Stora Enso veebisaidi privaatsusteatis

Kuidas saaksime teid aidata?

Kas soovite Stora Enso kohta rohkem teada saada?

Kuidas saaksime teid aidata?

Saada meile sõnum
Otsige kontakte siit
Leia tööd Stora Ensos
Tule tööle

16.09.2022

Stora Enso Oyj ja tema sidusettevõtted („Stora Enso”) on pühendunud külastajate („teie“) privaatsuse kaitsmisele, kui külastate meie veebisaiti storaenso.com või kasutate meie veebisaidi kaudu saadaolevaid teenuseid. Käesolev teatis annab teile teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Stora Enso kogub ning kuidas ja millistel eesmärkidel andmeid töödeldakse. See teatis kehtib Stora Enso kõigi veebisaitide ja alamsaitide kohta, kui konkreetsel veebisaidil pole öeldud teisiti.

Andmekontroller

Stora Enso Oyj ja selle tütarettevõtted on isikuandmete ühised vastutavad töötlejad. Stora Enso Oyj töötleb ja jagab selle veebisaidi kaudu kogutud andmeid oma tütarettevõtetega. Kui teil on küsimusi privaatsuse kohta seoses veebisaidi ja veebisaitide kaudu pakutavate teenustega, siis võite pöörduda Stora Enso poole:

Aadress:
Stora Enso Oyj
Salmisaarenaukio 2
P.O. Box 309
FI-00101 Helsinki
Soome

E-post:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 204 6111

Kogume ja kasutame teie isikuandmeid järgmiste tavade ja kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt.

Isikuandmete kogumine ning nende kasutamise eesmärgid ja õiguslik alus

Kui külastate meie veebisaiti

Kui külastate mõnda Stora Enso veebisaiti, kogub ja salvestab Stora Enso teatud teavet, sealhulgas:

 • teie seadme IP-aadress,
 • juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg ning külastuse pikkus,
 • külastatud lehe nimetus ja URL,
 • veebileht, mille kaudu ühendus loodi,
 • kasutatav brauser,
 • kasutatud keelesätted.
 • Vajadusel teie seadme operatsioonisüsteem ja juurdepääsupakkuja identiteet.

Neid andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel, lähtudes Stora Enso õigustatud huvist:

 • veebisaidi toimivuse tagamine ja täiustamine,
 • veebisaidi sisu, kujunduse ja funktsioonide optimeerimine,
 • süstemi turvalisuse ja stabiilsuse analüüsimine ning
 • muud halduslikud eesmärgid.

Nendel eesmärkidel ei püüa Stora Enso veebisaite külastavat isikut tuvastada, kuid mõned kogutavad andmed võimaldavad isiku tuvastamist.

Kui otsustate Stora Ensoga ühendust võtta, esitades mõne meie vormi, salvestame teie esitatud kontaktandmed ja mõõdikud, näiteks vormide tehnilised probleemid. Kui nõustute küpsiste kasutamisega, kogume lisaks ka andmeid, mis on seotud kasutaja suhtlusega Stora Enso veebisaidiga, sealhulgas sündmused, tulemused, eesmärgid ja lehtede vaatamised. Kõiki salvestatud andmeid kasutatakse seejärel kasutajakogemuse optimeerimiseks, pakkudes isikupärastatud sisu. Allpool on esitatud täpsem teave küpsiste ja analüüsiteenuste kohta.

Kui pöördute Stora Enso poole, et saada teavet toodete, teenuste ja muu huvipakkuva kohta

Kui soovite lisateavet Stora Enso toodete, teenuste, dokumentide või mõne muu huvipakkuva valdkonna kohta, palume teil edastada meile oma isiklikud kontaktandmed (tavaliselt nimi, ametinimetus, organisatsioon, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi), et saaksime teiega isiklikult ühendust võtta. Teavet töödeldakse selleks, et täita teie taotlus lähtuvalt teie õigustatud huvist, ja, kui olete lubanud küpsiste kasutamise, siis sisu isikupärastamise tõhustamiseks. Meilt saadud e-posti suhtlust jälgitakse, et näha, milline sisu pakub teile huvi ja jälgida võimalikke tehnilisi probleeme e-posti kohaletoimetamisel.

