Oikeudellinen ilmoitus

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Stora Enso Oyj ja Stora Enso-konserni arvostavat kiinnostustasi tuotteitamme kohtaan ja vierailuasi sivustollamme. Tämä on Stora Enso -konsernin sivustoa koskeva yleinen oikeudellinen ilmoitus. Stora Enso-konserniin kuuluvien yhtiöiden sivustot tai Stora Enson sivustot, jotka tarjoavat erikoispalveluja kuten E-Business-palvelun, saattavat kuitenkin sisältää lisätietoja.

NÄMÄ EHDOT ON LUETTAVA HUOLELLISESTI ENNEN STORA ENSON SIVUSTON KÄYTTÖÄ

Käyttämällä www.storaenso.com-sivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Tekijänoikeusilmoitus

Tämän sivuston sisältöön, mukaan lukien muun muassa kaikki asiakirjat, tiedostot, tekstit, kuvat, grafiikat, laitteet, ääniaineisto, audiovisuaaliset elementit ja koodi sekä sivuston yleinen ”ilme ja vaikutelma”, liittyvät oikeudet omistaa Stora Enso tytäryhtiöineen (Kaikki oikeudet pidätetään).

Sivuston sisältöä ei saa jäljentää, siirtää, jakaa tai tallentaa osittain eikä kokonaan missään muodossa, esimerkiksi syvälinkittämällä (framing), luomalla siihen tai sen sisältöön perustuvia johdannaisia, sisällyttämällä sitä muihin sivustoihin tai tallentamalla sitä sähköisiin hakujärjestelmiin tai julkaisuihin ilman Stora Enson etukäteistä kirjallista lupaa. Tämä ei koske erikseen jäljempänä mainittuja oikeuksia. Linkkejä tähän sivustoon ei saa lisätä muille sivustoille ilman Stora Enson etukäteistä kirjallista lupaa. Tämän sivuston sisällön muokkaaminen on ehdottomasti kielletty.

Käyttäjällä on oikeus jäljentää ja tulostaa otteita tästä sivustosta henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöönsä sillä edellytyksellä, että tällaisissa jäljenteissä ja tulosteissa on kyseessä olevia tietoja koskevat tekijänoikeus- ja immateriaalioikeusilmoitukset sekä vastuuvapauslausekkeet.
Tämän sivuston sisältämää tietoa saa käyttää tiedotustarkoituksissa sillä edellytyksellä, että tiedon lähde on mainittu. Käyttäjällä on myös oikeus jäljentää ja tulostaa lehdistötiedotteita ja muita julkisiksi luokiteltuja asiakirjoja. Niiden sisältöä ei saa muokata, ja tietoja tulee käyttää tavalla, josta ei koidu haittaa Stora Enson maineelle.

Tavaramerkit

Ellei tällä sivustolla ole toisin ilmoitettu, kaikki logot ja tuotenimet ovat Stora Enson tavaramerkkejä (Kaikki oikeudet pidätetään).

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivuston tiedot tarjotaan ”SELLAISENA KUIN NE OVAT”. Vaikka käyttäjälle tarjottavat sivuston tiedot on hankittu ja koottu lähteistä, joiden uskomme olevan luotettavia, STORA ENSO EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA SIVUSTOLLA TARJOTTAVIEN TIETOJEN TAI SISÄLLÖN TÄSMÄLLISYYDESTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, AJANTASAISUUDESTA TAI KATTAVUUDESTA EIKÄ KAUPALLISESTA SOPIVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. STORA ENSO EI OLE VAHINGONKORVAUSVASTUUSSA MILLEKÄÄN TAHOLLE VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI MUISTA EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ SIVUSTO EI OLE OLLUT KÄYTETTÄVISSÄ, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN OHJELMIEN TAI TIETOJEN MENETYS, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI NIMENOMAISESTI ILMOITETTU. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita hiljaisten takuiden poissulkemista, jolloin edellä mainittua vastuunrajoitusta ei siltä osin sovelleta tällaisilla lainkäyttöalueilla.

