Puurakentaminen kehittyy yhteistyöllä

Julkaistu 20 helmikuuta 2020
Helsingin Kaarelaan kohoaa 700 oppilaan uusi koulu. Elokuussa 2021 valmistuva Suomalais-venäläinen koulu on yksi Suomen suurimmista puukouluista ja ensimmäinen Stora Enson uusiutuvasta massiivipuusta rakennettu koulurakennus Suomessa.

Stora Enso toimittaa kaksikerroksiseen koulurakennukseen yhteensä noin 1 000 m3 ristiinliimattua massiivipuuta (CLT) sekä LVL-viilupuuta. Koulurakennuksen puurungon toimituksesta ja asennuksesta vastaa Kuninkaankylän Puurakentajat.

”Moderni massiivipuurakentaminen menee eteenpäin koko ajan. Voin kokemuksesta sanoa, että puusta rakentaminen on helppoa!”, Puurakentajien toimitusjohtaja Jyrki Huttunen toteaa.

Kuninkaankylän Puurakentajat on hankkinut kokemusta modernista puurakentamisesta useiden kohteiden kautta. Viimeisin Puurakentajien Stora Enson massiivipuuelementeistä toteuttama hanke oli Helsingin Lapinmäkeen marraskuussa 2019 valmistunut päiväkoti.

Digi tehostaa työmaatoimintaa

Suomalais-venäläisen koulun puuelementtien asentamisessa hyödynnetään Stora Enson CLT360+-mobiiliapplikaatiota.

”Rakentamiseen tarjottavat digipalvelut eivät voi olla liian vaikeita. Palvelun pitää tarjota juuri oikea tieto oikeassa paikassa, jotta se tulee rakennuksella käyttöön. CLT360+ on havainnollinen työkalu ja helpottaa elementtien oikean asennusjärjestyksen varmistamista etenkin tiukoissa aikatauluissa”, Jyrki Huttunen sanoo.

Stora Ensossa on testattu digipalveluita myös yhdessä asiakkaiden, kuten esimerkiksi Puurakentajien kanssa. ”Palautteeseen on reagoitu Stora Ensossa nopeasti ja palvelu on kehittynyt entistä parempaan suuntaan”, kehuu Huttunen.

”Tavoitteena on kasvattaa puurakentamisen määrää ja samanaikaisesti monipuolistaa palvelutarjontaa läpi rakentamisen arvoketjun. Viime syksynä lanseerasimme toimistorakentamisen konseptin ja seuraava konsepti on suunnitelmissa juuri koulurakentamiseen”, Stora Enson kehityspäällikkö Antto Kauhanen sanoo.

AFKS – Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä

Vuosikymmenten hiilivarastoa rakentamassa

Julkisen puurakentamisen kasvattaminen auttaa kaupunkeja ja kuntia saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa. ”Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Yli kolmasosa kaupunkien hiilidioksidipäästöistä liittyy rakennettuun ympäristöön”, Kauhanen arvioi.

Puu sitoo hiilidioksidia kasvaessaan ja toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan – eli useita vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Puusta voidaan siis rakentaa vastuullisesti, mutta vaikutus ei jää vain materiaalivalinnan osalle, vaan näkyy koko arvoketjussa.

Luja, mutta kevyt puumateriaali vaatii vähemmän kuljetuksia, mikä vähentää entisestään rakentamisen ympäristökuormitusta. Tehdasolosuhteissa pitkälle esivalmistetut ja asennusvalmiit puuelementitvähentävät rakennustyömaalla syntyvää jätettä, sillä työmaalle ei toimiteta mitään ylimääräistä.

AFKS – Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä

”On ilahduttavaa nähdä julkisten rakennuttajien kiinnostuksen puurakentamiseen lisääntyvän. Ympäristöhyötyjen ohella puurakennusten on todettu vaikuttavan myönteisesti myös käyttäjiensä terveyteen ja hyvinvointiin”, Kauhanen sanoo.

Kouluhankkeesta vastaa Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana toimii SRV. Uusi koulu valmistuu elokuussa 2021, jolloin oppilaat aloittavat koulunkäynnin uusissa tiloissa.

Tietoa projektista

Arkkitehti:  AFKS – Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä

Pääurakoitsija: SRV

Puurakenteiden asennus: Kuninkaankylän Puurakentajat

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt

Materiaali: noin 1000 m3 CLT- and LVL-puuelementtejä