Puuta huomiseksi

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Julkaisija 21 helmikuuta 2019 MINNA KALAJOKI PHOTOS BY STORA ENSO
Paperilla on tärkeä asema siinä, miten Stora Enso vaikuttaa biotalouteen ja kehittyy merkittäväksi toimijaksi uusiutuvien materiaalien markkinoilla. Yhtiön toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kertoo aiheesta tarkemmin.

Maailmanlaajuiset megatrendit haastavat jokaisen yrityksen alaan katsomatta.

Digitalisaatio, kaupungistuminen, ympäristötietoisuuden lisääntyminen, keskiluokkaistuminen ja ilmaston lämpeneminen lisäävät uusiutuvien ratkaisujen kysyntää. ”Ihmiset odottavat meidän kaltaisiltamme yrityksiltä paljon enemmän, ja me olemme valmiit ottamaan haasteen vastaan. Paperiteollisuudella voi olla johtava asema muutoksessa kohti vähähiilistä taloutta. Meillä on erinomainen etu, sillä raaka-aineemme on lähtökohtaisesti uusiutuvaa, kierrätettävää ja täysin fossiilitonta”, Karl-Henrik Sundström huomauttaa.

Monien mielestä paperin merkitys on vähenemässä digiaikana. ”Paperi on yhä hyvin tärkeä meille sekä määrällisesti että myynnillisesti. Paperitoiminnan tuottama raha on tärkeässä asemassa yhtiön muuttamisessa uusiutuvien materiaalien yhtiöksi ja laajemman biomateriaaleihin perustuvan valikoiman tarjoamisessa”, Sundström toteaa.

Tuoreita ideoita korvaamaan fossiilisia raaka-aineita

Stora Enson innovaatiotiimit keskittyvät löytämään uusiutuvia ratkaisuja fossiilisten materiaalien korvaamiseen esimerkiksi pakkauksissa, rakentamisessa ja teollisissa välikemikaaleissa. Mottomme on, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Biotaloussektorilla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää planeettamme luonnonvaroja paremmin. Pyrimme aina hyödyntämään jokaisen puun 100-prosenttisesti”, Sundström selittää.

Stora Enson tavoitteena on kehittyä johtavaksi uusiutuvien materiaalien toimittajaksi. Tällä hetkellä yritys työskentelee biokomposiittien parissa. Tällaisia ovat esimerkiksi DuraSense™, puupohjainen vaihtoehto muoville, ja Lineo™, palkittu ja erittäin puhdas kraftligniini, jolla voidaan korvata fenoleja liimoissa. ”Lanseeraamme pian uusiutuvista raaka-aineista valmistetun kustannustehokkaan hiilikuidun, joka soveltuu kevyisiin rakenteisiin ja energian varastointiin. Työskentelemme myös kiivaasti mikrokuituselluloosan (MFC) parissa. Se on kehitetty toimimaan fossiilipohjaisia materiaaleja paremmin monissa käyttökohteissa”, Sundström kertoo.

Paperin tulevaisuus on valoisa

Sundströmin mukaan digitalisaatio on mahdollisuus, ei uhka. Kiinnostus paperipohjaisia tuotteita kohtaan vastuullisena vaihtoehtona on kasvussa, ja ympäristötietoiset kuluttajat valitsevat mieluummin muovin sijaan paperin. ”Digiaikanakin tarvitaan paperia, eikä paperiton toimisto ole vielä toteutunut”, Sundström sanoo ja vilkaisee käsinkirjoitettuja muistiinpanojaan samalla kun tämän artikkelin kirjoittaja kirjoittaa hänen sanomisiaan kynällä paperille. ”Paperi ja digitaaliset tuotteet täydentävät usein toisiaan. Painetut mainokset edistävät verkkokauppaa, ja vähittäismyyjät käyttävät edelleen lentolehtisiä kuluttajien huomion herättämiseen.”

Sundström uskoo kapea-alaisiin markkinoihin, kuten laadukkaisiin kiiltävälle paperille painettuihin aikakauslehtiin. Tutkimustulokset osoittavat, että ihmisen on helpompi omaksua tietoa paperilta kuin näytöltä ja että ihminen oppii tehokkaammin tehdessään muistiinpanoja käsin. Paperin asema heikkenee, mutta kokonaan paperi ei koskaan katoa. ”Jos paperia ei vielä olisi olemassa, joku taatusti keksisi sen”, Sundström uskoo. Biopohjaisista paperituotteista Sundströmin suosikki on hiilineutraali Multicopy Zero® -toimistopaperi.”Se puhuttelee toimistojen päätöksentekijöitä, sillä ihmiset välittävät. Päästöttömän paperin valitseminen on konkreettinen tapa edistää planeettamme hyvinvointia.”

Tuulet kuljettavat eteenpäin

”Koko ajan on pyrittävä eteenpäin. Paperituotteiden saralla on jatkuvasti innovoitava ja luotava parempia suorituskykyominaisuuksia sekä pienennettävä painoa, kustannuksia ja tuotantoprosessin ympäristövaikutuksia”, Sundström selittää. Big data -analytiikka on mullistavaa, sillä sen avulla voidaan tunnistaa hävikkiä ja kehitysmahdollisuuksia. Stora Enso käyttää analytiikkaa esimerkiksi paperintuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseen ja raaka-ainehankinnan virtaviivaistamiseen. ”Teknologia on halventunut, ja nyt pystymme mittaamaan ja säätämään tuotannon osa-alueita paremmin kuin koskaan. Se auttaa meitä vähentämään raaka-aineen ja energian kulutusta.

Siihen tarvitaan kuitenkin osaavia ihmisiä. Ilman ammattilaisiamme emme pystyisi saamaan aikaan asiakkaiden tunnistamaa eroa”, Sundström toteaa lopuksi.

”Mottomme on, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta.” Karl-Henrik Sundström

Lue lisää

”Jos paperia ei vielä olisi olemassa, joku taatusti keksisi sen.” Karl-Henrik Sundström

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest