Styrelsens och ledningens ägande

Aktieinnehav

I nedanstående tabell återfinns styrelsens och koncernledningens direkta och indirekta (närstående eller äkta make/maka) ägande av Stora Enso A och R aktier.

Styrelsens och ledningens ägande

Updaterat 16.1.2020Direkt ägandeIndirekt ägande
A-aktierR-aktierA-aktierR-aktier
Styrelsen
Jorma ElorantaStyrelseordförande1 15027 076
Hans StråbergVice styrelseordförande41 291
Elisabeth FleuriotStyrelseledamot23 731
Hock GohStyrelseledamot28 484
Mikko HelanderStyrelseledamot4 298
Christiane KuehneStyrelseledamot8 292
Antti MäkinenStyrelseledamot4 717
Richard NilssonStyrelseledamot20 834
Göran SandbergStyrelseledamot6 792
Koncernledningen
Annica BreskyVD och koncernchef Stora Enso0
Seppo ParviFinanschef (CFO) Stora Enso, Finlandchef32 202
Johanna HagelbergEVP, Sourcing and Logistics16 039
Kati ter HorstEVP, Division Paper38 772
Hannu KasurinenEVP, Division Packaging Materials31 486
Ulrika LiljaEVP, Communications25 732
Per LyrvallEVP, Legal, chefsjurist, Sverigechef58 1051 257
Markus MannströmEVP, Division Biomaterials18 392
Noel MorrinEVP, Sustainability33 756
Jari SuominenEVP, Division Forest37 985