Osakemuunto

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Stora Enso Oyj:n yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistaja voi esittää haluamaan ajankohtana yhtiölle muuntovaatimuksen, jolla hänen omistamansa A-osake voidaan muuntaa R-osakkeeksi.

Osakkeiden muunto on vapaaehtoinen: se toteutetaan ainoastaan osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta. Osakkeenomistajan, joka ei halua muuntaa A-osakkeitaan R-osakkeiksi, ei tarvitse ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeenomistajalla on yksi ääni kutakin edustamaansa osaketta kohti. R-sarjan osakkeet tuottavat omistajalleen yhden äänen kutakin kymmentä osaketta kohti. Jokaisella osakkaalla on kuitenkin vähintään yksi ääni. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. A- ja R-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa..

Muuntoprosessi Suomessa

7.5.2018 lähtien osakkeenomistajan tulee aina pyytää omaa tilinhoitajaansa (pankkiaan) huolehtimaan osakkeiden muuntoa koskevan toimeksiannon toteuttamisesta.

Kun osakkeenomistaja säilyttää osakkeet Nordeassa olevalla arvo-osuustilillä muuntovaatimus tulee lähettää postitse osoitteeseen:

Nordea Bank Oyj
RCS Corporate Actions (FI/NO clients) / Lajimuunnot
Fleminginkatu 27, VS4225

00020 Nordea

Tukholman Pörssissä noteerattavien osakkeiden muuntoa varten on oma ohjeensa.

Omistajan tehtyä muuntovaatimuksen hänen arvo-osuustililleen tehdään luovutusrajoitusmerkintä, mikä tarkoittaa, että hän ei voi myydä A-osakkeitaan ennen niiden muuntoa R-osakkeiksi.

A-osake muuntuu R-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Kunkin kalenterikuukauden aikana vastaanotetut ja hyväksytyt muuntovaatimukset pyritään viemään kaupparekisteriin arviolta seuraavan kuukauden 15. päivänä tai sen lähettyvillä.


Aikataulu

Muuntovaatimus perillä Nordeassa viimeistään* Arvioitu kaupparekisterimerkintä R-osakkeet arviolta suomalaisella arvo-osuustilillä
2024
29.12.2023 15.1. 16.1.
31.1. 15.2. 16.2.
28.3. 15.4. 16.4.
30.4. 15.5. 16.5.
31.5. 17.6. 18.6.
31.7. 15.8. 16.8.
30.8. 16.9. 17.9.
30.9. 15.10. 16.10.
31.10. 15.11. 18.11.
29.11. 16.12.
17.12.

* Ruotsissa kolme pankkipäivää aiemmin
Stora Enso pidättää oikeuden erikseen päättää sellaisista ajanjaksoista, jolloin kaupparekisterimerkintää ei tehdä, kuten esimerkiksi ennen varsinaista yhtiökokousta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi muuntaa A-osake R-osakkeeksi?

A-osaketta muunnettaessa tulee esimerkiksi seuraavaa kolmea syytä harkita. Ensinnäkin, R-osakkeella käydään aktiivisemmin kauppaa osakemarkkinoilla. Toiseksi, R-osakkeen arvo on ajoittain ollut A-osakkeen arvoa korkeampi. Kolmanneksi, kahden eri osakesarjan omistukset yhdistettynä yhteen osakesarjaan tuo kustannussäästöjä säilytysmaksuissa.

Minkälaisia seuraamuksia muunnosta aiheutuu?

Muuntosuhde on 1:1, joten osakkeiden kokonaismäärä ja oikeus osinkoon pysyvät muuttumattomina, mutta omistajan äänimäärä tulee laskemaan. Stora Enson tiedossa ei ole muunnosta johtuvia veroseuraamuksia.

Paljonko muunnosta aiheutuu kustannuksia osakkeenomistajalle?

Tilinhoitaja/omaisuudenhoitaja perii muunnosta hinnastonsa mukaisen maksun. Osakkeenomistajan on syytä tarkistaa maksun suuruus etukäteen omalta tilinhoitajaltaan.

Miten A-osakkeiden muunto tapahtuu?

Helsingin Pörssissä noteerattavia osakkeita koskeva muuntovaatimus tulee tehdä kirjallisesti oheisella muuntovaatimuslomakkeella (suomi ruotsi englanti). Tarvittaessa lomakkeita on saatavissa Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoreista.

Miten muuntovaatimuksen voi peruuttaa?

Osakkeen muuntoa koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muunnosta on tehty kaupparekisteriin. Peruuttamisen tulee tapahtua kirjallisesti ilmoittamalla samat tiedot kuin muuntovaatimuslomakkeessa. Peruutusilmoitus tulee jättää samoin kuin muuntovaatimuslomake. Peruuttamisen jälkeen osakkeen luovutusrajoitusta koskeva merkintä poistetaan arvo-osuustililtä.

Pikalinkit