Imavere saeveski

Rohkem kui 300 töötajat

Toodang: saematerjal, ukse, - akna - ja liistukomponendid, liimpuittalad ja pelletid

Rajatud 1995

Imavere saeveskist

Imavere saeveski asub Eestimaa südames, mis on tuntud rohkete metsamassiivide poolest. Suurim osa meie toormaterjalist on seega kohalikku päritolu, pärinedes nii riigi- kui erametsast.

Imavere saeveski neli peamist tootegruppi on: klassikaline saematerjal, komponenditehase sõrmjätkatud ukse-, akna-  ja liistukomponendid, talatehase liimpuittalad ning pelletitehase pelletid ehk küttegraanulid. Imavere saeveski neli tootegruppi on tootmisahelas teineteisega seotud.

Alates palgikoorimisest kuni lõpptoote valmimiseni, kasutame ära kõik, mida saepalgist toota saab. Näiteks saame rakendada puukoort katlamajas energia tootmiseks ja saematerjali järeltöötlusel tekkivat saepuru pelletite tootmiseks. Meile on tähtis, et ka kõikide tehaste kõrvaltooted leiaksid kasutust, sest nii vähendame tooraine raiskamist ja säästame keskkonda.

Meie toodang rändab üle kogu maailma: suurimateks turgudeks on Baltikum ja Skandinaavia ning suur osa toodangust liigub ka kaugematesse piirkondadesse nagu Põhja-Aafrika, Ameerika Ühendriigid ja Austraalia ning 100% meie talatehase toodangust jõuab Jaapanisse. Imavere saeveskis toodetud liimpuittalad teevad eriliseks nii nende ülikõrge kvaliteet kui ka elastsus ning tugevus.

Meie peamiseks prioriteediks on ohutus. Teeme kõik selle nimel, et meie töötajate turvalisus oleks tagatud iga tööpäeva vältel igal sammul. Lisaks oleme pühendunud ka jätkusuutlikule ja keskkonnasõbralikule majandamisele.

Oleme suurimaks tööandjaks Imavere regioonis ja pakume tööd väga laiale töötajaskonnale, nii naistele kui meestele. Stora Enso Imavere perekonnas on enam kui 300 liiget, kellest paljud on Imavere piirkonna kohalikud elanikud.

Olles osa ülemaailmsest biomajandusest on Stora Enso juhtiv ringlussevõetavate toodete – pakendite, biomaterjalide ja puitkonstruktsioonide – pakkuja ning üks suurimaid erametsaomanikke maailmas. Usume, et kõiki tänapäeval fossiilsetest materjalidest valmistatavaid tooteid saab tulevikus teha puidust. Stora Ensol on ligikaudu 21 000 töötajat ja meie käive 2022. aastal oli 11,7 miljardit eurot.

Imavere saeveski, mis on Stora Enso Baltikumi suurim, kuulub Stora Enso puidutoodete divisjoni. Oleme juhtivaks jätkusuutlike puidupõhiste lahenduste pakkujaks ehitustööstuses kogu maailmas.

 

Teave Stora Enso kohtaVabad töökohadLeia meid (Google Maps)

Kontakt:

Kadastiku tee 1

72401 Imavere, Eesti

Tel: +372 384 9301

Saeveski ajalugu

Imavere saeveski asutati 1995. aastal, kui tööd alustas esimene peenpalgi saeliin. Stora Enso perega liitumine toimus 2003. aastal.

Sellest ajast oleme olnud pühendunud Imavere saeveski jätkuvale arengule, avades 2005. aastal tala- ning 2011. aastal pelletitehase. Koos peen- ja jämepalgi saeliini ning komponenditehasega, moodustuvadki need neli suurt tootmisüksust Stora Enso Baltimaade suurima saeveski.

Faktid saveski kohta

  • Tootmine:

Meie saeveski iga-aastane tootmismaht on 350 000 kuupmeetrit saematerjali, 65 000 kuupmeetrit liimpuittalasid, 50 000 kuupmeetrit sõrmjätkatud komponente ja 100 000 tonni küttegraanuleid.

Suurem osa toormaterjalist on kohalikku päritolu. Väiksemal arvul impordime toormaterjali Soomest, Rootsist või Poolast. Meie tooraine on alati kontrollitud päritoluga ning pärineb sertifitseeritud metsadest.

Klientide tootmissoovid on Imavere saeveski alustalaks, seega kogu toodang valmib tellimuspõhiselt ning arvestame täpselt kliendi tootmissoovidega.

  • Töötajad:

Imavere saeveskis töötab enam kui 300 töötajat.

Pooled Stora Enso Eesti AS-i töötajatest töötavad Imavere saeveskis.

Iga kolmas Imavere saeveski töötaja on naissoost.

Töötajate hüved

Imavere saeveskis väärtustame kõiki töötajaid ning meie üheks tähtsaimaks prioriteediks on nende rahulolu ja kindlustunne. Selle tagamiseks oleme loonud efektiivse tulemuspõhise süsteemi, mis pakub töötajatele hulganisti toetusi ja motivatsioonitasusid, nagu näiteks:

  • Boonussüsteem:

Meie töötajad saavad iga-aastaseid boonuseid. Loomulikult on meile tähtis ka meie töötajate tervis ja heaolu, nii töösisesel kui ka töövälisel ajal. Selleks pakume laialdast ravikindlustust ja muid tervislikke hüvitisi, sh hambaravihüvitist. Lisaks pakume töötajate ka mitmeid muid toetusi, mis puudutavad lapsi ja perekondlikke sündmusi.

  • Sõidukompensatsioon:

Kuna paljud meie töötajatest elavad saeveskist kaugemal, soovime tagada, et kellelgi ei tekiks tööle tuleku tõttu lisakulusid pelgalt vahemaa tõttu. Selleks aitame korvata töötajatel kütusekulusid.

  • Puhkepäevad ja tööaja paindlikkus:

Meie jaoks on tähtis, et töötajatel on töö- ja eraelu omavahel tasakaalus. Selleks on meil nii staažipuhkepäevad, kui ka võimalus töötada õhtuses või hommikuses vahetuses, sest mõnikord tuleb elus ette olukordi, kus tavatöötundide ajal ei ole võimalik päevasel ajal tööpostil olla.

Panus ühiskonda

Meie jaoks on tähtis silmas pidada, kus meie saeveski asub - Imavere on meie jaoks kogukond, millesse kuulume.

  • Panus kohalikku elukeskkonda:

Imavere saeveski on alati valmis kohalikule omavalitsusele kaasa aitama Imavere elukeskkonna arendamisel. Oleme andnud panuse kohalike spordiklubide ja ka lasteaedade arengusse, näiteks uute liivakastide rajamisel.

  • Koostöö kohaliku kogukonnaga:

Oleme alati valmis võtma kuulda Imavere kogukonna soove, sest meie saeveski kollektiiv pärineb samuti kohaliku kogukonna hulgast - näiteks on meie saeveskis tööl mitmest kohalikust perekonnast lausa kolm põlvkonda!

Imavere saeveski tutvustusvideo

Imavere saeveski fotogalerii

Kiirlingid