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności w odniesieniu do witryny internetowej i usług świadczonych za jej pośrednictwem użytkownik może skontaktować się ze Stora Enso w następujący sposób:

Adres:
Stora Enso Oyj
Salmisaarenaukio 2
P.O. Box 309
FI-00101 Helsinki
Finlandia

E-mail:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników zgodnie z następującymi praktykami i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Gromadzenie danych osobowych oraz cele i podstawy prawne ich wykorzystywania

Podczas wizyty w naszej witrynie internetowej

Gdy użytkownik odwiedza którąkolwiek z witryn internetowych Stora Enso, firma gromadzi i przechowuje niektóre informacje, między innymi:

 • Adres IP urządzenia,
 • Data i godzina uzyskania dostępu oraz czas trwania wizyty,
 • Nazwa i adres URL odwiedzanej strony,
 • Witryna internetowa, z której uzyskano dostęp,
 • Zastosowana przeglądarka,
 • Zastosowane ustawienia języka,
 • W stosownych przypadkach, system operacyjny urządzenia oraz tożsamość dostawcy usług dostępu.

Dane są przetwarzane w następujących celach w oparciu o uzasadniony interes Stora Enso:

 • W celu zapewnienia odpowiedniego działania witryny internetowej i poprawy jej funkcjonowania,
 • W celu optymalizacji zawartości, układu i funkcjonalności witryny internetowej,
 • W celu analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również
 • Dla dodatkowych celów administracyjnych.

Z tego powodu Stora Enso nie stara się zidentyfikować osoby odwiedzającej witryny internetowe, ale niektóre z danych, które są zbierane, mogą pozwolić na identyfikację danej osoby.

Jeśli użytkownik zdecyduje się skontaktować ze Stora Enso poprzez przesłanie któregoś z naszych formularzy, zachowamy podane przez niego informacje kontaktowe oraz inne dane, takie jak problemy techniczne z formularzami. Ponadto, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie plików cookie, będziemy również zbierać dane związane z interakcjami użytkownika z witryną internetową Stora Enso, w tym zdarzenia, wyniki, cele i odsłony stron. Wszystkie przechowywane przez nas dane są następnie wykorzystywane do optymalizacji obsługi użytkownika poprzez oferowanie spersonalizowanych treści. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie i usług analitycznych dostępne są poniżej.

Po skontaktowaniu się ze Stora Enso w celu uzyskania informacji o produktach i usługach lub innego rodzaju informacji, którymi użytkownik jest zainteresowany

Jeżeli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat produktów, usług, dokumentów lub innych obszarów zainteresowania Stora Enso, prosimy o podanie swoich danych kontaktowych (zazwyczaj należą do nich imię i nazwisko, tytuł, organizacja, adres e-mail, adres, numer telefonu, nazwa firmy), abyśmy mogli się z nim skontaktować. Informacje te będą przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu realizacji prośby użytkownika oraz, jeśli użytkownik wyraził zgodę na stosowanie plików cookie, do poprawy personalizacji treści. Komunikacja e-mailowa, którą użytkownicy od nas otrzymują, jest śledzona w celu sprawdzenia, jakie treści są dla nich interesujące, oraz w celu monitorowania ewentualnych problemów technicznych z wiadomościami e-mail.

Po subskrybowaniu naszych marketingowych wiadomości e-mail

Po wyrażeniu przez użytkownika zgody i przekazaniu swoich danych kontaktowych (zazwyczaj jest to imię i nazwisko, tytuł, organizacja, adres e-mail, adres, numer telefonu, nazwa firmy) wykorzystujemy te dane do przesyłania marketingowych wiadomości e-mail, takich jak newslettery i zaproszenia na wydarzenia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest śledzone w celu sprawdzenia, jakie treści są dla użytkowników interesujące, oraz opracowywania tych wiadomości zgodnie z ich preferencjami. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji całości lub części komunikacji e-marketingowej oraz śledzenia i zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi e-marketingu, korzystając z łącza znajdującego się na końcu każdej marketingowej wiadomości e-mail. Ponadto zawsze można wysłać wiadomość e-mail na adres data.privacy@storaenso.com i poinformować nas o wycofaniu zgody.

