Stora Enso privaatsusavaldus

Stora Enso on pühendunud teie eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitsmisele. Selle privaatsusavalduse eesmärk on selgitada, kuidas Stora Enso Oyi ning tema volitatud partnerid ja sidusettevõtted töötlevad Stora Enso veebisaitide ja Interneti-teenuse kaudu saadud isikuandmeid ning klientide ja partnerite suhtlust.

Stora Enso töötleb teie isikuandmeid ELi üldise andmekaitsemääruse ja muude kohaldatavate isikuandmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt.

Veebisaidi külastajad

Loodame, et naudite meie veebisaidil viibimist, ja anname teile teada, et

Lühidalt öeldes on Stora Enso veebisaidi privaatsus- ja küpsisepoliitikas kirjas, milliseid andmeid kogutakse ja mis eesmärgil, kuidas küpsiseid kasutatakse, millist teavet teistele jagatakse, kuhu teavet edastatakse ja kui kaua seda hoitakse. Peale selle kirjeldab see teie õigusi teilt kogutud isikuandmete suhtes.

Kliendid

Teatame teile, et

  • kui olete meie klient, siis kogume ja töötleme teie isikuandmeid kliendi- ja müügiregistri privaatsusteatise kohaselt.

Kogume klientide isikuandmeid peamiselt lepingu täitmiseks või Stora Enso kliendisuhete, ärifunktsioonide ja kommunikatsiooni loomiseks, haldamiseks ja arendamiseks.

Tarnijad

Teatame teile, et

  • kui olete meie tarnija, siis kogume ja töötleme teie isikuandmeid kliendi- ja müügiregistri privaatsusteatise kohaselt.

Töötleme tarnijate isikuandmeid peamiselt Stora Enso hankimise, ostmise, arvete käitlemise ja lepingute haldamise hõlbustamiseks.

Meie sidusrühmad

Teatame teile, et

  • kui olete erametsaomanik, siis kogume ja töötleme teie isikuandmeid metsaomanike registri privaatsusteatise kohaselt;
  • kui otsite meie juures tööd, siis kogume ja töötleme teie isikuandmeid värbamisregistri privaatsusteatise kohaselt;
  • kui olete meie endine töötaja, siis kogume ja töötleme teie isikuandmeid töötajate privaatsusavalduses kirjeldatu (esitatakse eraldi) kohaselt;
  • kui olete soovitaja, siis kogume ja töötleme teie isikuandmeid värbamisregistri privaatsusteatise kohaselt;
  • kui olete Stora Enso töötaja või töökoha taotleja, siis kogume ja töötleme teie isikuandmeid tarnijate ja sidusrühmade registri privaatsusteatise kohaselt;
  • kui olete Stora Ensoga suhtlev väline osaline, siis kogume ja töötleme teie isikuandmeid tarnijate ja sidusrühmade registri privaatsusteatise kohaselt.
  • kui sa kasutad Speak Up vihjeliini väärkäitumise kahtlusest või ebaeetlisest käitumisest teavitamiseks, võib Stora Enso koguda ja töödelda isikuandmeid nii nagu on kirjeldatud meie privaatsusteatises alapunktis „Väärkäitumisest teatamine“.

Andmesubjekti õigused

Kui soovite kasutada õigusi, mis teil on ELi andmekaitse üldmääruse kohaselt, siis palume teil kasutada järgmisi vorme.

Klientide, tarnijate ja muude sidusrühmade isikuandmete päringu vorm:
Endiste töötajate ja töökoha taotlejate isikuandmete päringu vorm:

Privaatsuspoliitika muudatused

Püüame seda saiti pidevalt arendada ja Stora Enso privaatsuseeskirju võidakse aeg-ajalt muuta. Kui need muudatused on olulised, edastame informatiivsema teate, kui see on seadusega nõutud. Ootame teid tagasi meie saidile ja soovitame teil uusima versiooni olemasolu uuesti üle kontrollida. Seda poliitikat on viimati muudetud 2018. aasta maikuus.

Stora Enso kui andmete vastutava töötleja võimalike lisaküsimuste korral ja kommentaaride saamiseks võtke ühendust:

Eraelu puutumatus | Stora Enso Oyj
IT ja digiteerimine
Imatra Mills
55800 IMATRA
Soome

E-post
data.privacy@storaenso.com

Telefon
+358 204 6111

Daiga Zelča

E-post

dataprivacy.lv@storaenso.com

Kiirlingid