Tulevaisuus kasvaa metsissä

Julkaistu 24 helmikuuta 2020
Stora Enson toimitusjohtajan Annica Breskyn haastattelu.

Ensimmäinen vuosineljänneksesi toimitusjohtajana on nyt takana päin. Mitä tuloskaudesta jäi päällimmäisenä mieleen?

Vaikka viime neljänneksen tuloksemme olikin pettymys, suhtaudun luottavaisesti pitkän aikavälin kasvuun ja mahdollisuuksiimme hyödyntää uusiutuviin materiaaleihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Olen erittäin tyytyväinen ennätyksellisen korkeasta rahavirrastamme, sillä se tuo enemmän liikkumavaraa haastavassa markkinatilanteessa. Markkinahintojen lasku näkyy heikentyneenä tuloksena ja liikevaihtona, mutta pyrimme kaikin tavoin lieventämään vaikutuksia. Lyhyellä aikavälillä keskitymme asioihin, joihin pystymme vaikuttamaan: kustannuksiin ja rahavirtaan sekä volyymin sijasta arvoon. Haluamme olla valmiita rakentamaan kannattavuutta sitten, kun suhdanne kääntyy. Olen tyytyväinen myös siitä, että aloitimme kannattavuuden turvaamisohjelmamme ajoissa. Ohjelmassa ollaan edellä aikataulusta, sillä kustannussäästöistä toteutui 150 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Stora Enso perusti vuoden 2020 alussa uuden Forest-divisioonan ja järjestelee uudelleen pakkausliiketoimintaansa. Miksi?

Forest-divisioonan perustaminen on liiketoiminnassamme luonnollinen jatke Bergvikin metsäomaisuuden hankinnalle, joka teki meistä yhden maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme vahvasti hyötyvämme kasvavassa biotaloudessa siitä, että meillä on tärkein raaka-ainelähteemme omassa hallinnassamme. Packaging Materials -divisioonan perustaminen taas on luonteva rakenneuudistus asiakkaiden näkökulmasta, sillä se tuo yhteen kaikki ensi- ja kierrätyskuitupohjaiset kartongit ja lisää sitä kautta innovaatioyhteistyötä ja synergioita. Packaging Solutions -divisioona keskittyy pakkausinnovaatioihin kasvavissa segmenteissä, kuten verkko- ja vähittäiskaupassa. Divisioonassa vahvistetaan myös muotoonpuristettujen kuitutuotteiden liiketoimintaa, jossa etenkin kertakäyttöisten ruokapakkausten kysyntä on vahvaa.

Miten T&K-investoinnit kohdennetaan ja mitkä ovat ensisijaiset painopisteet?

Lupauksemme yhteiskunnalle on ”kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta”. Tämä lupaus on samalla innovaatiotyömme perusta. Uusiutuvissa materiaaleissa innovaatiotyömme keskittyy biopohjaiseen kemiaan, materiaalitieteeseen ja -suunnitteluun sekä puuhun rakennusmateriaalina. Panostamme yhä enemmän myös digitalisaation eri osa-alueisiin, kuten ohjelmistorobotiikkaan (RPA), koneoppimiseen, älykkäisiin toimintamalleihin, läpinäkyvään toimitusketjuun, digitaaliseen asiakaskokemukseen ja älypakkauksiin. T&K-työhön liittyy myös startup-yhteistyöhön perustuva Accelerator-ohjelma. Valitsemme ohjelmaan kumppaneiksi yrityksiä, joiden uskomme voivan tuoda lisäarvoa tuotevalikoimaamme ja tuotantoprosesseihin.

Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutokseen on investoitu 350 miljoonaa euroa, ja tuotannon on määrä alkaa vuonna 2021. Riittääkö investoinnin tuomalle kapasiteetille kysyntää heikentyneessä markkinatilanteessa?

Oulun tehtaan muuntaminen on vuosikymmenten päähän tähtäävä sijoitus, kuten kaikki muutkin investointimme. Luotamme nykyisestä markkinatilanteesta huolimatta, että markkinat alkavat vähitellen vetää. Markkinoiden keskimääräinen kasvu on 2 prosenttia. Kraftlainerin tyypillisiä loppukäyttökohteita ovat segmentit, joissa edellytetään lujuutta, kuljetuskestävyyttä pitkillä matkoilla sekä puhtautta. Oulun kraftlaineri soveltuu myös elintarvikepakkaussovelluksiin. Näissä segmenteissä on mielestämme paljon potentiaalia, varsinkin kun vastuullisemmat elintarvikepakkaukset ja verkkokaupan jatkuva kasvu ovat globaaleja megatrendejä.

Mitä Stora Enson muutoksen nopeuttamiseksi aiotaan tehdä?

Tulin toimitusjohtajan tehtävään talon sisältä, joten seison luonnollisesti muutosstrategiamme takana. Jatkamme johtoasemamme vahvistamista ja liiketoiminnan kasvattamista olemalla edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuottamalla arvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille. Pidämme tekemisessämme selkeän fokuksen ja varmistamme, että panostamme meille vahvoihin liiketoimintoihin, joissa on mahdollista saavuttaa kasvua ja kannattavuutta. Bergvik Skogin rakennejärjestelyt on nyt saatu päätökseen, ja seuraava vaihe on Forest-divisioonan kasvun ja arvonluonnin edistäminen. Arvioimme jatkuvasti liiketoimintojemme vahvuuksia ja kehitämme sisäisiä kykyjämme pystyäksemme vauhdittamaan innovaatioita ja hyödyntämään digitalisaatiota. Investoimme jatkossakin osa-alueisiin, joilla on mielestämme paljon potentiaalia. Tällaisia ovat puurakentamiseen tarkoitettu ristiinliimattu puu, pakkausmateriaalit ja -ratkaisut sekä toimivat vaihtoehdot fossiilipohjaisille muoveille. Viimeaikaisia investointejamme on esimerkiksi koelaitos, joka tuottaa biopohjaista muovia. Muutoksen vauhdittamiseksi on tärkeää tehdä yhteistyötä biotalouden ekosysteemin eri sidosryhmien kanssa ja etsiä kumppaneiksi organisaatioita ja yrityksiä, jotka voivat jouduttaa prosessiamme. On hienoa saada tehdä muutosmatkaa yhdessä omistautuneiden työntekijöidemme kanssa.

Toimitusjohtaja

Annica Bresky