Zasady prywatności i plików cookie witryny internetowej Stora Enso

Kiedy odwiedzasz storaenso.com lub jakąkolwiek inną stronę internetową, firma Stora Enso Oyj i jej podmioty stowarzyszone zbierają pewne informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Zasady te objaśniają, w jaki sposób Stora Enso gromadzi i wykorzystuje takie informacje.

Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich witryn internetowych grupy Stora Enso, o ile w określonej witrynie nie poinformowano inaczej. Administratorem danych osobowych ponoszącym odpowiedzialność zgodnie z prawem jest Stora Enso Oyj („Stora Enso”) lub jedna z jej spółek zależnych, w zależności od rodzaju przetwarzania. Kontakt z firmą Stora Enso:

Prywatność danych / Stora Enso Oyj
IT i cyfryzacja
Papiernie Imatra
55800 IMATRA
Finlandia

E-mail:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111

Jakie informacje gromadzimy?

W momencie odwiedzenia przez użytkownika jednej z witryn Stora Enso, firma Stora Enso zbiera informacje o tym, jak użytkownik ten korzysta z tych witryn, jakie strony odwiedza, jak długo na nich przebywa oraz podobne statystyki użytkowania. Stora Enso może również zbierać informacje na temat przeglądarki internetowej, z której korzystał użytkownik, jego ustawień językowych, kraju lub obszaru, z którego pochodzi, witryny internetowej, która skierowała go do Stora Enso, sieci lokalnej, z której korzysta, adresu IP odwiedzającego i podobnych informacji technicznych. Śledzimy te informacje podczas kolejnych wizyt. W większości przypadków Stora Enso nie stara się zidentyfikować osoby odwiedzającej witryny internetowe, ale niektóre z danych, które są zbierane, mogą pozwolić na identyfikację danej osoby.

Firma Stora Enso gromadzi informacje bezpośrednio z przeglądarki internetowej i połączenia użytkownika. Stora Enso używa również plików cookie do zbierania niektórych informacji (więcej szczegółów na temat plików cookie można znaleźć poniżej). 

Pamiętaj, że w przypadku wprowadzenia informacji do formularza internetowego, np. w celu skontaktowania się z firmą Stora Enso, oddzielne zasady mogą regulować zbieranie informacji za pośrednictwem formularza oraz w ramach wszelkiej dalszej korespondencji (więcej szczegółów na stronie storaenso.com/privacy).

Dlaczego firma Stora Enso zbiera informacje i na jakiej podstawie?

Firma Stora Enso zbiera wymienione powyżej dane w celu publikowania stron internetowych i dostarczania informacji w nich zawartych, aby określić, jakie informacje o użytkownikach są interesujące dla Stora Enso, aby zoptymalizować działanie, układ i zawartość witryn internetowych oraz aby sprzedawać produkty i usługi Stora Enso. Podstawą prawną dla gromadzenia informacji przez Stora Enso jest uzasadniony interes Stora Enso.

Jakie informacje firma Stora Enso udostępnia innym podmiotom?

Firma Stora Enso z reguły nie udostępnia zebranych danych żadnym podmiotom spoza grupy Stora Enso. Dane te mogą być jednak udostępniane w ramach grupy.

Firma Stora Enso korzysta również z niektórych dostawców i wykonawców, w przepisach prawa określanych jako przetwarzający dane, którym Stora Enso może przekazywać informacje w ograniczonych celach technicznych lub którzy mogą mieć do nich dostęp w ramach świadczonych przez siebie usług technicznych. W przypadku gdy przetwarzający dane ma dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, firma Stora Enso, zgodnie z wymogami prawa, zawrze pisemną umowę z przetwarzającym dane, zapewniając, że przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z prawem i poleceniami Stora Enso oraz niniejszymi zasadami.

Firma Stora Enso może również ujawniać dane osobowe podmiotom i organom rządowym, zgodnie z wymogami prawa.

I wreszcie, firma Stora Enso korzysta z niektórych usług analitycznych innych podmiotów jako elementu witryn internetowych. Kiedy odwiedzasz jedną z witryn Stora Enso, Twoja przeglądarka może przekazać część lub wszystkie powyższe informacje usłudze analitycznej. Jedną z usług, z której korzysta firma Stora Enso, jest Google Analytics. Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics i zrezygnować z niektórych praktyk gromadzenia danych Google Analytics, odwiedź stronę: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

W jaki sposób firma Stora Enso wykorzystuje pliki cookie?

Firma Stora Enso używa plików cookie do gromadzenia niektórych z wyżej wymienionych informacji. Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę na komputerze lub innym urządzeniu. Firma Stora Enso zasadniczo nie używa plików cookie do identyfikacji konkretnej osoby (jak objaśniono powyżej), ale do odróżniania jednego użytkownika od drugiego. Dzięki temu Stora Enso może np. śledzić użytkownika poruszającego się po witrynach internetowych, nawet jeśli Stora Enso nie wie, kim jest ten użytkownik. Bez plików cookie firma Stora Enso nie byłaby w stanie zapewnić takich funkcji, jak logowanie lub zapamiętywanie języka, kraju lub innych preferencji.

