Varkauden tehdas

Varkauden tehdas on monipuolinen biotuoteintegraatti. Varkauden tehdas koostuu pakkauskartonkitehtaasta, sahasta ja LVL-tehtaasta.

Pakkauskartonkitehtaaseen kuuluvat puunkäsittelylaitos, sellutehdas, kierrätyskuitutehdas ja yksi paperikone, PK3. Pakkauskartonkitehdas vastaa myös integraatin energia-, ympäristö-, sisäisten kuljetusten ja turvallisuuspalveluista.

Varkauden tehtaan vuosittainen puun (mänty ja kuusi) kulutus on noin 2 miljoonaa kuutiota vuodessa. Puunhankinta tapahtuu pääosin 100 km:n säteeltä tehtaan ympäriltä.

Varkauden tehdas on energiaomavarainen. Lämpö- ja voimalaitoksissa käytetään 95 prosenttisesti bio- ja kierrätyspolttoaineita maksimoimalla energiatehokkuus ja minimoimalla fossiiliset hiilidioksidipäästöt.

Varkauden tehdasintegraatti työllistää noin 400 vakituista työntekijää tuotannossa ja kunnossapidossa.

Tärkeimmät tiedot

Varkauden pakkauskartonkitehdas

 • Stora Enson divisioona: Packaging Materials

 • Maa: Suomi

 • Tuotteet: aaltopahvin raaka-aine ja sellu

 • Vuotuinen kapasiteetti: 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta ja 310 000 tonnia sellua

 • Henkilöstömäärä: 250

Varkauden saha ja LVL -tehdas

 • Stora Enson divisioona: Wood Products

 • Maa: Suomi

 • Tuotteet: Sahatavara, höylätuotteet ja viilupuu (LVL)

 • Vuotuinen kapasiteetti: 230 000 m3 sahatavaraa ja 35 000 m3 puujalosteita ja 75 000 m3 LVL -viilupuuta

 • Henkilöstömäärä: 150

Ilmoitukset haittaa aiheuttavista häiriöistä

Stora Enson Varkauden tehtaan huoltoseisokki 27.8.-13.9.2021

Seisokki alkaa voimalaitoksella 27.8. ja muun tehtaan osalta 3.9.2021. Teemme huoltotöitä paperitehtaalla, sellutehtaalla, voimalaitoksella ja jäteveden puhdistamolla. Sellutehtaan alas- ja ylösajotilanteissa saattaa esiintyä hajuhaittoja.

Seisokissa tehdään puhdistustöitä suurtehoimureilla ja painepesuautoilla sekä testataan höyryvaroja. Toimenpiteet aiheuttavat poikkeuksellista melua Ahlströminkadulla ja Päiviönsaaressa. Olosuhteista riippuen ääni voi kantautua myös laajemmalle alueelle.

Jätevedenpuhdistamolla tehdään kunnossapitotöitä 7.-12.9.2021, jolloin voimakanavasta Pirtinvirtaan purkautuvassa vedessä saattaa esiintyä sameus- tai värivaihtelua.

Nosturitöiden takia Ahlströminkadulla joudutaan sulkemaan toinen jalankulkuväylä 7.-9.9.2021.

 

Pahoittelemme mahdollista häiriötä.

Osoitteet Varkauden pakkauskartonkitehdas

Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas
PL 169
Satakunnankatu 10
78201 Varkaus
Suomi

Puhelin:
+358 204 61 20

Osoitteet Varkauden Puutuote -yksikkö 

Varkauden LVL -tehdas
PL 169
Taipaleentie 15
78201 Varkaus
Suomi

Puhelin:
+358 204 61 20

Varkauden saha
PL 177
Ahlströminkatu 39
78201 Varkaus
Suomi

Puhelin:
+358 204 61 20

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest