Jätkusuutlikkus

Stora Enso töö jätkusuutlikkusega hõlmab kogu väärtusahelas toimuva tegevuse sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku vastutust koos inimõigustega, mis on integreeritud kõikidesse meie tegemistesse. Üksikasjalikumat teavet meie jätkusuutliku töötamise kohta leiate meie ingliskeelselt veebilehelt.

Sidusrühmade suhted ja olulisus juhivad meie tööd jätkusuutlikkusega ning meie eesmärk on tagada positiivne kogupanus ühiskonnale. Meie jätkusuutlikkuse tegevuskava käsitleb üheksat teemat, mis on olulised Stora Enso ja selle peamiste sidusrühmade jaoks:

 

 

 

Inimõiguste austamist peetakse meie pikaajalise edu niivõrd lahutamatuks osaks, et see on meie jätkusuutlikkuse tegevuskava läbiv teema.

Julgustame kõiki oma sisemisi ja väliseid sidusrühmi teatama väärkäitumise või ebaeetilise käitumise kahtlusest meie erinevate kanalite kaudu (inglise keeles).

Kuidas käsitleme ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke?

Stora Enso toetab ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke. Meie äritegevuse jaoks on kõige strateegilisemad järgnevad kolm eesmärki:

  • Vastutustundlik tarbimine ja tootmine – SDG 12
  • Kliimamuutustele reageerimine – SDG 13
  • Elu maal – SDG 15
  • Lisateavet lähenemisviisi kohta jätkusuutliku arengu eesmärkidele leiate meie veebisaidilt (inglise keeles).

    Kas te ei leia otsitavat?

     

    Lisateavet Stora Enso jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse, eesmärkide ja aruandluse kohta leiate meie ingliskeelselt veebisaidilt.