Mitään tämän sivuston sisältöä ei tule pitää neuvona tai suosituksena, eikä tämän sivuston sisältöä tule käyttää päätöksenteon tai toiminnan perustana. Stora Enso ja sen tytäryhtiöt, johtajat, toimihenkilöt ja työntekijät sekä ulkopuoliset toimittajat eivät vastaa minkäänlaisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat sivuston toiminnan keskeytymisestä tai muun sivuston tuottamiseen osallistuneen tahon poisjäämisestä tai sivuston sisällön poistumisesta tai muusta syystä, joka liittyy sivuston käytettävyyteen tai aineistoon riippumatta siitä, ovatko tähän syyhyn johtaneet olosuhteet Stora Enson tai ohjelmisto- tai palvelutukea tarjoavan toimittajan hallinnassa. Stora Enso ja sen tytäryhtiöt sekä vastaavat tahot eivät missään tilanteessa vastaa välittömistä, erityisistä, välillisistä tai muista epäsuorista vahingoista eikä muista vahingoista, vaikka Stora Enso tai muu taho olisi tai olisi ollut tietoinen sellaisten mahdollisuudesta.

Stora Enso ei takaa, että tämä sivusto ja sen käyttämä palvelin eivät sisällä viruksia tai muita haittaohjelmia, kuten matoja, troijalaisia tai haittakoodia.

Stora Enson dokumentaatio voi sisältää teknisiä epätäsmällisyyksiä tai typografisia virheitä. Tämän sivuston sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden jaettavaksi tai käytettäväksi, joiden lainkäyttöalueella tai maassa tällainen tietojen jakaminen tai käyttäminen on lainsäädännön vastaista tai saattaa altistaa Stora Enson tai sen tytäryhtiön rekisteröintivaatimukselle tällaisella lainkäyttöalueella tai tällaisessa maassa. 

Sivuston sisältämät tiedot ja mielipiteet eivät muodosta Stora Enson tai sen tytäryhtiön pyyntöä tai tarjousta ostaa tai myydä palveluja, tuotteita, osakkeita tai muita rahoitusvälineitä tai tarjota sijoitusneuvontaa tai -palvelua.

Sivuston muutokset

Tämän sivuston sisältämiä tietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta tai velvoitetta ilmoittaa muutoksista. Stora Enso pidättää oikeuden muokata sivuja ja estää pääsyn niille milloin tahansa.

 

Käyttäjän luovuttamat tiedot ja aineistot

Jos käyttäjä luovuttaa tietoja tai aineistoa sivustolla julkaistavaksi, hän hyväksyy, että näiden tietojen katsotaan olevan ei-luottamuksellisia ja ei-yksinoikeudellisia. Luovuttamalla tietoa tai aineistoa käyttäjä myöntää Stora Ensolle ja sen tytäryhtiölle maailmanlaajuisen, ikuisen, tekijänpalkkioista vapautetun ja ei-yksinoikeudellisen luvan käyttää, julkaista, jäljentää, muokata, sovittaa, esittää julkisesti ja kääntää kaikkea tällaista tietoa ja aineistoa mihin tahansa tarkoitukseen rajoituksetta. Stora Enso pidättää oikeuden harkintansa mukaisesti ja ilman ennakkoilmoitusta poistaa tai tuhota sivustolle julkaistavaksi luovutettua materiaalia.

Kolmansien osapuolten sisältö

Tämä sivusto saattaa sisältää kolmansien osapuolten omistamaa sisältöä, kuten artikkeleita ja tiivistelmiä. Stora Enso ei valvo kolmansien osapuolten sisältöä eikä myönnä minkäänlaisia takuita tällaiselle kolmansien osapuolten sisällölle, eikä vastaa sisällön käyttöön liittyvistä tosiasiallisista, väitetyistä, epäsuorista tai rangaistusluonteisista vahingoista. Stora Enso ei vastaa tilanteista, joissa kolmannen osapuolen omistama sisältö loukkaa jonkun immateriaalioikeuksia.

Linkit

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin tarjotaan sivuston käyttäjien käyttöön vain niiden käytön helpottamiseksi. Stora Enso ei valvo kolmansien osapuolten sivustoja eikä myönnä minkäänlaisia takuita liittyen kolmansien osapuolten omistamiin sivustoihin, joihin käyttäjällä voi olla pääsy tämän sivuston kautta. Stora Enso ei vastaa tällaisten sivustojen käyttämisestä aiheutuvista tosiasiallisista, väitetyistä, epäsuorista tai rangaistusluontoisista vahingoista. Käyttäjä käyttää kolmansien osapuolien sivustoja omalla vastuullaan.

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sisältää tekstimuotoista tietoa ja jonka sivusto tallentaa tietokoneellesi. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään vain tämän sivuston käytön sujuvoittamiseen. Lisätietoa evästeistä on Stora Enson tietosuojaperiaatteessa. 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Stora Ensoon sähköpostitse: general.enquiries@storaenso.com

Pikalinkit