Po skontaktowaniu się z nami za pośrednictwem witryny internetowej w celu złożenia zamówienia na produkty

Podczas składania zamówienia na nasze produkty za pośrednictwem któregokolwiek z naszych rynków internetowych prosimy o podanie niezbędnych informacji w celu zapewnienia, że jesteśmy w stanie dostarczyć produkt i zrealizować transakcję. Zazwyczaj należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę i adres firmy, NIP, numer telefonu i adres e-mail oraz ustawić hasło do konta. Konto użytkownika nie jest widoczne publicznie. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej przez użytkownika ze Stora Enso poprzez zarejestrowanie konta na naszym rynku.

W jaki sposób Stora Enso wykorzystuje pliki cookie?

W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie. Stora Enso nie używa plików cookie do identyfikacji konkretnej osoby, ale do odróżniania jednego użytkownika od drugiego. Dzięki temu Stora Enso może np. śledzić użytkownika poruszającego się po witrynach internetowych, nawet jeśli Stora Enso nie wie, kim jest ten użytkownik. Bez plików cookie firma Stora Enso nie byłaby w stanie zapewnić takich funkcji, jak logowanie lub zapamiętywanie języka, kraju lub innych preferencji użytkownika na podstawie wzorca użytkowania. Pamiętaj, że wyłączenie obsługi plików cookie w witrynach firmy Stora Enso może oznaczać, że niektóre funkcje tych witryn nie będą działać.

Wykorzystujemy również statystyczne pliki cookie, w tym śledzenie komunikacji za pośrednictwem witryny internetowej i poczty e-mail w celu rejestrowania korzystania z naszej witryny oraz optymalizacji naszej oferty dla użytkowników. Poza metodami analitycznymi stosujemy również marketingowe pliki cookie. Celem narzędzi marketingowych jest poprawa znaczenia marketingowego i personalizacji dla użytkowników, którzy okazali wcześniej zainteresowanie naszymi treściami, usługami i produktami. W naszych procesach marketingowych stosowane są również preferencyjne, statystyczne i marketingowe pliki cookie w celu zrozumienia znaczenia biznesowego otrzymanych kontaktów, tzw. namiarów. Odbywa się to np. poprzez łączenie danych zawartych w plikach cookie z innymi informacjami, takimi jak branżowe bazy danych.

Preferencyjne, statystyczne i marketingowe pliki cookie są wykorzystywane po uzyskaniu zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na używanie plików cookie przez Stora Enso, zarządzając swoimi preferencjami za pośrednictwem tego łącza. Można również kontrolować pliki cookie przy użyciu ustawień przeglądarki, wyłączając obsługę plików cookie na witrynach internetowych Stora Enso. Przeglądarka internetowa może również pozwalać na bardziej precyzyjną kontrolę nad tym, na które pliki cookie użytkownik chce zezwolić, a które chce zablokować — należy to sprawdzić w ustawieniach przeglądarki lub w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie, celów ich stosowania oraz zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie można znaleźć w naszym Powiadomieniu na temat plików cookie.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych

Stora Enso z reguły nie udostępnia i nigdy nie sprzedaje zebranych danych podmiotom spoza grupy Stora Enso. Dane te mogą być jednak udostępniane w ramach grupy. Stora Enso może również ujawniać dane osobowe podmiotom i organom rządowym, zgodnie z wymogami prawa.