Należy pamiętać, że niektóre usługi analityczne innych podmiotów, z jakich korzysta firma Stora Enso, także mogą stosować własne pliki cookie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać korzystając z powyższych łączy.

W stosownych przypadkach użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na używanie plików cookie przez Stora Enso, zarządzając swoimi preferencjami za pośrednictwem tego łącza: Określ preferencje plików cookie

Możesz również skorzystać z ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć obsługę plików cookie na witrynach firmy Stora Enso. Twoja przeglądarka internetowa może również umożliwiać bardziej precyzyjną kontrolę nad tym, na które pliki cookie chcesz zezwolić, a które chcesz zablokować — sprawdź w ustawieniach przeglądarki lub w instrukcji obsługi.

Pamiętaj, że wyłączenie obsługi plików cookie w witrynach firmy Stora Enso może oznaczać, że niektóre funkcje tych witryn nie będą działać.

Dokąd firma Stora Enso przekazuje informacje?

Niektóre z podmiotów należących do grupy Stora Enso, przetwarzający dane i inni odbiorcy danych osobowych mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie lokalne przepisy o ochronie danych mogą być mniej rygorystyczne niż stosowane w Unii Europejskiej.

W przypadku gdy firma Stora Enso ujawnia lub przekazuje dane osobowe poza UE/EOG, Stora Enso zawsze zapewnia, że stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych.

W większości przypadków firma Stora Enso dokona tego poprzez włączenie odpowiednich wzorcowych klauzul Komisji Europejskiej do naszej umowy z odbiorcą. Klauzule te zapewniają odpowiednie postępowanie z danymi poza UE/EOG. W niektórych przypadkach firma Stora Enso może jednak również przekazywać dane poza UE/EOG bez uwzględniania klauzul wzorcowych. W takich przypadkach albo (i) w danym kraju stwierdzono, że lokalne przepisy o ochronie danych osobowych spełniają normy UE (na mocy decyzji komisji UE o odpowiedniej ochronie danych), albo (ii) odpowiednia firma otrzymująca dane, jeśli ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, przystąpiła do zatwierdzonego przez UE programu Tarcza Prywatności. Jeżeli jednak nie istnieje decyzja o adekwatności, firma Stora Enso w większości przypadków woli opierać się na klauzulach wzorcowych.

Jak długo firma Stora Enso przechowuje informacje?

Firma Stora Enso zazwyczaj przechowuje wyżej wymienione informacje przez około pięć lat od wizyty użytkownika w witrynie internetowej Stora Enso. Firma Stora Enso może również wykorzystywać te dane do tworzenia statystyk na poziomie zagregowanym, na którym nie stanowią już one danych osobowych umożliwiających identyfikację — takie nieidentyfikowalne dane statystyczne mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Oprócz innych praw, jakie mogą Ci przysługiwać, możesz mieć następujące prawa w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które zbieramy na Twój temat:

  • Zwrócenie się z prośbą o dostarczenie przez firmę Stora Enso kopii wszelkich możliwych do zidentyfikowania dotyczących Cię danych osobowych, jak również pewnych informacji o tym, jak Stora Enso przetwarza Twoje dane osobowe.
  • Zwrócenie się do firmy Stora Enso z prośbą o skorygowanie nieprawidłowych lub niewystarczających danych osobowych, które Stora Enso przechowuje na Twój temat.
  • Zwrócenie się do firmy Stora Enso z prośbą o usunięcie wszelkich takich danych osobowych umożliwiających identyfikację, jeśli Stora Enso nie dysponuje podstawą prawną do ich przechowywania.
  • Zwrócenie się do firmy Stora Enso, w sytuacji takiej jak powyższa, z prośbą o dalsze ograniczenie przetwarzania danych przy równoczesnym zachowaniu ich kopii.
  • Zwrócenie się do firmy Stora Enso z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych podczas oczekiwania na odpowiedź firmy Stora Enso na inny zgodny z prawem wniosek użytkownika, mający na celu zaprzestanie przetwarzania przez Stora Enso dotyczących Ciebie danych dotyczących użytkownika.
  • Wyrażenie sprzeciwu, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec posiadania przez Stora Enso wystarczającego uzasadnionego interesu w gromadzeniu pewnych konkretnych, możliwych do zidentyfikowania danych osobowych na Twój temat.
  • Wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystywania przez firmę Stora Enso dotyczących Ciebie danych osobowych do bezpośrednich celów marketingowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz skontaktować się z firmą Stora Enso, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Firma Stora Enso odpowie tak szybko, jak będzie to możliwe, a w każdym razie w ciągu miesiąca od Twojej prośby. Jeśli Stora Enso z jakiegoś powodu nie wyrazi zgody na spełnienie Twojej prośby, poda uzasadnienie takiego postępowania.

Jeśli uważasz, że firma Stora Enso nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem, masz prawo przesłać skargę do urzędu ochrony danych osobowych w kraju UE, w którym mieszkasz lub pracujesz. Możesz również przesłać skargę do urzędu ochrony danych osobowych w kraju, w którym Twoim zdaniem doszło do czynu zabronionego.

Dokumenty