Strategia

Stora Enson muutosmatka perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi.

Puupohjaisten materiaalien asiantuntijana muutoksemme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi vastaa maailmanlaajuisiin trendeihin, asiakkaiden tarpeisiin ja sidosryhmiemme odotuksiin. Stora Ensolla on tärkeä rooli muutoksessa kohti biotaloutta.

Vastuullinen kannattava kasvu

Muutosstrategiamme tavoitteena on asiakaslähtöisyyteen ja innovaatioihin perustuva vastuullinen ja kannattava kasvu, jota tukevat selkeät prosessit ja motivoituneet työntekijät. Strategiamme tärkeitä osa-alueita ovat kuitupohjaiset pakkausmateriaalit, biomateriaali-innovaatiot sekä vastuullisen rakentamisen ratkaisut.

Asiakaslähtöisyys ja innovaatiot

Stora Enso kehittää kokemuksensa ja osaamisensa pohjalta uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita ja teknologioita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita. Vastaamme markkinatrendeihin ja asiakkaiden kysyntään toimimalla asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti sekä tarjoamalla uusia ja parempia ratkaisuja.

Sitoutuneet työntekijät

Kun hyödynnämme metsästä saatavien raaka-aineiden osaamistamme asiakkaiden hyväksi, tärkein voimavaramme ovat ihmiset. Kannustamme moninaiseen ajatteluun, avoimuuteen ja tiedon jakamiseen. Toimintamarkkinoitamme kuvastava henkilöstö tehostaa kilpailukykyämme ja innovatiivisuuttamme.

Vastuullisuus näkyy kaikessa

Strategiamme mukaisesti huolehdimme siitä, että vastuullisuus toteutuu jokaisessa ratkaisussamme. Se tarkoittaa vastuullisen metsänhoidon edistämistä ja jatkuvaa työskentelyä turvallisuuden parantamiseksi sekä energian, raaka-aineiden ja veden säästämiseksi. Vastuullisuusohjelmamme tavoitteena on taata myönteinen kokonaishyöty yhteiskunnalle.

Tiesitkö?

Puut imevät itseensä ilmakehän hiilidioksidia. Hiili säilyy varastoituneena puukuiduissa, kun puusta tehdään tuotteita. Valitsemalla puupohjaisia uusiutuvia ratkaisuja olet mukana toimimassa ilmastonmuutosta vastaan.