Styrelsens och ledningens ägande

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Aktieinnehav

I nedanstående tabell återfinns styrelsens och koncernledningens direkta och indirekta (närstående eller äkta make/maka) ägande av Stora Enso A och R aktier.

Styrelsens och ledningens ägande

Updaterat 5.5.2022 Direkt ägande Indirekt ägande
A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Styrelsen
Antti Mäkinen Styrelseordförande 16 576
Håkan Buskhe Vice styrelseordförande 7 933
Elisabeth Fleuriot Styrelseledamot 30 029
Hock Goh Styrelseledamot 34 782
Helena Hedblom Styrelseledamot 3 517
Kari Jordan Styrelseledamot 1 686
Christiane Kuehne Styrelseledamot 14 590
Richard Nilsson Styrelseledamot 27 132 127 236
Hans Sohlström Styrelseledamot 13 517 179
Koncernledningen
Annica Bresky VD och koncernchef Stora Enso 19 763
Seppo Parvi Finanschef (CFO) Stora Enso, Finlandchef 50 924
Tobias Bäärnman Chief Strategy and Innovation Officer 1 960
David Ekberg EVP, Packaging Solutions 1 245
Johanna Hagelberg EVP, Division Biomaterials 28 146
René Hansen EVP, Head of Brand and Communications 0
Kati ter Horst EVP, Division Paper 61 996
Hannu Kasurinen EVP, Division Packaging Materials 38 421
Katariina Kravi EVP, HR 0
Per Lyrvall EVP, Legal, chefsjurist, Sverigechef 73 383 1 257
Teemu Salmi CIO, Head of IT & Digitalisation 10 150
Annette Stube EVP, Sustainability 0
Jari Suominen EVP, Division Forest 53 168
Lars Völkel EVP, Division Wood Products 0

Snabblänkar