Stora Enso veebisaidi privaatsus- ja küpsisepoliitika

Kui külastate storaenso.com-i või mõnda muud veebisaiti, koguvad Stora Enso Oyj ja tema tütarettevõtted teavet, mis võib sisaldada isikuandmeid. See poliitika selgitab, kuidas Stora Enso sellist teavet kogub ja kasutab.

See poliitika kehtib kõigi Stora Enso kontserni veebisaitide kohta, kui konkreetsel veebisaidil pole öeldud teisiti. Kogutud isikuandmete õiguslikult vastutav töötleja on töötlemise tüübist olenevalt Stora Enso Oyj („Stora Enso“) või üks selle tütarettevõtetest. Stora Enso kontaktandmed:

Eraelu puutumatus | Stora Enso Oyj
IT ja digiteerimine
Imatra Mills
55800 IMATRA
Soome

E-post
data.privacy@storaenso.com

Telefon
+358 204 6111

Millist teavet me kogume?

Kui keegi külastab mõnda Stora Enso veebisaiti, kogub Stora Enso teavet selle kohta, kuidas külastaja veebisaite kasutab, milliseid lehti ja kui kaua ta vaatab ning muud sarnast kasutusstatistikat. Stora Enso võib koguda teavet ka selle kohta, millist veebibrauserit külastaja kasutas, millised on tema keeleseaded, millisest riigist või piirkonnast ta on pärit, milline veebisait suunas ta Stora Enso lehele, millist kohalikku võrku ta kasutab, milline on tema kui külastaja IP-aadress ja sarnast tehnilist teavet. Jälgime sellist teavet mitme külastuse jooksul. Enamikul juhtudel ei püüa Stora Enso veebisaite külastavat isikut tuvastada, kuid mõned kogutavad andmed võimaldavad isiku tuvastamist.

Stora Enso kogub teavet otse külastaja brauserist ja ühendusest. Stora Enso kasutab küpsiseid ka teabe kogumiseks (küpsiste kohta leiate lisateavet allpool). 

Arvestage, et kui lisate teavet veebivormile, näiteks Stora Enso poole pöördumiseks, võib vormi kaudu kogutavat teavet ja mis tahes järelkontrolli reguleerida eraldi poliitika (lisateavet leiate veebilehelt storaenso.com/privacy).

Miks kogub Stora Enso teavet ja mille alusel?

Stora Enso kogub ülaltoodud teavet veebisaitide avaldamiseks ja nendes sisalduva teabe edastamiseks, et teada saada, milline teave Stora Enso kohta on inimestele huvipakkuv, veebisaitide toimivuse, paigutuse ja sisu optimeerimiseks ning Stora Enso toodete ja teenuste turustamiseks. Stora Enso andmete kogumise õiguslik alus on Stora Enso õigustatud huvi seda teha.

Millist teavet jagab Stora Enso teistega?

Üldiselt ei jaga Stora Enso kogutud teavet mitte kellegagi väljaspool Stora Enso kontserni. Teavet võib siiski jagada kontserni piires.

Stora Enso kasutab ka tarnijaid ja töövõtjaid, keda seaduses nimetatakse andmetöötlejateks, kellele Stora Enso võib teavet edastada piiratud tehnilistel eesmärkidel või kellel võib olla andmetele juurdepääs osutatavate tehniliste teenuste osana. Kui andmetöötlejal on juurdepääs mis tahes isikuandmetele, on Stora Enso sõlminud seaduse järgi andmetöötlejaga kirjaliku lepingu, tagades, et andmetöötlejad käitlevad andmeid seaduslikult ning Stora Enso juhiseid ja poliitikat järgides.

Samuti võib Stora Enso avaldada isikuandmeid valitsusüksustele ja asutustele, kui seadus seda nõuab.

Viimaks kasutab Stora Enso kolmandate osaliste analüütilisi teenuseid veebisaitide osana. Kui külastate mõnda Stora Enso veebisaitidest, võib teie brauser esitada mõned või kõik ülalnimetatud andmed mõnele analüütilisele teenusele. Üks teenustest, mida Stora Enso kasutab, on Google Analytics. Google Analyticsi kohta lisateabe saamiseks ja Google Analyticsi andmete kogumise protseduuridest loobumiseks külastage seda saiti: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Kuidas kasutab Stora Enso küpsiseid?

Stora Enso kasutab küpsiseid ülalnimetatud andmete kogumiseks. Küpsis on väike tekstifail, mida teie brauser salvestab arvutisse või muusse seadmesse. Stora Enso ei kasuta küpsiseid tavaliselt kellegi konkreetselt tuvastamiseks (nagu eespool selgitatud), vaid ühe kasutaja teisest eraldamiseks. See võimaldab Stora Ensol näiteks jälgida veebisaitidel liikuvat külastajat ka siis, kui Stora Enso ei tea, kes see kasutaja on. Ilma küpsisteta ei saaks Stora Enso pakkuda selliseid funktsioone nagu sisselogimine või keele, riigi või muude eelistuste meeldejätmine.

