Strategia

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Luomme arvoa sidosryhmillemme johtavalla asemalla pakkauksissa, biomateriaali-innovaatioissa ja rakennusratkaisuissa.

Strategiset painopistealueet

Uusiutuvat pakkaukset

Pakkausalalla on jatkuvaa kysyntää muovin korvaamiselle ja kierrätysratkaisuille. Kuitupohjaiset pakkaukset ovat monille tuotteille kestävin vaihtoehto, koska ne voidaan kierrättää, käyttää uudelleen tai kompostoida. Kuitupohjaiset pakkaukset ovat nopeimmin kasvava pakkausmateriaali maailmanlaajuisesti ja niiden odotetaan kasvavan muovivaihtoehtoja nopeammin pitkällä aikavälillä. Olemme johtavassa markkina-asemassa korkean arvon segmenteissä maailmanlaajuistesti ja meillä on pitkäaikaisia asiakassuhteita. Innovatiiviset ja räätälöidyt ratkaisumme auttavat asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja parantamaan brändi-imagoaan. Tarjoamme laajan valikoiman kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja -ratkaisuja, kuten pakkauskartonkeja, rasioita, tarjottimia, kuppeja ja pusseja eri toimialoille, kuten elintarvike- ja juomateollisuuteen, verkkokauppaan sekä lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen.

 

Kestävät rakennusratkaisut

Rakennusteollisuudessa meillä on kasvumahdollisuuksia, sillä voimme tarjota puupohjaisia vaihtoehtoja rakennusmateriaaleille, kuten betonille ja teräkselle, joilla on suurempi hiilijalanjälki. Globaalit rakennusmarkkinat ovat siirtymässä työvoimavaltaisesta toimintatavasta moduulirakennustapoihin, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja joilla on pieni hiilijalanjälki. Massiivipuutuotteita voidaan käyttää kestävien ja turvallisten kerrostalojen rakentamiseen. Meillä on vahva asema saada lisää arvoa koko toimitusketjussa tuotteillamme ja lisäarvopalveluillamme, kuten esivalmistetuilla, mittatilaustyönä tehdyillä puuelementeillä, uusilla konsepteilla ja digitaalisilla palveluilla.

 

Biomateriaali-innovaatiot

Biomateriaalien osalta keskitymme tarjoamaan innovatiivisia ja kestäviä materiaaleja korkean kasvun ja tuoton markkinoille biopohjaisilla ratkaisuillamme, omilla teknologioillamme ja ainutlaatuisella arvolupauksellamme. Osaamisemme, strategiset yhteistyömme ja kumppanuutemme nopeuttavat läpimurtoinnovaatioita puuvaahdoissa, biokemikaaleissa ja ligniinipohjaisissa sovelluksissa, mukaan lukien anodimateriaali paristoille ja biosideaineet rakentamiseen, jotka voivat korvata fossiilipohjaisia materiaaleja.

 

Metsät muodostavat perustan Stora Enson uusiutuville ratkaisuille.

Stora Ensolla on metsäomaisuutta Ruotsissa ja 41 % osuus Tornatorista, jonka metsäomaisuus sijaitsee pääasiassa Suomessa. Stora Enson Forest-divisioona vastaa Stora Enson Pohjoismaiden ja Baltian toimintojen puunhankinnasta.

 

Globaalit megatrendit tukevat liiketoimintastrategiaamme

Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä ja se kiihdyttää kasvuamme, mahdollistaa paremmat katteet ja avaamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vaikka ilmastonmuutos vaikuttaa edelleen ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan, kasvava maailmanlaajuinen väestö ja keskiluokka lisäävät ruoan, vaatteiden, asumisen ja energian kysyntää. Samaan aikaan kestävän kehityksen toimet, teknologian kehitys sekä kuluttajien kysyntä ja mieltymykset korvata fossiilisia materiaaleja muuttavat ostokäyttäytymistä. Kaiken kaikkiaan globaalit megatrendit ohjaavat uusiutuvien materiaalien kysyntää, mikä tukee kasvuamme ja arvon luomista.

Kiertotalous

Kierrätys saa vauhtia eri sektoiseilla ja alueilla, ohjattuna alueilla politiikan, innovaatioiden ja kuluttajakysynnän vetämänä. Maailma tarvitsee materiaaleja, jotka ovat sekä uusiutuvia että kierrätettäviä, ja tukevat kiertobiotaloutta ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnonvarojen säästämiseksi ja jätteen minimoimiseksi.

Ilmastonmuutos

Maapallon keskilämpötilan nousulla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen, kuten jäätiköiden sulaminen, merenpinnan nousu, äärimmäiset sääilmiöt, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, elintarviketurva ja ihmisten terveysriskit. Avaintekijä ilmastonmuutoksen hidastamisessa, johon Stora Enso voi vaikuttaa, on fossiilisten materiaalien korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla

Ympäristötietoisuus

Ilmastonmuutos edellyttää meiltä luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä, ja yhä useammat kuluttajat vaativat vastuullisia tuotteita. Sijoittajat ja rahoituslaitokset ottavat yhä enemmän huomioon yritysten vaikutukset ilmastoon ja luonnonmonimuotoisuuteen sijoitusstrategioissaan. Päättäjät ja lainsäätäjät muokkaavat sääntelyä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi.

Resurssien niukkuus

Kasvava väestö ja keskiluokka lisäävät elintarvikkeiden, kuten lihan, kalan, maitotuotteiden, sokerin ja kasviöljyjen, kysyntää. Niiden tuottaminen vaatii enemmän maata, energiaa ja vettä. Tämä kasvava maailmanlaajuinen resurssien niukkuus nostaa myös luonnonvarojen hintaa.

Pikalinkit