Kui tellite meie e-posti turunduse

Kui esitate oma nõusoleku ja isiklikud kontaktandmed (tavaliselt nimi, ametinimetus, organisatsioon, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi), kasutame neid andmeid meie e-posti turunduse, näiteks infolehtede ja ürituste kutsete saatmiseks. E-posti turunduse saatmist jälgitakse, et näha, milline sisu pakub teile huvi, ja et saaksime arendada sisu vastavalt eelistustele. Võite igal ajal teatud või kogu e-turunduse ja jälgimise tellimuse tühistada ning oma e-turunduse eelistusi hallata, kasutades selleks iga turundusmeili lõpus asuvat linki. Lisaks võite alati saata e-kirja aadressile data.privacy@storaenso.com ja teavitada meid oma nõusoleku tagasivõtmisest.

Kui võtate toodete tellimuse esitamiseks veebisaidi kaudu meiega ühendust

Kui esitate meie toodete tellimuse mõne meie veebituru kaudu, palume teil esitada vajalik teave, et tagada toote tarnimine ja tehingu lõpetamine. Tavaliselt peate nimetama oma ees- ja perekonnanime, ettevõtte nime ja aadressi, käibemaksukohustuslase numbri, telefoninumbri ja e-posti aadressi ning määrama oma kontole parooli. See kasutajakonto ei ole avalikult nähtav. Töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille sõlmisite Stora Ensoga, kui registreerisite meie turul oma kasutajakonto.

Kuidas kasutab Stora Enso küpsiseid?

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Stora Enso ei kasuta küpsiseid kellegi konkreetselt tuvastamiseks, vaid ühe kasutaja teisest eraldamiseks. See võimaldab Stora Ensol näiteks jälgida veebisaitidel liikuvat külastajat ka siis, kui Stora Enso ei tea, kes see kasutaja on. Ilma küpsisteta ei saaks Stora Enso pakkuda selliseid funktsioone nagu sisselogimine või keele, riigi või muude teie kasutusmustritel põhinevate eelistuste meeldejätmine. Pange tähele, et küpsiste keelamine Stora Enso veebisaitidel võib tähendada, et mõned veebisaitide funktsioonid ei tööta.

Kasutame ka statistilisi küpsiseid, sealhulgas veebisaidi ja e-posti suhtluse jälgimist, et registreerida meie veebisaidi kasutamist ja optimeerida meie pakkumisi teie jaoks. Analüütiliste meetmete kõrval kasutame ka turundusküpsiseid. Turundustööriistade eesmärk on suurendada turunduse asjakohasust ja isikupärastamist nende kasutajate jaoks, kes on juba tundnud huvi meie sisu, teenuste ja toodete vastu. Eelistustega seotud, statistilisi ja turundusküpsiseid kasutatakse ka meie turundusprotsessides, et mõista saadud kontaktide, nn müügivihjete ärilist tähtsust. Selleks ühendatakse näiteks küpsiste andmed mõne muu teabega, näiteks tööstuse andmebaasidega.

Eelistustega seotud, statistilisi ja turundusküpsiseid kasutatakse teie nõusoleku alusel. Stora Ensole antud küpsiste kasutamise nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta, hallates oma eelistusi selle lingi kaudu. Stora Enso veebisaitidel küpsiste kasutamise reguleerimiseks saate kasutada ka oma brauseri seadeid. Samuti võib veebibrauser võimaldada täpsemini kontrollida, milliseid küpsiseid soovite lubada ja milliseid blokeerida – kontrollige oma brauseri seadeid või juhendeid.

Täpsema teabe saamiseks küpsiste, nende kasutamise eesmärkide ja teie küpsiste eelistuste haldamise kohta vaadake meie küpsiste teatist.

Isikuandmete jagamine ja avalikustamine

Üldiselt ei jaga Stora Enso kogutud teavet mitte kellegagi ega müü kellelegi väljaspool Stora Enso kontserni. Teavet võib siiski jagada kontserni piires. Samuti võib Stora Enso avaldada isikuandmeid valitsusüksustele ja asutustele, kui seadus seda nõuab.

