Ei pelkkää puhetta: liiketoiminnan rooli ilmaston lämpenemisen torjunnassa

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Julkaistu 12 marraskuuta 2018
Stora Enso torjuu ilmaston lämpenemistä monin tavoin ja on pienentänyt kasvihuonekaasupäästöjänsä yli vuosikymmenen ajan. Kaikki lähtee sitoutuneisuudesta. Kysyimme talousjohtajaltamme Seppo Parvelta, mitä se tarkoittaa.

Miksi strategiaan on tärkeää yhdistää ilmastoriskit, -mahdollisuudet ja -ohjelmat?

On tärkeää varmistaa, että ilmastotoimet eivät jää puheen tasolle vaan että niistä tulee osa yrityksen päivittäistä työtä. Stora Ensossa se tarkoittaa niiden nivomista osaksi strategiaamme samalla tavalla kuin muut liiketoimintamme elintärkeät osat. Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet ovat osa vuotuisia riskikartoituksiamme. Meidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että riskien ja mahdollisuuksien käsittely ei ole pelkkää ruutujen rastittamista vaan että teemme aidosti jotakin torjuaksemme ilmaston lämpenemistä. Se tietysti toteutuu laajasti uusiutuvissa tuotteissamme.

Miten Stora Enson liiketoiminnalliset ilmastoriskit ja -mahdollisuudet muuttavat liiketoiminnan harjoittamista?

Tuotteemme ovat mahdollisuus. Pakkaus- ja kuluttajapakkauskartongit, puiset rakennusmateriaalit, biomateriaalit ja paperituotteet varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan, myös kierrättämisen aikana. Lisäksi ne korvaavat fossiilisia vaihtoehtoja, ja niitä voi käyttää uusiutuvan energian tuottamiseen. Kehitämme jatkuvasti uusia ja parempia ratkaisuja.

Ilmaston lämpeneminen on kuitenkin riski toimintaympäristölle joissakin kohteissamme: kosteat talvet ja metsäpalojen riski kesäisin vaikuttavat puun saantiin Euroopassa, ja äärimmäiset sääilmiöt, kuten hirmumyrskyt, voivat vahingoittaa puuviljelmiämme muualla maailmassa.

Riskejä torjuaksemme meidän piti katsoa peiliin. Olemme tehneet investointeja ja asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita pienentääksemme toimintamme ja arvoketjumme kasvihuonekaasupäästöjä. Olemme vähentäneet hiilen käyttöä energianlähteenä, investoineet uusiutuvaan energiaan ja kehittäneet vastuullisia metsänhoidon menetelmiä.

Miksi yritysten on raportoitava ilmastotyöstään?

Jos asioita ei mitata, mitään ei tapahdu. Tavoitteiden asettaminen ja edistymisen raportointi todistavat, että edistystä tapahtuu. Tavoitteiden julkaiseminen luo myös paineita saavuttaa ne ja pysyä oikeassa kurssissa. Muutoin joudumme selittämään julkisesti, miksi emme ole saavuttaneet tavoitteita. Kun tavoitteet on asetettu harkiten ja saavutettu suunnitelmien mukaisesti, ne voivat johtaa edullisempiin lainajärjestelyihin: Stora Enso on esimerkiksi ottanut valmiusluoton (RCF), jonka hinnasta osa perustuu siihen, miten pystymme pienentämään kasvihuonekaasupäästöjämme. Kasvussa ovat myös investointi- ja lainsäädäntöpäätöksiin liittyvät ilmastoraportoinnin vaatimukset. Tieto on tehokkaiden markkinoiden perusta, mutta nykystandardit eivät heijastele tarvetta arvioida yritysten yhteiskunta- ja ympäristösuorituskykyä. Siksi tarvitaan standardoitu raportointimalli. TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) pyrkii tähän edistämällä markkinakäytäntöjen kehitystä ja yhteisten standardien luomista kaikille yrityksille. Tehtävä ei ole helppo, sillä eri alojen tarpeet voivat olla hyvin erilaiset. Se on kuitenkin tärkeä pelinavaus.

Miten Stora Enso on hoitanut ilmastoraportoinnin ja onko siinä parantamisen varaa?

Stora Enso asetti alan ensimmäisenä yrityksenä vuonna 2017 kunnianhimoiset tieteelliset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi toiminnassaan ja koko arvoketjussaan. Raportoimme edistymisestämme sekä vuosikertomuksessamme että osavuosikatsauksessamme, mikä on harvinaista. Osittain tieteellisiin tavoitteisiin liittyvän valmiusluoton lisäksi olemme laskeneet liikkeeseen green bond -joukkovelkakirjan. Muutoksen tueksi olemme myös alkaneet selvittää kaikissa tarjouskilpailuissamme, miten tavarantoimittajamme torjuvat ilmastonmuutosta.

Jatkossa meidän tulee selvittää, voidaanko ilmastotyötä mitata muilla tavoin. On kuitenkin tärkeää pitää tavoitteet mielessä eikä eksyä erilaisten mittareiden viidakkoon. Samaan aikaan voimme tarkastella, millä muulla tavoin voimme mitata ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä toimitusketjussamme. Viime kädessä tärkeintä ovat tuotteemme, sillä ne ovat uusiutuva vaihtoehto fossiilisille tuotteille.

Miten ilmastoraportointi vaikuttaa liiketoimintaan?

TCFD ja muut sen kaltaiset aloitteet ovat toimineet alkusykäyksenä: yritykset ovat alkaneet raportoida edistymisestään. Seuraava vaihe on luoda ja ottaa käyttöön tarvittavat standardit, joiden avulla yrityksiä ja aloja voidaan verrata toisiinsa. Sen pitäisi myös johtaa edistymisen tehokkaampaan mittaamiseen, yritysten parempaan pitkäjänteisyyteen, sijoittajien valistuneempaan päätöksentekoon sekä luotonantajien, vakuuttajien ja muiden sidosryhmien parempaan riskiarviointiin. Stora Enso haluaa luonnollisesti olla ilmastoraportoinnin edelläkävijä myös tulevaisuudessa.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest