Maanrakennus ja paaluttaminen tehdasalueella

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Stora Enso investoi noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseksi suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Tehdasalueelle rakennetaan 11 uudisrakennusta sekä uusi puunvarastointialue.

Purkutyöt tehdasalueella

Kesän 2022 aikana tehdasalueelta on purettu vanhoja käytöstä poistettuja rakennuksia ja laitteistoja.Yksi puretuista kohteista on nestekaasuasema. Vaarallisten kemikaalien määrä on vähentynyt Stora Enso Oulu Oy:n käytössä niin paljon, että tehdas ei enää ole turvallisuusselvityslaitos. Tästä syystä sen tietoja ei ole enää Pohjois-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen turvallisuustiedotteessa, joka jaetaan Oulun seudun kotitalouksiin. Viimeiset purkutyöt suoritetaan projektin loppuvaiheessa. 

Purettu betoni- ja tiilijäte murskataan ja sitä hyödynnetään MARA-asetuksen mukaisesti tehdasalueen kenttärakenteissa. Betonimurske on taloudellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto neitsytkiviaineksille. Kuljetuksista johtuvat hiilidioksidipäästöt pienenevät lyhyiden välimatkojen myötä.

Uusi puunvarastointialue

Stora Enso Oulu Oy osti Oulun kaupungilta kaksi määräalaa tehdasalueen itäpuolelta 16.12.2022.Alueelle rakennetaan uusi puunvarastointialue. Projektivaihessa sitä hyödynnetään varastoalueena. Alueella oleva luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue säästetään. Puunkäsittelyalue jää alueen keskelle niin, että alueen ja Nuottasaarentien väliin jää viheralue. Ympäristövaikutukset on arvioitu osana koko tehdasalueen ympäristövaikutustenarviointia. Kasvillisuus-, pesimälinnusto- ja lepakkoselvityksissä ei ole havaittu suojelullisesti huomioitavia lajeja tai luontotyyppejä. Varastointialue pinnoitetaan ja alueen hulevesienkäsittelystä on laadittu oma suunnitelma.

Maanrakennus ja paalutus

Maaperästä johtuen kaikki uudet rakennukset ja isot laiteperustukset on paalutettava. Paalutuksesta ja maanrakennuksesta voi aiheutua melua ja tärinää. Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa haittaa.

Lähimpänä asuinaluetta olevat paalutuskohteet ovat uusien hakesiilojen ja uuden kuorimorakennuksen perustukset. 

Paalutustyön arvioitiin alunperin kestävän noin 6 - 7 kuukautta, mutta paalutukset ovat valitettavasti viivästyneet. Viivästyksen syynä ovat uuden kuorimorakennuksen alta löytyneet vanhat rakennusperustukset, minkä vuoksi suunnitelmia oli muutettava. Uusien siilojen paalutukset päättyivät 2.8.2023. Uuden kuorimon ja seulomon paalutusten arvioidaan valmistuvan elokuun aikana. Tämän jälkeen tehdasalueella tehdään yksittäisiä paalutuksia. Pahoittelemme paalutuksesta aiheutuvaa haittaa. 
.  

Paalutus -ja rakennustöiden ajankohdat

Melua ja tärinää aiheuttavaa maanrakennus- ja paalutustyötä tehdään
arkisin kello 7-20
lauantaisin kello 9-18.

Muita rakennustöitä tehdään
maanantaista lauantaihin kello 6-22.

Hakesiilojen/-tunnelin ja kuorimon työkohteissa
arkisin kello 8-18
lauantaisin kello 9-16 

Muutokset liikennejärjestelyihin 

Investointiprojektin myötä raskas liikenne reititetään tehtaalle eri tavalla kuin aiemmin. Tällä hetkellä kaikki raskas liikenne kulkee tehtaalle Nuottasaarentien kautta. Jatkossa osa Stora Enson raskaasta liikenteestä siirtyy Paperitehtaantielle. Muutoksen tarkoituksena on vähentää Nuottasaarentien kuormitusta. Sellutehtaan porttialueen liikennejärjestelyjä päivitetään portti- ja paloaseman uudistuksen vuoksi.

Projektiaikainen liikenne

Liikennevirta tehtaalle lisääntyy merkittävästi projektin aikana. Projektityömaalla arvioidaan työskentelevän kiivaimmassa rakennus- ja laiteasennusvaiheessa noin 2500 henkilöä. 

Oulun tehtaan tuotteita käytetään elintarvikepakkauksissa

Oulun tehtaalla valmistetaan jo vahvaa aaltopahvin pintakartonkia eli kraftlaineria elintarvikepakkauksiin. Nyt muunnettavalla koneella ryhdytään valmistamaan taivekartonkia ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia. Kartonkeja käytetään elintarvike- ja juomapakkauksissa erityisesti pakaste- ja kylmätuotteille sekä kuivatuote- ja pikaruokapakkauksille. Taivekartonki on kierrätettävä ja eniten kerätty kierrätysmateriaali Euroopassa.

Investoinnin tavoitteena on korvata muovia pakkauksissa. Kartonkipakkausten markkinat kasvat nyt ensimmäistä kertaa nopeammin kuin muovipohjaisten pakkausten markkinat. Molempien kartonkikoneiden tuotteet valmistetaan ensikuidusta.

Kohteiden paalutusaikataulu

 1. Uusi puunvarastointialue
  Ei paalutusta
 2. Hakesiilot ja uusi kuorimo
  Hakesiilojen paalutus valmis. Kuorimon ja seulomon paalutus elokuussa 2023
 3. Haihduttamo, kaustistamo
  Paalutus valmis
 4. Portti ja paloasema
  Ei paalutusta
 5. Voimalaitos
  Paalutus valmis
 6. Jätevedenkäsittely
  Paalutus valmis
 7. Kemihierrelaitos (BCTMP)
  Paalutusten arvioitu päättymisaika elokuussa 2023
 8. Kartonkikone 6 ja arkittamo
 9. Automaattinen terminaalivarasto 9
  Paalutus valmis.
 10. Pulpperiasema
  Paalutuksia elokuussa 2023

 

Yhteystiedot

Projektin rakentamisesta vastaava henkilö:
Kenneth Åkerlund
p. 040 585 2327
kenneth.akerlund@storaenso.com

Lisätietoja projektista ja mahdollisista aikataulumuutoksista kerrotaan tehtaan internetsivulla www.storaenso.com/oulu-mill

 

Pikalinkit