Stora Enso kasutab ka teatud kolmandate osapoolte teenuseosutajaid, kellele Stora Enso võib teavet edastada piiratud tehnilistel eesmärkidel või kellel võib olla juurdepääs neile osutatavate tehniliste, hooldus-, kasutajaanalüüsi-, statistiliste ja turundusteenuste osana. Selliste teenuseosutajate hulka kuuluvad IT-teenuste pakkujad, turundusteenuste ettevõtted, konsultandid ja sotsiaalmeediaettevõtted. Kui teenuseosutajal on juurdepääs mis tahes isikuandmetele, on Stora Enso teenuseosutajaga sõlminud andmete töötlemise kirjaliku lepingu, tagades, et teenuseosutajad käitlevad andmeid seaduslikult ning Stora Enso juhiseid ja seda privaatsusavaldust järgides.

Mõned Stora Enso grupi ettevõtted ja teenuseosutajad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Juhul kui Stora Enso avalikustab või edastab isikuandmeid väljaspool ELi/EMP-d, tagab Stora Enso piisava andmekaitse taseme hoidmise asjakohaste kaitsemeetmetega, nt allkirjastades andmed saanud osapoolega ELi komisjoni näidisklauslid.

Andmete säilitamine

Stora Enso salvestab teie külastuste kaudu saadud teabe tavaliselt maksimaalselt üheks aastaks pärast seda, kui külastasite Stora Enso veebisaiti. Turvalisusega seotud juhtumi korral võidakse need andmed säilitada kuni juhtumi lahendamiseni. Stora Enso võib seda teavet kasutada ka koondandmete statistika koostamiseks, mis ei sisalda tuvastatavaid isikuandmeid. Sellist mitteidentifitseeritavat statistikat võib hoida määramata aja jooksul.

Turvalisus

Stora Enso on andmete kaitsmiseks rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Teie veebisaidi külastuse ajal kasutame SSL-protsessi (Secure Socket Layer) koos tänapäevase krüptimistasemega. Meie töötajate ja teenuseosutajate hulgas antakse andmetele juurdepääs nendele isikutele, kes vajavad seda oma tööülesannete täitmiseks ja nende Stora Ensos täidetava rolli piires ja raames.

Teie kui andmesubjekti õigused

Peale muude juriidiliste õiguste võivad teil seoses kõigi teie kohta kogutud isikuandmetega olla järgmised õigused:

 • Võite paluda, et Stora Enso esitaks teile Stora Enso poolt töödeldud kõigi tuvastatavate isikuandmete koopiad.
 • Võite paluda, et Stora Enso parandaks kõik valed või puudulikud tuvastatavad isikuandmed, mida Stora Enso teie kohta hoiab.
 • Võite paluda, et Stora Enso kustutaks teie kohta kõik sellised tuvastatavad isikuandmed, mida Stora Enso ei oma seaduslikul alusel.
 • Võite paluda, et Stora Enso piiraks ülalnimetatud juhtudel andmete kustutamise asemel andmete edasist töötlemist, hoides nende koopia siiski alles.
 • Võite paluda, et Stora Enso piiraks andmete töötlemist ka juhul, kui ootate Stora Enso vastust teie järjekordsele seaduslikule taotlusele selle kohta, et Stora Enso lõpetaks teiega seotud andmete töötlemise.
 • Teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel võite vaidlustada selle, kas Stora Ensol on piisavalt õigustatud huvi koguda teie kohta konkreetseid tuvastatavaid isikuandmeid.
 • Võite oma Stora Ensole antud nõusoleku igal ajal tühistada.

Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, võite pöörduda Stora Enso poole, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid. Stora Enso vastab nii kiiresti kui võimalik, kuid igal juhul ühe kuu jooksul pärast teie taotluse saamist. Kui Stora Enso ei nõustu mingil põhjusel teie taotlusega, põhjendab Stora Enso seda.

Kui tunnete, et Stora Enso ei töödelnud teie isikuandmeid seaduslikult, on teil seaduslik õigus saata kaebus oma EL-is asuva elu- või töökohariigi andmekaitseinspektorile. Võite saata kaebuse ka selle riigi andmekaitseinspektorile, kus teie arvates ebaseaduslik tegevus toimus.

Dokumendid

Kiirlingid