Työmaainfo

Tervetuloa Imatran tehtaille!

Imatran tehtailla turvallisuus on ensisijaisen tärk ja jatkuvasti kehitettävä asia. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, jonka saavutamme vain noudattamalla ohjeita ja äräyksiä yhdessä

Edellytämme, että mahdollisiin turvallisuuspoikkeamiin, turvattomaan tekemiseen sekä siisteyteen ja järjestykseen puututaan aktiivisesti, jolloin varmistetaan jokaisen henkilön pääseminen terveenä kotiin.

Toivomme kaikkien tehtaalla työskentelevien osallistuvan turvallisuuden kehittämiseen puuttumalla turvattomaan työskentelyyn ja tekemäl turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Kehittäl jatkuvasti toimintatapoja ja etsimällä turvallisempia työskentelymenetelmiä voimme tehdä Imatran tehtaista turvallisemman työpaikan.

Omaan turvallisuuteen meistä jokainen pystyy vaikuttamaan turvallisella käyttäytymisellä ja positiivisella asennoitumisella.

Mikko Nieminen 
Tehtaanjohtaja, Stora Enso Oyj

Jani Inkinen 
Tulosyksikön päällikkö, Efora Oy