Vastuullisuus

Stora Enson vastuullisuustyö kattaa toimintojemme sosiaalisen, ympäristö- ja taloudellisen vastuun koko arvoketjussa. Ihmisoikeudet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Vastuullisuustyötämme ohjaavat sidosryhmäsuhteet ja olennaisuus. Tavoitteemme on varmistaa, että kokonaisvaikutuksemme yhteiskuntaan on positiivinen.


Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Stora Enso tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden pyrkimyksenä on lopettaa köyhyys, suojella planeettaa ja huolehtia siitä, että kaikille ihmisille taataan rauha ja hyvinvointi. Lue lisää Stora Enson työstä näiden tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi (englanniksi).

Lue lisää (englanniksi)