Strategia

Stora Enso kehittää edelleen liiketoimintaansa uusiutuvien materiaalien yhtiönä. Muutosstrategiamme tavoitteena on asiakaslähtöisyyteen ja innovaatioihin perustuva vastuullinen ja kannattava kasvu, jota tukevat selkeät prosessit ja sitoutuneet työntekijät.

Stora Enso on puupohjaisten materiaalien asiantuntija, ja muutoksemme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi on ennakoiva vastauksemme maailmanlaajuisiin trendeihin, markkinatilanteen muutoksiin ja muutoksen johtamiseen kohti biotaloutta. Strategiamme tärkeitä osa-alueita ovat kuitupohjaiset pakkausmateriaalit, biomateriaali- ja kemikaali-innovaatiot sekä vastuullisen rakentamisen ratkaisut.

Asiakkaat ja innovaatiot kulkevat käsi kädessä

Kehitämme kokemuksemme ja osaamisemme pohjalta uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita ja teknologioita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita. Vastaamme markkinatrendeihin ja asiakkaiden kysyntään toimimalla asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti sekä tarjoamalla uusia ja parempia ratkaisuja.

Keskiössä ihmiset

Kun hyödynnämme metsästä saatavien raaka-aineiden osaamistamme asiakkaiden hyväksi, tärkein voimavaramme ovat ihmiset. Kannustamme moninaiseen ajatteluun, avoimuuteen ja tiedon jakamiseen. Toimintamarkkinoitamme kuvastava henkilöstö tehostaa kilpailukykyämme ja innovatiivisuuttamme.

Vastuullisuus

Strategiamme mukaisesti huolehdimme siitä, että vastuullisuus toteutuu jokaisessa ratkaisussamme. Se tarkoittaa sekä vastuullisen metsänhoidon edistämistä että jatkuvaa työskentelyä turvallisuuden parantamiseksi sekä energian, raaka-aineiden ja veden säästämiseksi. Vastuullisuusohjelmamme tavoitteena on taata myönteinen kokonaishyöty yhteiskunnalle.

Strategiaamme tukevia toimia

 • Innovaatioihin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön kohdennettujen investointien kasvattaminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden myynnin prosenttiosuuden kasvattaminen
 • Älypakkausyksikön perustaminen
 • Biokomposiittien lanseeraus muovin korvaamiseen
 • Ligniinipohjaisten ratkaisujen lanseeraus liimoihin
 • Paperipohjaisten ja kierrätettävien ECO RFID -tunnisteiden lanseeraus
 • Tekstiilikuituihin keskittyvä TreeToTextile-yhteisyritys H&M- ja Inter IKEA -konsernien kanssa
 • Uusiutuvan, dispersiopäällystetyn Cupforma Natura -kartongin lanseeraus kartonkikuppeihin
 • Mikrokuituselluloosalla (MFC) vahvistetun nestepakkauskartongin jatkuva kehittäminen materiaalin lujuuden ja keveyden parantamiseksi
 • Tuoreen kalan ympäristöystävällisen EcoFishBox-pakkauslaatikon lanseeraus
 • Cellutech-selluloosayhtiön koko osakekannan omistajuus
 • Kumppanuudet start-up-yritysten, kuten Sulapacin ja Trä Groupin kanssa
 • Beihain tehtaan, Varkauden LVL-viilupuun tuotannon ja Murówin sahan strategisten investointien kiihdyttäminen
 • Skutskärin tehtaan uusi revinnäissellulinja, Hylten tehtaan biokomposiittiraelinja ja Gruvönin tehtaan CLT-puulinja
 • Päätös muuttaa Oulun paperitehdas pakkauskartongin tuotantoon
 • Ilmoitus perustaa pilottitehdas ligniiniin perustuvan biopohjaisen hiilimateriaalin tuotantoon
 • Bergvik Skogin metsäomaisuuden hankkiminen kilpailukykyisen raaka-aineen saannin takaamiseksi ja pitkäkestoisen vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi

Tiesitkö?

Puut imevät itseensä ilmakehän hiilidioksidia. Hiili säilyy varastoituneena puukuiduissa, kun puusta tehdään tuotteita. Valitsemalla puupohjaisia uusiutuvia ratkaisuja olet mukana toimimassa ilmastonmuutosta vastaan.