Pange tähele, et mõned Stora Enso kolmanda osalise analüüsiteenused võivad ka ise oma küpsised seada. Selle kohta lisateabe saamiseks külastage ülaltoodud linke.

Kui see on asjakohane, võite Stora Enso küpsiste kasutamise nõusoleku igal ajal tagasi võtta, hallates oma eelistusi selle lingi kaudu: Seadistage oma küpsiste eelistusi

Stora Enso veebisaitidel küpsiste kasutamise keelamiseks saate kasutada ka oma brauseri seadeid. Samuti võib veebibrauser võimaldada täpsemini kontrollida, milliseid küpsiseid soovite lubada ja milliseid blokeerida – kontrollige oma brauseri seadeid või juhendeid.

Pange tähele, et küpsiste keelamine Stora Enso veebisaitidel võib tähendada, et mõned veebisaitide funktsioonid ei tööta.

Kuhu kannab Stora Enso andmed üle?

Mõned Stora Enso kontserni üksused, andmetöötlejad ja muud isikuandmete saajad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, kus kohalikud andmekaitseseadused võivad olla vähem ranged kui Euroopa Liidus vastu võetud seadused.

Juhul kui Stora Enso avaldab või edastab isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d, tagab Stora Enso andmete kaitsmiseks alati sobivad kaitsemeetmed.

Enamikul juhtudel lisab Stora Enso selleks andmete saajaga sõlmitavasse lepingusse EL-i komisjoni asjakohased näidisklauslid. Need klauslid tagavad andmete õiglase töötlemise väljaspool EL-i/EMP-d. Mõnel juhul võib Stora Enso andmeid edastada ka väljapoole EL-i/EMP-d ilma näidisklausleid lisamata. Nendel juhtudel kas (i) loetakse asjaomases riigis kehtivaks kohalikke andmekaitseseadusi, mis vastavad EL-i standarditele (EL-i komisjoni piisavuse otsusega), või (ii) kui asjaomane vastuvõttev ettevõte, kui see asub Ameerika Ühendriikides, on registreerunud EL-i heakskiidetud privaatsuskaitse programmis. Kui piisavusotsus puudub, eelistab Stora Enso enamikul juhtudel tugineda näidisklauslitele.

Kui kaua hoiab Stora Enso salvestatud teavet?

Stora Enso hoiab ülalnimetatud andmeid tavaliselt umbes viis aastat pärast seda, kui külastasite Stora Enso veebisaiti. Stora Enso võib seda teavet kasutada ka koondandmete statistika koostamiseks, mis ei sisalda tuvastatavaid isikuandmeid. Sellist mitteidentifitseeritavat statistikat võib hoida määramata aja jooksul.

Teie kui andmesubjekti õigused

Peale muude juriidiliste õiguste võivad teil seoses kõigi teie kohta kogutud isikuandmetega olla järgmised õigused.

  • Võite paluda, et Stora Enso esitaks teile koopia kõigist teiega seotud tuvastatavatest isikuandmetest ja teabest selle kohta, kuidas Stora Enso teie isikuandmeid töötleb.
  • Võite paluda, et Stora Enso parandaks kõik valed või puudulikud tuvastatavad isikuandmed, mida Stora Enso teie kohta hoiab.
  • Võite paluda, et Stora Enso kustutaks teie kohta kõik sellised tuvastatavad isikuandmed, mida Stora Enso ei oma seaduslikul alusel.
  • Võite paluda, et Stora Enso piiraks ülalnimetatud juhtudel andmete kustutamise asemel andmete edasist töötlemist, hoides nende kohta siiski koopia alles.
  • Võite paluda, et Stora Enso piiraks andmete töötlemist ka juhul, kui ootate Stora Enso vastust teie järjekordsele seaduslikule taotlusele selle kohta, et Stora Enso lõpetaks teiega seotud andmete töötlemise.
  • Teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel võite vaidlustada, et Stora Ensol on piisavalt õigustatud huvi koguda teie kohta konkreetseid tuvastatavaid isikuandmeid.
  • Võite Stora Ensol keelata teie isikuandmete kasutamise otseturunduse eesmärgil.

Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, võite pöörduda Stora Enso poole, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid. Stora Enso vastab nii kiiresti kui võimalik, kuid igal juhul ühe kuu jooksul pärast teie taotluse saamist. Kui Stora Enso ei nõustu mingil põhjusel teie taotlusega, põhjendab Stora Enso seda.

Kui tunnete, et Stora Enso ei töödelnud teie isikuandmeid seaduslikult, on teil seaduslik õigus saata kaebus oma EL-is asuva elu- või töökohariigi andmekaitseinspektorile. Võite saata kaebuse ka selle riigi andmekaitseinspektorile, kus teie arvates ebaseaduslik tegevus toimus.