Styrelsens och ledningens ägande

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Aktieinnehav

I nedanstående tabell återfinns styrelsens och koncernledningens direkta och indirekta (närstående eller äkta make/maka) ägande av Stora Enso A och R aktier.

Styrelsens och ledningens ägande

Updaterat 4.5.2023 Direkt ägande Indirekt ägande
A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Styrelsen
Kari Jordan Styrelseordförande 9 012
Håkan Buskhe Vice styrelseordförande 12 069
Elisabeth Fleuriot Styrelseledamot 32 868
Helena Hedblom Styrelseledamot 6 356
Astrid Hermann Styrelseledamot 2 839
Christiane Kuehne Styrelseledamot 17 429
Antti Mäkinen Styrelseledamot 19 415
Richard Nilsson Styrelseledamot 29 971 127 236
Hans Sohlström Styrelseledamot 16 356 179
Koncernledningen
Annica Bresky VD och koncernchef Stora Enso 52 594
Seppo Parvi Finanschef (CFO) Stora Enso, Finlandchef 63 162
Minna Björkman EVP, Sourcing and Logistics 2 344
Tobias Bäärnman Chief Strategy and Innovation Officer 4 196
David Ekberg EVP, Packaging Solutions 8 830
Johanna Hagelberg EVP, Division Biomaterials 35 645
Hannu Kasurinen EVP, Division Packaging Materials 52 736
Katariina Kravi EVP, People and Culture 10 383
Per Lyrvall EVP, Division Forest, Sverigechef 82 886 1 257
Annette Stube EVP, Sustainability 9 054
Micaela Thorström EVP, Legal och General Counsel 0
Lars Völkel EVP, Division Wood Products 16 477

Snabblänkar