Vaikeasti käsiteltävästä jätteestä puhtaaksi bioenergiaksi

Julkaistu 10 joulukuuta 2019
Teollisuuden ja maatalouden prosesseissa syntyy sivutuotteena lietettä. Lietteen hävittäminen on vaikeaa korkean nestepitoisuuden vuoksi. Stora Enson Heinolan-tehtaassa etsitään ratkaisua tähän haasteeseen pilottihankkeessa, joka samalla edistää biopohjaista kiertotaloutta.

Stora Enson flutingtehtaassa Heinolassa biolietettä syntyy jätevedenkäsittelyn sivutuotteena. Biolietettä on poltettu tehtaan voimalaitoksessa lämmönlähteenä mutta märän lietteen polttamiseen tarvitaan fossiilista polttoainetta. Tämä ei sovi yhteen tehtaan pitkän aikavälin tavoitteen kanssa hiilineutraalista tuotannosta.

Vuonna 2019 tehtaalle rakennettiin teollisen mittakaavan koelaitos, jossa käytetään ruotsalaisen C-Green Technology AB:n kehittämää ja patentoimaa teknologiaa. Liete saadaan ensimmäistä kertaa kuivattua energiatehokkaalla tavalla paineen ja lämmön avulla biopolttoaineeksi, joka on puhdasta ja hajutonta. Kuivan lietteen polttamiseen ei tarvita fossiilista tukipolttoainetta.

”Kehittämämme OxyPower HTC on innovatiivinen prosessi, joka muuntaa monimutkaiset orgaaniset yhdisteet steriiliksi ja hajuttomaksi biopolttoaineeksi”, sanoo C-Greenin toimitusjohtaja Erik Odén.

Koekäytössä oleva teknologia säästää sekä ympäristöä että kustannuksia

Koelaitos käsittelee vuodessa 16 000 tonnia biojätettä. Käsittelyssä syntyvä biopolttoaine hyödynnetään tehtaan energiantuotannossa, jossa tuotetaan lämpöä Heinolan kaupungin noin 20 000 asukkaalle. Heinolan tehdas on tuottanut kaukolämpöä kaupungin ja sen asukkaiden tarpeisiin 1980-luvulta lähtien.

”Tehtaalla syntyvän biolietteen käsittely tarjoaa mahdollisuuksia biopohjaiselle kiertotaloudelle, mikä tukee Stora Enson ympäristötavoitteita. Uuden teknologian avulla pystymme säästämään sekä ympäristöä että kustannuksia”, sanoo Heinolan tehtaan kehityspäällikkö Mikael Sillfors.

Stora Enso selvittää koelaitoksessa sitä, miten paljon biolietteen käsitteleminen voi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Stora Enson tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja päästä mahdollisimman lähelle nollatasoa hyödyntäen teknisesti ja kaupallisesti mahdollisia keinoja. Lähes kaikki tehtaamme hyödyntävät jo ison osan biomassasta omassa energiantuotannossaan. Vuonna 2018 biomassan osuus tehtaidemme energiantuotannosta oli 81 prosenttia.

Heinolan koelaitos. 

Kuva: C-Green Technology AB.