Stora Enso korzysta z określonych usługodawców, którym może przekazywać informacje w ograniczonych celach technicznych lub którzy mogą mieć do nich dostęp w ramach świadczonych przez siebie usług technicznych, konserwacyjnych, analitycznych dotyczących użytkowników, statystycznych i marketingowych. Do takich usługodawców należą dostawcy usług IT, firmy świadczące usługi marketingowe, konsultanci oraz firmy zajmujące się mediami społecznościowymi. W przypadku gdy usługodawca ma dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, Stora Enso zawrze z usługodawcą pisemną umowę zapewniającą, że przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z prawem i wytycznymi Stora Enso oraz niniejszym Powiadomieniem.

Niektóre z podmiotów grupy Stora Enso i niektórzy z usługodawców mogą być zlokalizowani poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku ujawniania lub przekazywania danych osobowych poza UE/EOG Stora Enso zapewnia utrzymanie wystarczającego poziomu ochrony danych za pomocą odpowiednich zabezpieczeń, np. poprzez podpisanie wzorcowych klauzul Komisji Europejskiej ze stroną otrzymującą dane.

Przechowywanie danych

Stora Enso zasadniczo przechowuje informacje przekazywane przez użytkowników podczas wizyt przez okres maksymalnie jednego roku od wizyty w witrynie internetowej Stora Enso. W przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z bezpieczeństwem, dane te mogą być przechowywane do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Stora Enso może również wykorzystywać te dane do tworzenia statystyk na poziomie zagregowanym, na którym nie stanowią już one danych osobowych umożliwiających identyfikację — takie nieidentyfikowalne dane statystyczne mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

Bezpieczeństwo

Stora Enso stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych. Podczas wizyt użytkowników w witrynie internetowej stosujemy proces SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z nowoczesnym poziomem szyfrowania. Dostęp naszych pracowników i usługodawców do danych jest przyznawany osobom, które tego potrzebują w celu wypełnienia zadań i obowiązków związanych z funkcją w Stora Enso i dotyczącą Stora Enso.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Oprócz innych praw, jakie mogą przysługiwać użytkownikowi, może on mieć następujące prawa w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które zbieramy na jego temat:

 • Zwrócenie się do Stora Enso z prośbą o dostarczenie kopii wszelkich identyfikowalnych danych osobowych przetwarzanych przez Stora Enso.
 • Zwrócenie się do Stora Enso z prośbą o skorygowanie nieprawidłowych lub niewystarczających danych osobowych użytkownika przechowywanych przez Stora Enso.
 • Zwrócenie się do Stora Enso z prośbą o usunięcie wszelkich takich danych osobowych umożliwiających identyfikację, jeśli Stora Enso nie dysponuje podstawą prawną do ich przechowywania.
 • Zwrócenie się do firmy Stora Enso, w sytuacji takiej jak powyższa, z prośbą o dalsze ograniczenie przetwarzania danych osobowych przy równoczesnym zachowaniu ich kopii.
 • Zwrócenie się do firmy Stora Enso z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych podczas oczekiwania na odpowiedź Stora Enso na inny zgodny z prawem wniosek użytkownika, mający na celu zaprzestanie przetwarzania przez Stora Enso danych dotyczących użytkownika.
 • Wyrażenie sprzeciwu, z powodów związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, wobec posiadania przez Stora Enso wystarczającego uzasadnionego interesu w gromadzeniu określonych danych użytkownika umożliwiających jego identyfikację.
 • Wycofanie zgody udzielonej Stora Enso w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, może skontaktować się ze Stora Enso, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Stora Enso odpowie tak szybko, jak będzie to możliwe, a w każdym razie w ciągu miesiąca od przekazania prośby. Jeśli Stora Enso z jakiegoś powodu nie wyrazi zgody na spełnienie prośby użytkownika, poda uzasadnienie takiego postępowania.

Jeśli użytkownik uważa, że Stora Enso nie przetwarza jego danych osobowych w sposób zgodny z prawem, ma prawo przesłać skargę do urzędu ochrony danych osobowych w kraju UE, w którym mieszka lub pracuje. Można również przesłać skargę do urzędu ochrony danych osobowych w kraju, w którym zdaniem użytkownika doszło do czynu zabronionego.

Dokumenty

Szybkie linki