Panostukset työturvallisuuteen ovat kannattaneet Stora Ensossa – poissaoloihin johtavat tapaturmat vähentyneet selvästi

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Stora Enso viettää tällä viikolla konserninlaajuista turvallisuusviikkoa. Viikolla vaalitaan ja jaetaan parhaimpia käytäntöjä turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä ennen kaikkea muistutetaan toisista huolehtimisen tärkeydestä. Uudet teknologiset ratkaisut ovat pitäneet työturvallisuuden korkealla tasolla myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Stora Ensossa työturvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja koko konsernin tavoitteena on nolla tapaturmaa kaikissa toiminnoissa. Nolla tapaturmaa on myös mahdollista – tänä vuonna esimerkiksi Stora Enson Kristiinankaupungin aaltopahvitehdas ja Pohjois-Suomen puunhankintaorganisaatio saavuttivat kymmenen vuotta ilman ainoatakaan sairaspoissaoloon johtanutta tapaturmaa. Viimeisen vuoden aikana koko konsernin tapaturmat ovat vähentyneet 16 prosenttia (TRI-tapaturmataajuudella mitattuna).

”Poikkeuksellisissa olosuhteissa olemme entisestään tehostaneet työturvallisuuskäytäntöjämme. Toimistotöissä olevilla etätyösuositus on jatkunut maaliskuusta asti ja jatkamme suositusta edelleen. Tehtailla noudatetaan erityistä turvallisuutta. Haluamme myös, että kaikki pääsevät joka päivä turvallisesti töistä kotiin”, sanoo Stora Enson maajohtaja Seppo Parvi.

Tyypillisimpiä tapaturmia tehtaalla ovat liukastumiset

Työturvallisuuteen panostaminen on tuottanut tulosta, ja yleisemmät raportoidut tapaturmat tehtailla ovat esimerkiksi liukastumisia tai pieniä haavoja.

”Olemme tehneet kovasti töitä turvallisuuden parantamiseksi ja koko henkilöstömme osallistuu sen kehittämiseen tekemällä turvallisuushavaintoja työssään joka päivä”, iloitsee Parvi.

Useilla tehtailla oli laaja huoltoseisokki kesän ja syksyn aikana. Huolellisen varautumisen ja ennakoinnin vuoksi koronapandemiasta huolimatta seisokit onnistuivat hyvin, koronatartunnoilta vältyttiin ja henkilöstö on pysynyt terveenä.

Puunhankinnan tapaturmat tapahtuvat liikenteessä

Stora Enson tehtaille saapuu tunnissa kymmenittäin puurekkoja joka päivä Suomessa. Turvallisuusviikon aikana Stora Enso nostaa valokeilaan erityisesti liikenneturvallisuuden, joka on iso osa puunhankinnan jokapäiväistä arkea: töihin ja töistä lähteminen, metsäkäynnit, puukuljetukset, koneiden siirrot ja metsänomistajatapaamiset liittyvät usein kulkemiseen paikasta toiseen. Työpäivän jälkeen ohjelmassa on kaupassakäynnit, harrastukset ja lasten kuljetukset.

”Liikenne on meidän kaikkien arkea – olimmepa jalankulkijoita, autoilijoita tai pyöräilijöitä. Stora Enson puunhankinnassa työtapaturmista noin viidennes liittyy liikenteeseen, minkä vuoksi haluamme tehdä oman osamme tapaturmien ja onnettomuuksien vähentämiseen. Avainsana on ennakointi”, Stora Enson Suomen puunhankinnan henkilöstöjohtaja Jussi Lemmetty sanoo. 

Näin turvallisuusviikko näkyy Suomen puunhankinnassa.

Myös teknologia kehittää turvallisuutta ja tehostaa esimerkiksi turvallisuushavaintojen kirjaamista reaaliaikaisesti sekä parhaimpien käytäntöjen jakamista.

”Teknologian avulla voimme entisestään kehittää työturvallisuuttamme, kun prosessit paranevat ja manuaalinen työ vähenee. Uusi teknologia tuo meille myös kilpailuetua. Teknologiaakin tärkeämpää turvallisuuden kannalta on kuitenkin ihminen – loppu viimein turvallisuus perustuu aina ihmisten käyttäytymiseen”, Parvi summaa.

Stora Enso viettää turvallisuusviikkoa korostaen toisista huolehtimisen tärkeyttä

Stora Enson vuosittainen turvallisuusviikko järjestetään 16.-22. marraskuuta. Turvallisuusviikolla yritys tuo esiin parhaita käytäntöjä ja menestystarinoita työturvallisuuden kehittämiseksi sekä korostaa toisista huolehtimisen merkitystä. Vuonna 2020 turvallisuusviikon tapahtumat järjestetään suurimmaksi osaksi verkossa.